http:/www.kumpulsoal.com
MATA PELAJARAN : IPA
UNTUK: SD Kelas 3
MATERI: 1.   Ciri ciri dan kebutuhan makhluk hidup, perubahan pada makhluk hidup


Status keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!

SOAL PILIHAN GANDA

1.  

Shinta memiliki anjing yang kemarin baru melahirkan. Ciri - ciri makhluk hidup yang ditunjukkan anjing adalah ...........

 
A.

Bernapas

B.

Tumbuh

C.

Berkembangbiak

D.

Mengeluarkan zat sisa


2.  

Hoggy memelihara kelinci di rumahnya, maka dia akan memberi makanan berupa ......

 
A.

ikan

B.

daging

C.

wortel

D.

semua jenis makanan


3.  

Tikus merupakan hewan yang memakan semua jenis makanan, sehingga tergolong .....

 
A.

Herbivora

B.

Karnivora

C.

Omnivora

D.

oknumvora


4.  

Ular boa dapat mempunyai anak dengan cara bertelur dan melahirkan, sehingga tergolong jenis ....

 
A.

Ovipar

B.

Vivipar

C.

Ovovivipar

D.

Ovovopar


5.  

Jasn tidak sengaja kentut di dalam kelas, hal ini menunjukkan ciri - ciri makhluk hidup .....

 
A.

Berkembangbiak

B.

Mengeluarkan zat sisa

C.

Makan

D.

Tumbuh


6.  

Capung dapat bernapas menggunakan .......

 
A.

Paru - paru

B.

Insang

C.

Kulit

D.

Trakea


7.  

Tumbuhan dapat menghirup oksigen dan menghembuskan karbondioksida melalui ............

 
A.

Batang

B.

Stomata

C.

Daun

D.

Akar


8.  

Hewan yang tergolong vivipar adalah ......

 
A.

Ayam dan komodo

B.

Bebek dan angsa

C.

Burung dan ikan

D.

Babi dan gajah


9.  

Kambing dan sapi merupakan hewan yang mempunyai penutup tubuh berupa .....

 
A.

Sisik

B.

Rambut halus

C.

Kulit

D.

Cangkang


10.  

Tumbuhan yang memiliki tulang daun sejajar adalah...

 
A.

Padi dan rumput

B.

Mangga dan rambutan

C.

Kelapa dan jambu

D.

Salak dan nangka


11.  

Belut merupakan hewan yang sulit sekali ditangkap, sebab penutup tubuhnya berupa .....

 
A.

Sisik

B.

Kulit

C.

Rambut halus

D.

Cangkang


12.  

Hewan yang tergolong jenis karnivora adalah .....

 
A.

Sapi dan kambing

B.

Gajah dan jerapah

C.

Harimu dan anjing

D.

Ayam dan tikus


13.  

Komodo senang sekali emakan daging, sehingga tergolong hewan .....

 
A.

Herbivora

B.

Karnivora

C.

Omnivora

D.

Vivipar


SOAL ISIAN:

1

Siput merupakan hewan yang mempunyai penutup tubuh berupa ..............

2

Keringat merupakan ciri - ciri makhluk hidup manusia, yaitu ......

3

Cahaya matahari sangat dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan ............

4

Tanaman padi mempunyai jenis akar ................

5

Berudu hidup di air dapat bernapas menggunakan .............

6

Jesslyn sudah kelas tiga, sekarang badannya semakin tinggi, hal ini menunjukkan ciri - ciri makhluk hidup, yaitu ...........

7

Kelinci dapat bernapas dengan menghirup oksigen dan menghembuskan ............

8

Udang merupakan hewan yang hidup di air payau bergerak menggunakan .......

9

Anjing dan kucing dapat mempunyai anak dengan cara .........

10

Pohon mangga memiliki batang berkayu, sebab di dalam batangnya mempunyai ......


SOAL ESSAY

1.

Sebutkan lima tumbuhan yang memiliki akar tunggang !

2.

Jelaskan yang dimaksud dengan fotosintesis!

3.

Sebutkan jenis makanan dan penutup tubuh hewan di bawah ini !

No

Nama Hewan

Jenis Makanan

Penutup Tubuh

a.

Ayam

 

 

b.

Bebek

 

 

c.

Anjing

 

 

d.

Kambing

 

 

e.

Tikus

 

 

4.

Sebutkan lima hewan yang berkembangbiak secara vivivar !

5.

Sebutkan alat pernapasan pada burung !

6.

Sebutkan alat pernapasan dan cara berkembangbiak hewan di bawah ini !

No

Nama Hewan

Alat Pernapasan

Cara Berkembangbiak

a.

Semut

 

 

b.

Srigala

 

 

c.

Bebek

 

 

d.

Lele

 

 

e.

Ular

 

 

7.

Sebutkan lima jenis hewan yang mempunyai penutup tubuh berupa rambut halus !

