http:/www.kumpulsoal.com
MATA PELAJARAN : IPA
UNTUK: SD Kelas 5
MATERI: 1.   Tentang Bumi


Status keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!

SOAL PILIHAN GANDA

1.  

Kelompok bencana alam yang dapat kita cegah yaitu....

 
A.

Banjir dan gunung meletus

B.

gempa bumi dan tanah longsor

C.

Banjir dan tanah longsor

D.

Puting beliung dan gunung meletus


2.  

tebal lapisan kerak bumi ialah sekitar

 
A.

50 km

B.

60 km

C.

70 km

D.

80 km


3.  

bentuk permukaan bumi ialah

 
A.

bulat pepat

B.

bulat lurus

C.

bulat bengkok

D.

bulat bercabang


4.  

kandungan gas oksigen dalam bumi ialah sekitar

 
A.

78%

B.

1%

C.

5%

D.

20%


5.  

satu kali bumi mengelilingi matahari memerlukan waktu

 
A.

364 hari

B.

365 hari

C.

366 hari

D.

367 hari


6.  

Gempa bumi yang terjadi di dasar laut dapat menyebabkan terjadinya gelombang air laut yang sangat besar. Gelombang air laut ini sering disebut....

 
A.

episentrum

B.

tsunami

C.

vulkanik

D.

tektonik


7.  

Salah satu contoh jenis batuan beku adalah ....

 
A.

batu granit

B.

batu pualam

C.

batu breksi

D.

batu konglomerat


8.  

gaya tarik yang selalu mengarah ke arah bumi disebut

 
A.

gaya pegas

B.

gaya lenting

C.

gaya gravitasi

D.

gaya pantul


9.  

jumlah benua di bumi ada

 
A.

4

B.

5

C.

6

D.

7


10.  

yang tidak termasuk fungsi atmosfer bumi adalah

 
A.

mengurangi radiasi matahari

B.

penahan meteor yang jatuh ke bumi

C.

mendistribusikan air ke berbagai wilayah di bumi

D.

memperindah bntuk bumi


11.  

bumi terletak dalam tata surya yang pusatnya ialah

 
A.

matahari

B.

bulan

C.

venus

D.

mars


12.  

garis 0 derajat di tengah bumi disebut sebagai garis

 
A.

ekuator

B.

lintang

C.

bujur

D.

semu


13.  

bumi dilapisi lapisan pelindung yang disebut dengan

 
A.

lapisan ozon

B.

lapisan atmosfer

C.

lapisan stratosfer

D.

lapisan teritorial


14.  

ketebalan lapisan atmosfer kurang lebih ialah sekitar

 
A.

600 km

B.

650 km

C.

700 km

D.

750 km


15.  

lapisan atmosfer bumi yang paling luar ialah

 
A.

stratosfer

B.

ionosfer

C.

eksosfer

D.

termosfer


16.  

gas yang paling banyak terkandung dalam bumi ialah

 
A.

nitrogen

B.

oksigen

C.

karbon dioksida

D.

argon


17.  

lapisan ozon di atmosfer melindungi bumi dari radiasi sinar

 
A.

laser

B.

ultraviolet

C.

gamma

D.

x-ray


18.  

bumi memiliki satu buah satelit yaitu

 
A.

mars

B.

matahari

C.

bulan

D.

venus


19.  

kulit bumi bagian luar disebut dengan

 
A.

inti bumi

B.

selimut bumi

C.

kerak bumi

D.

sub-inti bumi


20.  

secara umum, inti bumi berisi

 
A.

batu-batuan

B.

logam-logaman

C.

aliran air

D.

magma dan lava


21.  

ketebalan atmosfer diperkirakan sekitar

 
A.

650 km

B.

750 km

C.

850 km

D.

950 km


22.  

perputaran bumi mengelilingi matahari disebut

 
A.

rotasi

B.

revolusi

C.

reformasi

D.

resolusi


23.  

selimut bumi memiliki ketebalan sekitar

 
A.

2900 km

B.

3000 km

C.

3100 km

D.

3200


24.  

Uap air yang suhunya turun akan berubah menjadi air. Air ini akan berkumpul di angkasa kemudian turun menjadi....

 
A.

Hujan

B.

Kabut

C.

Angin

D.

pelangi


25.  

1 kali rotasi bumi membutuhkan waktu selama

 
A.

24 jam

B.

25 jam

C.

26 jam

D.

27 jam


26.  

perbandingan antara lautan dan daratan di bumi dalam persen ialah

 
A.

60% : 40%

B.

50% : 50%

C.

70% : 30%

D.

