http:/www.kumpulsoal.com
MATA PELAJARAN : IPS
UNTUK: SD Kelas 5
MATERI: 1.   Peninggalan sejarah dan tokoh sejarah pada masa Kerajaan Hindu


Status keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!

SOAL PILIHAN GANDA

1.  

raja Kutai yang pertama adalah...

 
A.

Kudungga

B.

Kuduga

C.

Mulawarman

D.

Purnawarman


2.  

Kerajaan Tarumanegara berdiri pada tahun ....

 
A.

300 M

B.

400 M

C.

350 M

D.

450 M


3.  

Dalam ajaran Tri Murti, Dewa Syiwa dianggap sebagai ....

 
A.

Pencipta alam

B.

Pemelihara alam

C.

Perusak alam

D.

Pelindung manusia


4.  

Aliran kepercayaan terhadap roh-roh halus disebut ....

 
A.

Animisme

B.

Taoisme

C.

Dinamisme

D.

Ateisme


5.  

Raja Tarumanagara bernama....

 
A.

Punawarman

B.

Mulawarman

C.

AndiMalarangeng

D.

Ken Dedes


6.  

Sebelum masuknya agama Hindu, nenek moyang kita memepercayai benda-benda memiliki kekuatan gaib. Aliran kepercayaan seperti ini disebut ....

 
A.

Animisme

B.

Dinamisme

C.

Taoisme

D.

Ateisme


7.  

Kasta Waisya dalam ajaran Hindu meliputi golongan ....

 
A.

Raja

B.

Rakyat biasa

C.

Pedagang

D.

Ahli agama


8.  

Raja yang sangat terkenal dari kerajaan Kutai adalah ....

 
A.

Aswawarman

B.

Mulawarman

C.

Kudungga

D.

Purnawarman


9.  

Sumpah yang diucapkan Gajah Mada dikenal dengan nama....

 
A.

Sumpah Pramuka

B.

Sumpah Pemuda

C.

Sumpah Kerajaan

D.

Sumpah Palapa


10.  

Kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah ....

 
A.

Kerajaan Kutai

B.

Kerajaan Majapahit

C.

Kerajaan Tarumanegara

D.

Kerajaan Samudra Pasai


11.  

kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah ...

 
A.

Kutai

B.

kediri

C.

kahuripan

D.

singosari


12.  

Berikut ini yang bukan raja kerajaan Kutai adalah ....

 
A.

Mulawarman

B.

Aswawarman

C.

Kudungga

D.

Purnawarman


13.  

Pendiri Candi Prambanan adalah

 
A.

Sri Maharaja Rakai Pikatan

B.

Raja Mulawarman

C.

Dinasti Syailendra

D.

Baladaputradewa


14.  

Dalam ajaran Hindu, golongan bangsawan termasuk dalam kasta ....

 
A.

Brahmana

B.

Ksatria

C.

Sudra

D.

waisya


15.  

Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh ....

 
A.

pedagang Persia

B.

Pedagang Cina

C.

Pedagang India

D.

Pedagang Portugis


16.  

Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat berdiri pada...

 
A.

400SM

B.

400M

C.

500M

D.

500SM


17.  

Pendiri kerajaan Majapahit adalah....

 
A.

Raden Sanjaya

B.

Raden Balitung

C.

Raden Wijaya

D.

Raden Patah


18.  

Candi Prambanan merupakan peninggalan kerajaan yang bercorak agama?

 
A.

Islam

B.

Kristen

C.

Hindu

D.

Budha


19.  

kerajaan kutai terletak di ....

 
A.

sumatra selatan

B.

jawa barat

C.

jakarta

D.

kalimantan timur


20.  

pada tahun 1333 di Pariangan berdiri kerajaan..

 

 
A.

Kerajaan Pajajaran

B.

Kerajaan Mataram

C.

Kerajaan Demak

D.

Kerajaan Tarumanegara


21.  

Ratu Sima adalah ratu dari kerajaan....

 
A.

Kutai

B.

Kalingga

C.

Sriwijaya

D.

Demak


22.  