8.

Sebutkan lima hewan yang tergolong herbivora !

9.

Sebutkan lima hewan yang tergolong vivipar !

10.

Sebutkan lima hewan yang berkembangbiak secara ovivar !

Status keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!

KUNCI JAWABAN

KUNCI JAWABAN PILIHAN GANDA : 1

1. Jawaban:C PENJELASAN:

Berkembangbiak merupakan ciri - ciri makhluk hidup mempunyai keturunan


2. Jawaban:C PENJELASAN:

kelinci merupakan hewan herbivora yang memakan wortel


3. Jawaban:C PENJELASAN:

Tikus dapat memakan segala jenis makanan, sehingga tergolong omnivora


4. Jawaban:C PENJELASAN:

Hewan yang bertelur dan melahirkan seperti ular boa tergolong ovovivipar


5. Jawaban:B PENJELASAN:

Kentut merupakan zat sisa yang dikeluarkan oleh manusia


Kunci jawaban pilihan ganda berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6. Jawaban:D PENJELASAN:

Alat pernapasan serangga adalah trakea


7. Jawaban:B PENJELASAN:

Stomata erupakan bagian tumbuhan yang digunakan untuk pertukaran udara


8. Jawaban:D PENJELASAN:

Babi dan gajah merupakan hewan yang dapat melahirkan, sehingga tergolong vivipar


9. Jawaban:B PENJELASAN:

Kambing dan sapi merupakan hewan yang mempunyai penutup tubuh berupa rambut halus


10. Jawaban:A PENJELASAN:

Padi dan rumput merupakan tanaman yang memiliki tulang daun sejajar


11. Jawaban:B PENJELASAN:

Belut merupakan hewan yang mempunyai penutup tubuh berupa kulit


12. Jawaban:C PENJELASAN:

Harimau dan anjing merupakan hewan yang memakan daging, sehingga tergolong karnivora


13. Jawaban:B PENJELASAN:

Komodo memakan daging, sehingga tergolong karnivoraKUNCI JAWABAN ISIAN:

1.

Cangkang

  PENJELASAN:

Siput mempunyai penutup tubuh berupa cangkang

2.

Mengeluarkan zat sisa

  PENJELASAN:

Zat sisa yang dikeluarkan manusia, yaitu zat gas berupa kentut, zat cair berupa air seni dan keringat, zat padat berupa tinja

3.

Fotosintesis

  PENJELASAN:

Proses fotosintesis pada tumbuhan sangat membutuhkan cahaya matahari

4.

Serabut

  PENJELASAN:

Tanaman padi merupakan jenis rumput yang memiliki jenis akar serabut

5.

Insang

  PENJELASAN:

Berudu dapat bernapas menggunakan insang

Kunci jawaban isian berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6.

Tumbuh

  PENJELASAN:

Pertumbuhan ditandai dengan badan bertambah tinggi dan berat

7.

Karbondioksida

  PENJELASAN:

Semua makhluk hidup bernapas menghirup oksigen dan menghembuskan karbondioksida

8.

Kakinya

  PENJELASAN:

Udang merupakan hewan yang hidup di air payau bergerak menggunakan kakinya

9.

Melahirkan

  PENJELASAN:

Anjing dan kucing merupakan hewan yang dapat memiliki anak dengan cara melahirkan

10.

Kambium

  PENJELASAN:

Semua batang pohon yang berkayu memiliki kambium


KUNCI JAWABAN ESSAY:

1.

Pohon mangga, pohon rambutan, pohon jati, pohon nangka, pohon jambu

2.

Fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan pada daun yang memerlukan karbondioksida dan air sehingga menghasilkan oksigen dan karbohidrat

3.

No

Nama Hewan

Jenis Makanan

Penutup Tubuh

a.

Ayam

 Omnivora

 Bulu

b.

Bebek

 Herbivora

 Bulu

c.

Anjing  Karnivora

 Rambut halus

d.

Kambing

 Herbivora

 Rambut halus

e.

Tikus

  Omnivora

 Rambut halus
4.

Sapi, kambing, kucing, anjing, harimau

5.

Burung ketika terbang bernapas menggunakan pundi - pundi udara, ketika tidak terbang menggunakan paru - paru

Kunci jawaban isian berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6.

 

No

Nama Hewan

Alat Pernapasan

Cara Berkembangbiak

a.

Semut

 trachea

 ovipar

b.

Srigala

 paru - paru

 vivipar

c.

Bebek

 paru - paru

 ovipar

d.

Lele

 nsang

 ovipar

e.

Ular

 paru - paru

 ovipar

7.

Sapi, kambing, anjing, kucing, babi

8.

Kambing, sapi, kelinci, kelelawar, gajah

9.

Kambing, babi, gajah, jerapah, anjing

10.

ikan, ayam, bebek, angsa. dan katak