http:/www.kumpulsoal.com
MATA PELAJARAN : IPA
UNTUK: SD Kelas 3
MATERI: 1.   Ciri ciri dan kebutuhan makhluk hidup, perubahan pada makhluk hidup


Status keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!

SOAL PILIHAN GANDA

1.  

Hoggy memelihara kelinci di rumahnya, maka dia akan memberi makanan berupa ......

 
A.

ikan

B.

daging

C.

wortel

D.

semua jenis makanan


2.  

Belut merupakan hewan yang sulit sekali ditangkap, sebab penutup tubuhnya berupa .....

 
A.

Sisik

B.

Kulit

C.

Rambut halus

D.

Cangkang


3.  

Tumbuhan yang memiliki tulang daun sejajar adalah...

 
A.

Padi dan rumput

B.

Mangga dan rambutan

C.

Kelapa dan jambu

D.

Salak dan nangka


4.  

Tumbuhan dapat menghirup oksigen dan menghembuskan karbondioksida melalui ............

 
A.

Batang

B.

Stomata

C.

Daun

D.

Akar


5.  

Jasn tidak sengaja kentut di dalam kelas, hal ini menunjukkan ciri - ciri makhluk hidup .....

 
A.

Berkembangbiak

B.

Mengeluarkan zat sisa

C.

Makan

D.

Tumbuh


6.  

Ular boa dapat mempunyai anak dengan cara bertelur dan melahirkan, sehingga tergolong jenis ....

 
A.

Ovipar

B.

Vivipar

C.

Ovovivipar

D.

Ovovopar


7.  

Capung dapat bernapas menggunakan .......

 
A.

Paru - paru

B.

Insang

C.

Kulit

D.

Trakea


8.  

Hewan yang tergolong vivipar adalah ......

 
A.

Ayam dan komodo

B.

Bebek dan angsa

C.

Burung dan ikan

D.

Babi dan gajah


9.  

Komodo senang sekali emakan daging, sehingga tergolong hewan .....

 
A.

Herbivora

B.

Karnivora

C.

Omnivora

D.

Vivipar


10.  

Hewan yang tergolong jenis karnivora adalah .....

 
A.

Sapi dan kambing

B.

Gajah dan jerapah

C.

Harimu dan anjing

D.

Ayam dan tikus


11.  

Shinta memiliki anjing yang kemarin baru melahirkan. Ciri - ciri makhluk hidup yang ditunjukkan anjing adalah ...........

 
A.

Bernapas

B.

Tumbuh

C.

Berkembangbiak

D.

Mengeluarkan zat sisa


12.  

Tikus merupakan hewan yang memakan semua jenis makanan, sehingga tergolong .....

 
A.

Herbivora

B.

Karnivora

C.

Omnivora

D.

oknumvora


13.  

Kambing dan sapi merupakan hewan yang mempunyai penutup tubuh berupa .....

 
A.

Sisik

B.

Rambut halus

C.

Kulit

D.

Cangkang


SOAL ISIAN:

1

Cahaya matahari sangat dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan ............

2

Kelinci dapat bernapas dengan menghirup oksigen dan menghembuskan ............

3

Berudu hidup di air dapat bernapas menggunakan .............

4

Jesslyn sudah kelas tiga, sekarang badannya semakin tinggi, hal ini menunjukkan ciri - ciri makhluk hidup, yaitu ...........

5

Tanaman padi mempunyai jenis akar ................

6

Anjing dan kucing dapat mempunyai anak dengan cara .........

7

Udang merupakan hewan yang hidup di air payau bergerak menggunakan .......

8

Pohon mangga memiliki batang berkayu, sebab di dalam batangnya mempunyai ......

9

Siput merupakan hewan yang mempunyai penutup tubuh berupa ..............

10

Keringat merupakan ciri - ciri makhluk hidup manusia, yaitu ......


SOAL ESSAY

1.

Jelaskan yang dimaksud dengan fotosintesis!

2.

Sebutkan alat pernapasan dan cara berkembangbiak hewan di bawah ini !

No

Nama Hewan

Alat Pernapasan

Cara Berkembangbiak

a.

Semut

 

 

b.

Srigala

 

 

c.

Bebek

 

 

d.

Lele

 

 

e.

Ular

 

 

3.

Sebutkan jenis makanan dan penutup tubuh hewan di bawah ini !

No

Nama Hewan

Jenis Makanan

Penutup Tubuh

a.

Ayam

 

 

b.

Bebek

 

 

c.

Anjing

 

 

d.

Kambing

 

 

e.

Tikus

 

 

4.

Sebutkan lima hewan yang tergolong herbivora !

5.

Sebutkan lima ciri - ciri makhuk hidup yang kamu ketahui !

6.

Sebutkan lima jenis hewan yang mempunyai penutup tubuh berupa rambut halus !

7.

Sebutkan lima hewan yang berkembangbiak secara vivivar !