Prasasti peninggalan Kerajaan Kutai berbentuk....

 
A.

Keris

B.

Pakaian

C.

Yupa

D.

Peralatan Kerajaan


23.  

Raja yang terkenal dari kerajaan Tarumanegara adalah ....

 
A.

Kudungga

B.

Aswawarman

C.

Purnawarman

D.

Bameswara


24.  

Kerajaan Kutai terdapat di...

 
A.

Sulawesi

B.

Kalimantan

C.

Jawa

D.

Sumatera


25.  

Raja yang terkenal pada Kerajaan Medang di Jawa Timur abad XI...

 
A.

Samaratungga

B.

Airlangga

C.

Empu Tantular

D.

Empu Sendok


26.  

Dalam ajaran agama Hindu, yang bertindak sebagai sang pencipta adalah ....

 
A.

Brahma

B.

Syiwa

C.

Wisnu

D.

Krisna


27.  

Dalam ajaran agama Hindu, para budak termasuk dalam kasta ....

 
A.

Brahmana

B.

Ksatria

C.

Waisya

D.

Sudra


28.  

Setiap prasasti menggunakan tulisan yang disebut....

 
A.

Latin

B.

Aksara

C.

Balok

D.

Pallawa


29.  

Raja yang terkenal dari Kerajaan Kutai adalah....

 
A.

Samaratungga

B.

Mulawarman

C.

Ken Arok

D.

Toh Joyo


30.  

Kerajaan Hindu tertua di Jawa adalah ....

 
A.

Singasari

B.

Kutai

C.

Tarumanegara

D.

Samudra Pasai


31.  

Patih yang terkenal pada masa Majapahit adalah....

 
A.

Patih Omang

B.

Patih Aswarman

C.

Patih Hassanudin

D.

Patih Gajah Mada


32.  

Kerajaan Kutai berdiri pada tahun ... Masehi

 
A.

350

B.

450

C.

200

D.

400


33.  

Julukan bagi Sultan Hasanuddin adalah....

 
A.

Matahari terbit

B.

Ayam Jantan dari Timur

C.

Sinar Mentari

D.

Pahlawan Hindu


34.  

Kerajaan Kutai berdiri pada tahun....

 
A.

400M

B.

400SM

C.

450M

D.

450SM


35.  

Raja pertama kerajaan Kutai adalah ....

 
A.

Mulawarman

B.

Aswawarman

C.

Kudungga

D.

Purnawarman


SOAL ISIAN:

1

Kitab Bharatayudha dikarang oleh ...

2

Dewa Wisnu dalam ajaran Tri Murti adalah ....

3

Aliran kepercayaan yang menganggap benda-benda memiliki kekuatan gaib disebut ....

4

Slah satu peninggalan Kerajaan Kutai adalah Prasasti Kutai yang dipahat di ....

5

Kerajaan Kediri mengalami keruntuhan pada tahun ....

6

Kitab suci agama Hindu adalah ....

7

Pujangga yang terkenal pada masa pemerintahan Jayabaya adalah ....

8

Raja yang terkenal dari kerajan Tarumanegara adalah ....

9

Kasta Waisya merupakan kasta bagi golongan ....

10

Aliran kepercayaan terhadap roh-roh halus disebut ....

11

Raja Hayam Wuruk mulai memerintah Majapahit tahun ....

12

Pada saat memerintah Singasari, Ken Arok bergelar ....

13

Kitab yang dikarang oleh Patih Gajah Mada adalah ....

14

Kitab karangan empu Kanwa adalah ....

15

Dalam ajaran Tri Murti yang dianggap sebagai perusak alam adalah ....

16

Raja yang bergelar Kertarajasa Jayawardhana adalah ...

17

Pengiriman tentara kerajaan Singasari ke Melayu dalam rangka memperluas wilayah kekuasaan dikenal sebagai ....

18

Salah satu peninggalan kerajaan Singasari adalah ....

19

Raja pertama kerajaan Kutai adalah ....

20

Pengganti raja Sanna adalah ....