45% : 55%


27.  

Salah satu jenis batuan beku yang dapat digunakan untuk campuran pembuatan semen adalah ....

 
A.

Batuan apung

B.

Batuan obsidian

C.

Batuan granit

D.

Batuan basal


28.  

perkiraan jumlah nitrogen di udara ialah sekitar

 
A.

20%

B.

50%

C.

78%

D.

15%


29.  

bumi terdiri atas 2 kutub yaitu

 
A.

kutub utara dan kutub selatan

B.

kutub timur dan kutub barat

C.

kutub timur dan kutub selatan

D.

kutub barat dan kutub selatan


30.  

dalam sistem tata surya kita dengan matahri sebagai pusat tata surya, bumi menempati urutan ke

 
A.

2

B.

3

C.

4

D.

5


31.  

lapisan udara yang menyelimuti bumi secara menyeluruh ialah

 
A.

ozon

B.

atmosfer

C.

oksigen

D.

karbon dioksida


32.  

lapisan paling dalam di bumi ialah

 
A.

kerak bumi

B.

mantel bumi

C.

inti bumi

D.

selimut bumi


33.  

bumi diperkirakanterbentuk sekitar

 
A.

4,3 milyar tahun yang lalu

B.

4,4 milyar tahun yang lalu

C.

4,5 milyar tahun yang lalu

D.

4,6 milyar tahun yang lalu


34.  

2 samudra terluas di buni ialah

 
A.

atlantik dan arktik

B.

atlantik dan hindia

C.

pasifik dan arktik

D.

hindia dan pasifik


35.  

Lapisan bumi yang tersusun atas cairan yang sangat kental dan memiliki
ketebalan sekitar 2.200 km merupakan lapisan ...............

 
A.

Kerak bumi

B.

Litosfer

C.

Inti Bumi

D.

Inti bumi luar


36.  

lapisan yang terdapat di bawah kerak bumi ialah

 
A.

inti bumi

B.

mantel bumi

C.

atmosfer bumi

D.

lapisan ozon


37.  Tanah lapisan atas yang hitam dan gembur terbentuk karena pelapukan batuan dengan ....
 
A.campuran hasil pembusukan makhluk hidup
B.campuran mikroba
C.campuran lempung
D.tanah lapisan batuan

38.  Pelapukan secara fisis terjadi karena faktor ....
 
A.angin, hujan dan suhu
B.udara
C.hujan asam
D.makhluk hidup

SOAL ISIAN:

1

Batuan breksi memiliki karasteristik butiran yang ...

2

Lapisan mantel bumi tersusun atas ...

3

Jenis batuan yang sangat cocok untuk membuat ubin atau lantai adalah ....

4

Lunaknya batuan karena ditumbuhi lumut merupakan jenis pelapukan ....

5

Batuan sedimen terbentuk karena ....

6

Jenis batuan yang dapat dimanfaatkan sebagai ujung tombak adalah ....

7

Batuan endapan disebut juga ....

8

Lapisan bumi yang paling luar adalah ....

9Lapisan tanah terdiri dari tiga susunan,yaitu .....
10

Lapisan penyusun struktur bumi yang paling tebal adalah ....

11

Batuan malihan disebut juga ....

12

Penyusun lapisan inti bumi adalah ....

13

Suhu pada lapisan inti bumi adalah ....

14

Batuan sabak cocok digunakan untuk bahan ....

15

Lapisan-lapisan pada batuan sedimen menunjukkan ....

16

Batuan yang memiliki ciri berwarna hijau keabu-abuan dan berlobang adalah ....

17

Batu granit dapat dimanfaatkan untuk ....

18

Batuan yang terbentuk karena pembekuan magma dan lava disebut ....

19

Batuan granit memiliki cairikhas berwarna ....

20

Jenis batuan endapan yang yang butirannya kasar dan bundar adalah ....

21

Salah satu contoh batuan baeku adalah ....

22

Penyusun lapisan inti luar bumi adalah ....


SOAL ESSAY

1.

Bagaimanakah proses terbentuknya tanah?

2.

Jelaskan karakteristik tanah lapisan bawah!

3.

Jelaskan karakteristik tanah liat!

4.

Bagaimanakah karakterisitik batu basal?

5.

Jelaskan karakteristik tanah pasir!

6.

Sebutkan kegunaan batu metamorf!

7.

Jelaskan proses terbentuknya batuan beku!

8.

Jelaskan proses terbentuknya batu basal!

9.

Sebutkan lapisan-lapisan yang menyusun bumi!

10.

Sebutkan yang termasuk dalam kleompok batuan sedimen!