8.

Sebutkan lima hewan yang tergolong vivipar !

9.

Sebutkan alat pernapasan pada burung !

10.

Sebutkan lima hewan yang berkembangbiak secara ovivar !

Status keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!

KUNCI JAWABAN

KUNCI JAWABAN PILIHAN GANDA : 1

1. Jawaban:C PENJELASAN:

kelinci merupakan hewan herbivora yang memakan wortel


2. Jawaban:B PENJELASAN:

Belut merupakan hewan yang mempunyai penutup tubuh berupa kulit


3. Jawaban:A PENJELASAN:

Padi dan rumput merupakan tanaman yang memiliki tulang daun sejajar


4. Jawaban:B PENJELASAN:

Stomata erupakan bagian tumbuhan yang digunakan untuk pertukaran udara


5. Jawaban:B PENJELASAN:

Kentut merupakan zat sisa yang dikeluarkan oleh manusia


Kunci jawaban pilihan ganda berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6. Jawaban:C PENJELASAN:

Hewan yang bertelur dan melahirkan seperti ular boa tergolong ovovivipar


7. Jawaban:D PENJELASAN:

Alat pernapasan serangga adalah trakea


8. Jawaban:D PENJELASAN:

Babi dan gajah merupakan hewan yang dapat melahirkan, sehingga tergolong vivipar


9. Jawaban:B PENJELASAN:

Komodo memakan daging, sehingga tergolong karnivora


10. Jawaban:C PENJELASAN:

Harimau dan anjing merupakan hewan yang memakan daging, sehingga tergolong karnivora


11. Jawaban:C PENJELASAN:

Berkembangbiak merupakan ciri - ciri makhluk hidup mempunyai keturunan


12. Jawaban:C PENJELASAN:

Tikus dapat memakan segala jenis makanan, sehingga tergolong omnivora


13. Jawaban:B PENJELASAN:

Kambing dan sapi merupakan hewan yang mempunyai penutup tubuh berupa rambut halusKUNCI JAWABAN ISIAN:

1.

Fotosintesis

  PENJELASAN:

Proses fotosintesis pada tumbuhan sangat membutuhkan cahaya matahari

2.

Karbondioksida

  PENJELASAN:

Semua makhluk hidup bernapas menghirup oksigen dan menghembuskan karbondioksida

3.

Insang

  PENJELASAN:

Berudu dapat bernapas menggunakan insang

4.

Tumbuh

  PENJELASAN:

Pertumbuhan ditandai dengan badan bertambah tinggi dan berat

5.

Serabut

  PENJELASAN:

Tanaman padi merupakan jenis rumput yang memiliki jenis akar serabut

Kunci jawaban isian berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6.

Melahirkan

  PENJELASAN:

Anjing dan kucing merupakan hewan yang dapat memiliki anak dengan cara melahirkan

7.

Kakinya

  PENJELASAN:

Udang merupakan hewan yang hidup di air payau bergerak menggunakan kakinya

8.

Kambium

  PENJELASAN:

Semua batang pohon yang berkayu memiliki kambium

9.

Cangkang

  PENJELASAN:

Siput mempunyai penutup tubuh berupa cangkang

10.

Mengeluarkan zat sisa

  PENJELASAN:

Zat sisa yang dikeluarkan manusia, yaitu zat gas berupa kentut, zat cair berupa air seni dan keringat, zat padat berupa tinja


KUNCI JAWABAN ESSAY:

1.

Fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan pada daun yang memerlukan karbondioksida dan air sehingga menghasilkan oksigen dan karbohidrat

2.

 

No

Nama Hewan

Alat Pernapasan

Cara Berkembangbiak

a.

Semut

 trachea

 ovipar

b.

Srigala

 paru - paru

 vivipar

c.

Bebek

 paru - paru

 ovipar

d.

Lele

 nsang

 ovipar

e.

Ular

 paru - paru

 ovipar

3.

No

Nama Hewan

Jenis Makanan

Penutup Tubuh

a.

Ayam

 Omnivora

 Bulu

b.

Bebek

 Herbivora

 Bulu

c.

Anjing  Karnivora

 Rambut halus

d.

Kambing

 Herbivora

 Rambut halus

e.

Tikus

  Omnivora

 Rambut halus
4.

Kambing, sapi, kelinci, kelelawar, gajah

5.

bernapas, makan, minum, mengeluarkan zat sisa, tumbuh, berkembangbiak, peka terhadap rangsangan

Kunci jawaban isian berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6.

Sapi, kambing, anjing, kucing, babi

7.

Sapi, kambing, kucing, anjing, harimau

8.

Kambing, babi, gajah, jerapah, anjing

9.

Burung ketika terbang bernapas menggunakan pundi - pundi udara, ketika tidak terbang menggunakan paru - paru

10.

ikan, ayam, bebek, angsa. dan katak