http:/www.kumpulsoal.com
MATA PELAJARAN : IPA
UNTUK: SD Kelas 5
MATERI: 1.   Tentang Bumi


Status keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!

SOAL PILIHAN GANDA

1.  

kandungan gas oksigen dalam bumi ialah sekitar

 
A.

78%

B.

1%

C.

5%

D.

20%


2.  

lapisan paling dalam di bumi ialah

 
A.

kerak bumi

B.

mantel bumi

C.

inti bumi

D.

selimut bumi


3.  

Gempa bumi yang terjadi di dasar laut dapat menyebabkan terjadinya gelombang air laut yang sangat besar. Gelombang air laut ini sering disebut....

 
A.

episentrum

B.

tsunami

C.

vulkanik

D.

tektonik


4.  

perbandingan antara lautan dan daratan di bumi dalam persen ialah

 
A.

60% : 40%

B.

50% : 50%

C.

70% : 30%

D.

45% : 55%


5.  

lapisan atmosfer bumi yang paling luar ialah

 
A.

stratosfer

B.

ionosfer

C.

eksosfer

D.

termosfer


6.  

Kelompok bencana alam yang dapat kita cegah yaitu....

 
A.

Banjir dan gunung meletus

B.

gempa bumi dan tanah longsor

C.

Banjir dan tanah longsor

D.

Puting beliung dan gunung meletus


7.  

ketebalan atmosfer diperkirakan sekitar

 
A.

650 km

B.

750 km

C.

850 km

D.

950 km


8.  

ketebalan lapisan atmosfer kurang lebih ialah sekitar

 
A.

600 km

B.

650 km

C.

700 km

D.

750 km


9.  

tebal lapisan kerak bumi ialah sekitar

 
A.

50 km

B.

60 km

C.

70 km

D.

80 km


10.  

gas yang paling banyak terkandung dalam bumi ialah

 
A.

nitrogen

B.

oksigen

C.

karbon dioksida

D.

argon


11.  

2 samudra terluas di buni ialah

 
A.

atlantik dan arktik

B.

atlantik dan hindia

C.

pasifik dan arktik

D.

hindia dan pasifik


12.  

selimut bumi memiliki ketebalan sekitar

 
A.

2900 km

B.

3000 km

C.

3100 km

D.

3200


13.  

yang tidak termasuk fungsi atmosfer bumi adalah

 
A.

mengurangi radiasi matahari

B.

penahan meteor yang jatuh ke bumi

C.

mendistribusikan air ke berbagai wilayah di bumi

D.

memperindah bntuk bumi


14.  

kulit bumi bagian luar disebut dengan

 
A.

inti bumi

B.

selimut bumi

C.

kerak bumi

D.

sub-inti bumi


15.  

lapisan yang terdapat di bawah kerak bumi ialah

 
A.

inti bumi

B.

mantel bumi

C.

atmosfer bumi

D.

lapisan ozon


16.  

bumi terletak dalam tata surya yang pusatnya ialah

 
A.

matahari

B.

bulan

C.

venus

D.

mars


17.  

bumi diperkirakanterbentuk sekitar

 
A.

4,3 milyar tahun yang lalu

B.

4,4 milyar tahun yang lalu

C.

4,5 milyar tahun yang lalu

D.

4,6 milyar tahun yang lalu


18.  

bumi dilapisi lapisan pelindung yang disebut dengan

 
A.

lapisan ozon

B.

lapisan atmosfer

C.

lapisan stratosfer

D.

lapisan teritorial


19.  

jumlah benua di bumi ada

 
A.

4

B.

5

C.

6

D.

7


20.  

bumi memiliki satu buah satelit yaitu

 
A.

mars

B.

matahari

C.

bulan

D.

venus


21.  

secara umum, inti bumi berisi

 
A.

batu-batuan

B.

logam-logaman

C.

aliran air

D.

magma dan lava


22.  

Salah satu contoh jenis batuan beku adalah ....

 
A.

batu granit

B.

batu pualam

C.

batu breksi

D.

batu konglomerat


23.  

lapisan ozon di atmosfer melindungi bumi dari radiasi sinar

 
A.

laser

B.

ultraviolet

C.

gamma

D.

x-ray


24.  

lapisan udara yang menyelimuti bumi secara menyeluruh ialah

 
A.

ozon

B.

atmosfer

C.

oksigen

D.

karbon dioksida


25.  

Salah satu jenis batuan beku yang dapat digunakan untuk campuran pembuatan semen adalah ....

 
A.

Batuan apung

B.

Batuan obsidian

C.

Batuan granit

D.

