http:/www.kumpulsoal.com
MATA PELAJARAN : IPA
UNTUK: SD Kelas 4
MATERI: 1.   Benda dan sifatnya. Wujud dan sifat benda. Perubahan wujud benda. Penggunaan benda berdasarkan sifatnya.


Status keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!

SOAL PILIHAN GANDA

1.  

pembekuan adalah proses...

 
A.

cair menjadi padat

B.

gas menjadi cair

C.

padat menjadi cair

D.

gas menjadi cair


2.  

asal kata plastik sebenarnya berasal dari bahasa ....

 
A.

arab

B.

yunani

C.

persia

D.

latin


3.  

benda padat yang dapat berubah menjadi gas adalah ....

 
A.

kemenyan

B.

kapur gamping

C.

kapur barus

D.

kapur tulis


4.  

kamper yang digunakan untuk pengharum kamar mandi dan lemari merupakan perubahan wujud benda yaitu ....

 
A.

menyublim

B.

menguap

C.

mengembun

D.

mencair


5.  

bila air dari dalam teko dimasukkan ke dalam toples maka isi air akan ....

 
A.

sama dengan isi teko

B.

berubah dari isi teko

C.

sama dengan isi toples

D.

berubah dari isi gelas


6.  

air yang dipindah dari wadah satu ke wadah yang lain yang akan mengalami perubahan adalah ...

 
A.

beratnya

B.

isinya

C.

ruangannya

D.

bentuknya


7.  

semakin banyak bahan sintesis yang tidak gunakan maka akan ....

 
A.

merugikan pedagang kain

B.

menjadi limbah 

C.

meningkatkan proses daur ulang

D.

digunakan untuk bahan bangunan


8.  

menyublim memiliki arti...

 
A.

perubahan padat menjadi cair

B.

perubahan cair menjadi padat

C.

perubahan padat menjadi gas

D.

perubahan cair menjadi gas


9.  

sifat dari benda cair adalah..

 
A.

mengikuti bentuk wadahnya

B.

mengalir dari tempat rendah ke tempat tinggi

C.

bentuk tidak dapat diubah

D.

tdak dapat menyesuaikan bentuk tempatnya


10.  

dibawah ini yang bukan merupakan bentuk benda cair adalah ....

 
A.

saus

B.

kecap

C.

keramik

D.

minyak tanah


11.  

perubahan wujud benda yang terjadi ketika kita sedang memasak air adalah ....

 
A.

mencair

B.

membeku

C.

menyublim

D.

menguap


12.  

dibawah ini yang bukan merupakan sifat dari benda padat adalah ....

 
A.

menempati ruang

B.

dapat dipegang

C.

volume selalu tetap

D.

volume selalu berubah


13.  

memiilih barang yang paling baik dengan cara membandingkan antara fungsi barang dengan .... 

 
A.

lama pembuatan bahan

B.

jenis bahan

C.

keras bahan

D.

kelenturan bahan


14.  

perubahan wujud benda ke bentuk yang lain yang sifatnya menetap adalah ....

 
A.

perubahan wujud standar

B.

perubahan wujud bolak balik

C.

perubahan wujud tidak dapat bolak balik

D.

perubahan wujud otomatis


15.  

bentuk tidak bergantung pada tempatnya adalah ciri dari benda ...

 
A.

keras

B.

padat

C.

cair

D.

gas


16.  

kertas tisu digunakan untuk mengelap keringat karena ....

 
A.

bahannya ringan

B.

dapat meyerap air

C.

mudah dibawa

D.

tidak cepat lusuh


17.  

berikut ini yang bukan merupakan sifat dari plastik adalah ....

 
A.

mudah dibentuk

B.

mudah dicetak

C.

mudah larut dalam air

D.

mudah direnggakan


18.  

dibawah ini yang bukan merupakan perubahan wujud tidak dapat dibolak balik adalah ....

 
A.

kayu yang telah jadi arang

B.

beras yang telah menjadi nasi

C.

gula jawa yang telah mencair

D.

kertas yang telah jadi abu


19.  

perubahan wujud benda dari padat ke cair adalah ....

 
A.

menyublim

B.

mengembun

C.

membeku

D.

mencair


20.  

permukaan benda cari yang tenang selalu ...