Status keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!

KUNCI JAWABAN

KUNCI JAWABAN PILIHAN GANDA : 1

1. Jawaban:C PENJELASAN:

Banjir dan tanah longsor dapat kita cegah dengan tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak menebang pohon di hutan


2. Jawaban:C  
3. Jawaban:A  
4. Jawaban:D  
5. Jawaban:B  
Kunci jawaban pilihan ganda berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6. Jawaban:B PENJELASAN:

Tsunami bencana alam yang disebabkan gempa bumi yang terjadi di dasar laut yang dapat menyebabkan terjadinya gelombang air laut yang sangat besar.


7. Jawaban:A  
8. Jawaban:C  
9. Jawaban:B  
10. Jawaban:D  
11. Jawaban:A  
12. Jawaban:A  
13. Jawaban:A  
14. Jawaban:B  
15. Jawaban:D  
16. Jawaban:A  
17. Jawaban:B  
18. Jawaban:C  
19. Jawaban:C  
20. Jawaban:D  
21. Jawaban:A  
22. Jawaban:B  
23. Jawaban:A  
24. Jawaban:A PENJELASAN:

Di atas langit ada uap air, yang jika suhunya turun akan berubah menjadi air. Air akan berkumpul diangkasa dan turun ke bumi menjadi hujan


25. Jawaban:A  
26. Jawaban:C  
27. Jawaban:A  
28. Jawaban:C  
29. Jawaban:A  
30. Jawaban:B  
31. Jawaban:B  
32. Jawaban:C  
33. Jawaban:D  
34. Jawaban:D  
35. Jawaban:D PENJELASAN:

Lapisan inti bumi luar merupakan lapisan tersusun atas cairan yang sangat
kental. Ketebalan lapisan ini adalah 2200 km.


36. Jawaban:B  
37. Jawaban:A  
38. Jawaban:A  

KUNCI JAWABAN ISIAN:

1.

kasar dan bersudut tajam

2.

batuan cair yang panas

3.

batu pualam

4.

biologi

5.

endapan

Kunci jawaban isian berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6.

Batu obsidian

7.

batuan sedimen

8.

lapisan kerak bumi

9. lapisan atas, lapisan bawah dan lapisan induk
10.

lapisan mantel bumi

11.

batuan metamorf

12.

besi dan nikel padat

13.

5.000o C

14.

membuat atap rumah atau genteng

15.

kekuatan batu tersebut

16.

batuan basal

17.

bahan bangunan

18.

Batuan beku

19.

putih, keabu-abuan

20.

batuan konglomerat

21.

batu apung

22.

logam cair yang sangat panas


KUNCI JAWABAN ESSAY:

1.

Tanah terbentuk dari proses pelapukan batuan dan sisa mahluk hidup

2.

Tanah lapisan bawah memiliki karakteristik berwarna lebih cerah dan lebih padat. Tanah lapisan bawah juga sedikit mengandung humus.

3.

Tanah liat memiliki karakterisitik berupa butir-butir tanah yang halus, susunan tanahnya rapat, sulit dilalui air, sulit diolah, bersifat lengket dan tidak subur

4.

Batu basal memiliki karakteristik :

  1. berupa kristal-kristal kecil kecil
  2. berlubang-lubang
  3. berwarna hijau keabu-abuan
5.

Tanah pasir memiliki karakteristik mudah menyerap air, tersusun atas lapisan kasar, berasal dari pecahan batuan, mengandung sedikit bahan organik dan kurang subur

Kunci jawaban isian berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6.

Batu metamorf banyak digunakan untuk lantai/ubin. Batuan metamorf juga bisa dimanfaatkan untuk bahan pembuatan atap rumah

7.

Awal terbentuknya batuan beku dimulai saat terjadi gunung meletus. Pada saat terjadi gunung meletus, magma yang suhunya sangat panas keluar ke permukaai bumi. Magma yang keluar tersebut kemudian membeku manjadi batuan beku karena perbedaan suhu di permuakaan bumi dan perut bumi. Suhu di permukaan bumi lebih dingin daripada di dalam perut bumi.

8.

Batu basal merupakan salah satu jenis batuan beku yang terbentuk melalui mekanisme pendinginan lava yang gasnya telah menguap.

9.

Lapisan-lapisan yang menyusun bumi :

  1. lapisan kerak bumi
  2. lapisan mantel bumi
  3. lapisan inti luar bumi
  4. Lapisan inti dalam bumi
10.

Yang termasuk dalam kelompok batuan sedimen adalah

  1. Batuan konglomerat
  2. batuan breksi