Batuan basal


26.  

perkiraan jumlah nitrogen di udara ialah sekitar

 
A.

20%

B.

50%

C.

78%

D.

15%


27.  

perputaran bumi mengelilingi matahari disebut

 
A.

rotasi

B.

revolusi

C.

reformasi

D.

resolusi


28.  

gaya tarik yang selalu mengarah ke arah bumi disebut

 
A.

gaya pegas

B.

gaya lenting

C.

gaya gravitasi

D.

gaya pantul


29.  

1 kali rotasi bumi membutuhkan waktu selama

 
A.

24 jam

B.

25 jam

C.

26 jam

D.

27 jam


30.  

Lapisan bumi yang tersusun atas cairan yang sangat kental dan memiliki
ketebalan sekitar 2.200 km merupakan lapisan ...............

 
A.

Kerak bumi

B.

Litosfer

C.

Inti Bumi

D.

Inti bumi luar


31.  

bumi terdiri atas 2 kutub yaitu

 
A.

kutub utara dan kutub selatan

B.

kutub timur dan kutub barat

C.

kutub timur dan kutub selatan

D.

kutub barat dan kutub selatan


32.  

garis 0 derajat di tengah bumi disebut sebagai garis

 
A.

ekuator

B.

lintang

C.

bujur

D.

semu


33.  

dalam sistem tata surya kita dengan matahri sebagai pusat tata surya, bumi menempati urutan ke

 
A.

2

B.

3

C.

4

D.

5


34.  

bentuk permukaan bumi ialah

 
A.

bulat pepat

B.

bulat lurus

C.

bulat bengkok

D.

bulat bercabang


35.  

Uap air yang suhunya turun akan berubah menjadi air. Air ini akan berkumpul di angkasa kemudian turun menjadi....

 
A.

Hujan

B.

Kabut

C.

Angin

D.

pelangi


36.  

satu kali bumi mengelilingi matahari memerlukan waktu

 
A.

364 hari

B.

365 hari

C.

366 hari

D.

367 hari


37.  Tanah lapisan atas yang hitam dan gembur terbentuk karena pelapukan batuan dengan ....
 
A.campuran hasil pembusukan makhluk hidup
B.campuran mikroba
C.campuran lempung
D.tanah lapisan batuan

38.  Pelapukan secara fisis terjadi karena faktor ....
 
A.angin, hujan dan suhu
B.udara
C.hujan asam
D.makhluk hidup

SOAL ISIAN:

1

Batuan yang memiliki ciri berwarna hijau keabu-abuan dan berlobang adalah ....

2

Jenis batuan yang sangat cocok untuk membuat ubin atau lantai adalah ....

3

Lapisan-lapisan pada batuan sedimen menunjukkan ....

4

Batuan yang terbentuk karena pembekuan magma dan lava disebut ....

5

Jenis batuan yang dapat dimanfaatkan sebagai ujung tombak adalah ....

6

Batuan sabak cocok digunakan untuk bahan ....

7Lapisan tanah terdiri dari tiga susunan,yaitu .....
8

Suhu pada lapisan inti bumi adalah ....

9

Batuan granit memiliki cairikhas berwarna ....

10

Lapisan penyusun struktur bumi yang paling tebal adalah ....

11

Salah satu contoh batuan baeku adalah ....

12

Batu granit dapat dimanfaatkan untuk ....

13

Batuan endapan disebut juga ....

14

Batuan sedimen terbentuk karena ....

15

Penyusun lapisan inti luar bumi adalah ....

16

Batuan malihan disebut juga ....

17

Jenis batuan endapan yang yang butirannya kasar dan bundar adalah ....

18

Batuan breksi memiliki karasteristik butiran yang ...

19

Lapisan bumi yang paling luar adalah ....

20

Lunaknya batuan karena ditumbuhi lumut merupakan jenis pelapukan ....

21

Penyusun lapisan inti bumi adalah ....

22

Lapisan mantel bumi tersusun atas ...


SOAL ESSAY

1.

Sebutkan jenis-jenis batuan berdasarkan proses terbentuknya!

2.

Bagaimanakah proses terbentuknya tanah?

3.

Bagaimanakah karakterisitik batu basal?

4.

Menurut komposisi (jenis dari materialnya), Bumi dapat dibagi menjadi berapa lapisan....

5.

Bagaimanakah karakteristik batu apung?

6.

Sebutkan yang termasuk dalam kleompok batuan sedimen!

7.

Sebutkan kegunaan batu metamorf!

8.

Jelaskan proses terbentuknya batuan beku!

9.

Sebutkan jenis-jenis tanah yang kamu ketahui!