 
A.

tidak tetap

B.

miring

C.

tegak

D.

datar


21.  

kayu yang tidak menjadi arang tidak bisa menjadi kayu kembali. ini merupakan perubahan wujud ....

 
A.

sederhana

B.

komplex

C.

bolak balik

D.

tak dapat dibolak balik


22.  

perubahan wujud bentuk dari gas ke cair adalah ....

 
A.

menyublim

B.

menguap

C.

membeku

D.

mengembun


23.  

benda yang berubah wujud dari padat ke gas adalah ....

 
A.

air hujan

B.

es

C.

lilin

D.

kamper


24.  

sifat benda padat adalah...

 
A.

tidak dapat menyesuaikan bentuk wadah (bentuknya tetap)

B.

mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah

C.

dapat berubah bentuk

D.

mengisi semua ruangan


25.  

perubahan bentuk benda dari padat ke cair adalah ....

 
A.

membeku

B.

menyublim

C.

mengembun

D.

mencair


26.  

air mengalir ke tempat yang ....

 
A.

tinggi 

B.

datar

C.

berlubang

D.

rendah


27.  

bentuk dan besarnya tetap merupakan ciri dari benda ...

 
A.

keras

B.

padat

C.

cair

D.

gas


28.  

dibawah ini yang merupakan benda padat

 
A.

batu

B.

kayu

C.

udara

D.

tembok


29.  

penguapan air yang terjadi di alam terjadi karena ....

 
A.

panas bumi

B.

angin yang bertiup

C.

panas matahari

D.

panas air itu sendiri


30.  

garam akan lebih cepat larut ke dalam gelas yang berisi ....

 
A.

air hangat

B.

air biasa 

C.

air dingin

D.

air es


31.  

mengembun memiliki arti...

 
A.

perubahan zat gas menjadi cair

B.

perubahan zat padat menjadi cair

C.

perubahan zat gas menjadi cair

D.

perubahan cair menjadi padat


32.  

yang termasuk sifat benda gas adalah ...

 
A.

bentuknya tetap 

B.

bentuknya berubah ubah

C.

besarnya tetap

D.

beratnya berubah ubah


33.  

mencair adalah proses...

 
A.

padat menjadi cair

B.

cair menjadi padat

C.

gas menjadi padat

D.

padat menjadi gas


34.  

benda di bawah ini yang mengalami perubahan wujud bolak balik adalah ....

 
A.

kayu

B.

air

C.

beras

D.

kertas


35.  

plastik adalah bahan sintetis. yang dimaksud dengan sintetis adalah ....

 
A.

bahan olahan tiruan manusia

B.

bahan yang lentur dan kedap air

C.

bahan yang tidak mudah lapuk

D.

bahan yang dapat didaur ulang


36.  

alumunium yang digunakan untuk membuat panci memiliki kelebihan yaitu ....

 
A.

kuat dan tidak mudah berkarat

B.

tidak mudah berkarat dan mudah menyerap panas

C.

mudah menyerap panas dan tahan lama

D.

tahan lama dan tidak mudah berkarat


37.  

yang merupaka benda gas adalah ....

 
A.

uap air

B.

debu

C.

tepung

D.

kecap


38.  

dibawah ini yang bukan termasuk dalam bahan sintetis adalah ....

 
A.

deterjen

B.

pupuk buatan

C.

pestisida

D.

kotoran hewan


39.  

kerugian dari bahan sintetis adalah ....

 
A.

tidak dapat didaur ulang

B.

tidak bisa dihancurkan

C.

mudah larut dalam air

D.

bahan sulit diolah 


40.  

kegiatan yang menyebabkan penguapan adalah

 
A.

memasukkan es ke dalam kulkas

B.

memanaskan air

C.

membakar kertas

D.

menyalakan tv


41.  

perubahan wujud benda dari cair ke gas adalah ....

 
A.

mengembun

B.

menguap

C.

menyublim

D.

membeku


42.  

menurut bahasa yunani, plastik memiliki arti ....

 
A.

lentur

B.

membentuk

C.

mengubah

D.

mengolah


43.  

es yang telah menjadi air dapat dirubah kembali menjadi es dengan dibekukan. ini merupakan perubahan wujud ....

 
A.

sederhana

B.

kompleks

C.

bolak balik

D.

tidak dapat dibolak balik


44.  

berikut benda yang berubah wujud dari cair ke gas adalah ....