21

YUPA merupakan prasasti peninggalan Kerajaan _________

22

Kisah Ken Arok ditulis dalam kitab ...

23

Karya sastra Sutasoma ditulis oleh ____________

24

Kerajaan Tarumanegara berdiri pada tahun ....

25

Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan ....

26

Kehancuran kerajaan Majapahit lebih disebabkan oleh ....

27

Kaum ahli agama dalam ajaran Hindu termasuk dalam kasta ....

28

Karya sastra Arjunawiwaha dituilis oleh _________

29

Huruf yang digunakan dalam prasasti Kutai adalah ....

30

Pengganti raja Kertarajasa Jayawardhana adalah ....

31

Raja Bameswara dikenal juga sebagai ....

32

Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan ....

33

Yang termasuk dalam kasta sudra adalah golongan ....

34

Pada masa pemerintahannya, Hayam Wuruk memperoleh gelar ....

35

Pengganti raja Jayanegara adalah ....

36

Menurut bukti sejarah, kerajaan Kediri terletak di ....

37

Pendiri kerajaan Singasari adalah ....

38

Pendiri kerjaan Majapahit adalah ....

39

Kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah ....

40

Kerajaan Hindu tertua di Nusantara adalah kerajaan _____________ yang terletak di ______________

41

Kerajaan Kutai berdiri pada tahun ....

42

Kitab Kutara Manawa yang ditulis oleh Gajah Mada berisi ....

43

Sebelum datannya agama Hindu ke Indonesia, nenek moyang kota menganut 2 alran kepercayaan, yaitu ... dan ....

44

Dalam ajaran Tri Murti, Brahma dianggap sebagai ...

45

Salah satu prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang terdapat tapak kaki raja Purnawarman adalah ...

46

Raja pertama kerajaan Mataram Hindu adalah ....

47

Raja yang terkenal dari kerajaan Kutai adalah ....

48

Menurut peninggalan sejarah, kerajaan Majapahit berlokasi di ....

49

Prasasti peninggalan kerajaan Mataram yaitu ....

50

Kitab Negarakertagama merupakan karangan dari ....


SOAL ESSAY

1.

Sebutkan 5 patung peninggala kebudayaan Hindu di Indonesia!

2.

Sebutkan prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Padjajaran!

3.

Sebutkan 4 prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara!

4.

Sebutkan raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Bali!

5.

Sebutkan candi-candi peninggalan kerajaan Majapahit!

6.

Sebutkan kerajaan-kerajaan Hindu yang ada di Indonesia!

7.

Sebutkan beberapa wilayah kekuasaan Majapahit pada masa Patih Gajah Mada!

8.

Sebutkan 5 prasasti peninggalan kebudayaan Hindu!

9.

Sebutkan candi-candi peninggalan Kerajaan Singasari!

10.

Sebutkan 4 Kasta yang ada dalam masyarakat Hindu!

Status keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!

KUNCI JAWABAN

KUNCI JAWABAN PILIHAN GANDA : 1

1. Jawaban:A  
2. Jawaban:D  
3. Jawaban:C  
4. Jawaban:A  
5. Jawaban:A  
Kunci jawaban pilihan ganda berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6. Jawaban:B  
7. Jawaban:C  
8. Jawaban:B  
9. Jawaban:D  
10. Jawaban:A  
11. Jawaban:A  
12. Jawaban:D  
13. Jawaban:A PENJELASAN:

Pendiri Candi Prambanan adalah Sri Maharaja Rakai Pikatan


14. Jawaban:B  
15. Jawaban:C  
16. Jawaban:C  
17. Jawaban:C  
18. Jawaban:C PENJELASAN:

Candi Prambanan merupakan peninggalan kerajaan yang bercorak agama Hindu


19. Jawaban:D  
20. Jawaban:A  
21. Jawaban:B  
22. Jawaban:C  
23. Jawaban:C  
24. Jawaban:B  
25. Jawaban:D  
26. Jawaban:A  
27. Jawaban:D  
28. Jawaban:D  
29. Jawaban:B  
30. Jawaban:C  
31. Jawaban:D  
32. Jawaban:D  
33. Jawaban:B  
34. Jawaban:A  
35. Jawaban:C  

KUNCI JAWABAN ISIAN:

1.