10.

Jelaskan pemanfaatan batu granit!

Status keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!

KUNCI JAWABAN

KUNCI JAWABAN PILIHAN GANDA : 1

1. Jawaban:D  
2. Jawaban:C  
3. Jawaban:B PENJELASAN:

Tsunami bencana alam yang disebabkan gempa bumi yang terjadi di dasar laut yang dapat menyebabkan terjadinya gelombang air laut yang sangat besar.


4. Jawaban:C  
5. Jawaban:D  
Kunci jawaban pilihan ganda berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6. Jawaban:C PENJELASAN:

Banjir dan tanah longsor dapat kita cegah dengan tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak menebang pohon di hutan


7. Jawaban:A  
8. Jawaban:B  
9. Jawaban:C  
10. Jawaban:A  
11. Jawaban:D  
12. Jawaban:A  
13. Jawaban:D  
14. Jawaban:C  
15. Jawaban:B  
16. Jawaban:A  
17. Jawaban:D  
18. Jawaban:A  
19. Jawaban:B  
20. Jawaban:C  
21. Jawaban:D  
22. Jawaban:A  
23. Jawaban:B  
24. Jawaban:B  
25. Jawaban:A  
26. Jawaban:C  
27. Jawaban:B  
28. Jawaban:C  
29. Jawaban:A  
30. Jawaban:D PENJELASAN:

Lapisan inti bumi luar merupakan lapisan tersusun atas cairan yang sangat
kental. Ketebalan lapisan ini adalah 2200 km.


31. Jawaban:A  
32. Jawaban:A  
33. Jawaban:B  
34. Jawaban:A  
35. Jawaban:A PENJELASAN:

Di atas langit ada uap air, yang jika suhunya turun akan berubah menjadi air. Air akan berkumpul diangkasa dan turun ke bumi menjadi hujan


36. Jawaban:B  
37. Jawaban:A  
38. Jawaban:A  

KUNCI JAWABAN ISIAN:

1.

batuan basal

2.

batu pualam

3.

kekuatan batu tersebut

4.

Batuan beku

5.

Batu obsidian

Kunci jawaban isian berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6.

membuat atap rumah atau genteng

7. lapisan atas, lapisan bawah dan lapisan induk
8.

5.000o C

9.

putih, keabu-abuan

10.

lapisan mantel bumi

11.

batu apung

12.

bahan bangunan

13.

batuan sedimen

14.

endapan

15.

logam cair yang sangat panas

16.

batuan metamorf

17.

batuan konglomerat

18.

kasar dan bersudut tajam

19.

lapisan kerak bumi

20.

biologi

21.

besi dan nikel padat

22.

batuan cair yang panas


KUNCI JAWABAN ESSAY:

1.

Berdasar jenis terbentuknya, batuan dibagi menjadi :

 1. batuan beku
 2. batuan sedimen
 3. batuan metamorf
2.

Tanah terbentuk dari proses pelapukan batuan dan sisa mahluk hidup

3.

Batu basal memiliki karakteristik :

 1. berupa kristal-kristal kecil kecil
 2. berlubang-lubang
 3. berwarna hijau keabu-abuan
4.

Menurut komposisi (jenis dari materialnya), Bumi dapat dibagi menjadi lapisan-lapisan sebagai berikut:

 • Kerak Bumi
 • Mantel Bumi
 • Inti Bumi
5.

Batu apung memiliki karakteristik :

 1. bentuknya berongga
 2. warnanya keabu-abuan
 3. bersifat ringan
 4. dapat terapung di dalam air
Kunci jawaban isian berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6.

Yang termasuk dalam kelompok batuan sedimen adalah

 1. Batuan konglomerat
 2. batuan breksi
7.

Batu metamorf banyak digunakan untuk lantai/ubin. Batuan metamorf juga bisa dimanfaatkan untuk bahan pembuatan atap rumah

8.

Awal terbentuknya batuan beku dimulai saat terjadi gunung meletus. Pada saat terjadi gunung meletus, magma yang suhunya sangat panas keluar ke permukaai bumi. Magma yang keluar tersebut kemudian membeku manjadi batuan beku karena perbedaan suhu di permuakaan bumi dan perut bumi. Suhu di permukaan bumi lebih dingin daripada di dalam perut bumi.

9.

Jenis-jenis tanah :

 1. Tanah humus
 2. Tanah Liat
 3. Tanah pasir
 4. Tanah gambut
 5. Tanah kapur
10.

Batu granit banyak dimanfaatkan untuk bahan bangunan karena sifatnya yang kasar dan padat.