 
A.

minyak wangi

B.

kamper

C.

lilin

D.

es batu


45.  

dibawah ini meruapak wujud dari benda kecuali ....

 
A.

padat

B.

lunak

C.

gas

D.

cair


46.  

perubahan bentuk benda dari cair ke padat adalah ....

 
A.

membeku 

B.

mengembun

C.

mencair

D.

menyublim


47.  

kertas minyak digunakan untuk membungkus makanan karena ....

 
A.

kedap udara 

B.

tidak tembus air

C.

ringan dan elastis

D.

jumlahnya banyak


48.  

peristiwa turunnya air hujan merupakan perubahan wujud benda yaitu ...

 
A.

menguap

B.

mengembun

C.

membeku

D.

menyublim


49.  

di bawah ini yang tidak mempengaruhi perubahan wujud benda adalah ....

 
A.

suhu udara

B.

tekanan udara

C.

waktu

D.

jenis benda


50.  

alasan plastik digunakan dalam pembuatan jas hujan adalah ....

 
A.

bahan kuat

B.

bahan lentur

C.

bahan kedap air

D.

bahan dapat dilipatStatus keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!

KUNCI JAWABAN

KUNCI JAWABAN PILIHAN GANDA : 1

1. Jawaban:A  
2. Jawaban:B PENJELASAN:

yunani


3. Jawaban:C PENJELASAN:

kapur barus


4. Jawaban:A PENJELASAN:

menyublim


5. Jawaban:A PENJELASAN:

sama dengan isi teko


Kunci jawaban pilihan ganda berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6. Jawaban:C PENJELASAN:

ruangannya


7. Jawaban:B PENJELASAN:

menjadi limbah


8. Jawaban:C  
9. Jawaban:A  
10. Jawaban:C PENJELASAN:

keramik


11. Jawaban:D PENJELASAN:

menguap


12. Jawaban:D PENJELASAN:

volume selalu berubah


13. Jawaban:B PENJELASAN:

jenis bahan


14. Jawaban:C PENJELASAN:

perubahan wujud tidak dapat bolak balik


15. Jawaban:B PENJELASAN:

padat


16. Jawaban:B PENJELASAN:

menyerap air 


17. Jawaban:C PENJELASAN:

mudah larut dalam air


18. Jawaban:C PENJELASAN:

gula jawa yang telah mencair


19. Jawaban:A PENJELASAN:

menyublim


20. Jawaban:D PENJELASAN:

datar


21. Jawaban:D PENJELASAN:

tak dapat dibolak balik


22. Jawaban:D PENJELASAN:

mengembun


23. Jawaban:D PENJELASAN:

kamper


24. Jawaban:A  
25. Jawaban:D PENJELASAN:

mencair


26. Jawaban:D PENJELASAN:

rendah


27. Jawaban:B PENJELASAN:

padat


28. Jawaban:C PENJELASAN:

udara


29. Jawaban:C PENJELASAN:

panas matahari


30. Jawaban:A PENJELASAN:

air hangat


31. Jawaban:A  
32. Jawaban:A PENJELASAN:

bentuknya tetap


33. Jawaban:A  
34. Jawaban:B PENJELASAN:

air


35. Jawaban:A PENJELASAN:

bahan olahan manusia


36. Jawaban:B PENJELASAN:

tidak mudah berkarat dan mudah menyerap panas


37. Jawaban:A PENJELASAN:

uap air


38. Jawaban:D PENJELASAN:

kotoran hewan


39. Jawaban:B PENJELASAN:

tidak bisa dihancurkan oleh jasad renik


40. Jawaban:B  
41. Jawaban:B PENJELASAN:

menguap


42. Jawaban:B PENJELASAN:

membentuk


43. Jawaban:C PENJELASAN:

bolak balik


44. Jawaban:A PENJELASAN:

minyak wangi


45. Jawaban:B PENJELASAN:

lunak


46. Jawaban:A PENJELASAN:

membeku


47. Jawaban:B PENJELASAN:

tidak tembus air


48. Jawaban:B PENJELASAN:

mengembun


49. Jawaban:B PENJELASAN:

tekanan udara


50. Jawaban:C PENJELASAN:

bahan kedap air