Empu Panuluh

2.

pemelihara alam

3.

Dinamisme

4.

Yupa

5.

1222 masehi

Kunci jawaban isian berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6.

Weda

7.

Empu Sedah dan Empu Panuluh

8.

Raja Purnawarman

9.

pedagang

10.

Animisme

11.

1350 M

12.

Sri Rajasa Sang Amurwahbumi

13.

Kitab Kutara Manawa

14.

Kitab Arjunawiwaha

15.

Dewa Syiwa

16.

Raden Wijaya

17.

ekspedisi pamalayu

18.

Candi Singasari

19.

Kudungga

20.

Sanjaya

21.

Kutai

22.

Parathon

23.

Mpu Tantular

24.

450 Masehi

25.

Hayam Wuruk

26.

Perang saudara / paregreg

27.

Brahmana

28.

Mpu Kanwa

29.

Huruf Pallawa

30.

Jayanegara

31.

Panji Asmarabangun

32.

Jayabaya

33.

rakyat biasa dan budak

34.

Rajasanegara

35.

Bhre Kahuripan (Tribhuwana Tunggadewi Jayawisnuwardhani)

36.

tepi sungai Brantas, Jawa Timur

37.

Ken Arok

38.

Raden Wijaya

39.

Kerajaan Kutai

40.

Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur

41.

400 Masehi

42.

Tata Pemerintahan dan Perang

43.

Animisme dan Dinanisme

44.

pencipta alam

45.

Prasasti Ciaruteun

46.

Raja Sanna

47.

Mulawarman

48.

Selatan Sungai Brantas, Mojokerto

49.

Prasasti Canggal

50.

Mpu Prapanca


KUNCI JAWABAN ESSAY:

1.

Beberapa patung peninggalan kebudayaan Hindu di Indonesia :

 1. Patung Trimurti
 2. Patung Dwarapala
 3. Patung Wisnucibuaya
 4. Patung Airlangga
 5. Patung Kendedes
2.

Prasasti peninggalan kerajaan Padjajaran :

 1. Prasasti Rakyan Juru Penghambat
 2. Prasasti Horren
 3. Prasasti Astana Gede
 4. Prasasti Batutulis Bogor
3.

Prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara :

 1. Prasasti Ciaruteun
 2. Prasasti Kebon Kopi
 3. Prasasti Jambu
 4. Prasasti Tugu
4.

Raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Bali :

 1. Raja Sri Chandrabayasinga
 2. Raja Udayana
 3. Raja Anak Wungsu
 4. Raja Sri Astura Ratna Bhumi
5.

Candi peninggalan kerajaan Majapahit :

 1. Candi Panataran
 2. Candi Tikus
 3. Candi Jabung
 4. Candi Tigawangi
Kunci jawaban isian berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6.

Kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia :

 1. Kerajaan Kutai
 2. Kerajaan Tarumanegara
 3. Kerajaan Mataram
 4. Kerajaan Kediri
 5. Kerajaan Singasari
 6. Kerajaan Majapahit
7.

Wilayah kekuasaan Majapahit pada masa Patih Gajah Mada :

 1. Wilayah Nusantara
 2. Tumasik (Singapura)
 3. Semenanjung Melayu
8.

Beberapa prasasti peninggalan kebudayaan Hindu di Indonesia :

 1. Prasasti Kutai
 2. Prasasti Ciaruteun
 3. Prasasti Kebon Kopi
 4. Prasasti Canggal
 5. Prasasti Kedu

 

9.

Candi-candi peninggalan kerajaan Singasari adalah :

 1. Candi Singasari
 2. Candi Kidal
 3. Candi Jago
 4. Candi Jago
10.

Kasta dalam masyarakat Hindu :

 1. Kasta Brahmana
 2. Kasta Ksatria
 3. Kasta Waisya
 4. kasta Sudra