http:/www.kumpulsoal.com
MATA PELAJARAN : IPS
UNTUK: SD Kelas 5
MATERI: 1.   Peninggalan sejarah dan tokoh sejarah pada masa Kerajaan Hindu


Status keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!

SOAL PILIHAN GANDA

1.  

Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh ....

 
A.

pedagang Persia

B.

Pedagang Cina

C.

Pedagang India

D.

Pedagang Portugis


2.  

Berikut ini yang bukan raja kerajaan Kutai adalah ....

 
A.

Mulawarman

B.

Aswawarman

C.

Kudungga

D.

Purnawarman


3.  

Dalam ajaran Hindu, golongan bangsawan termasuk dalam kasta ....

 
A.

Brahmana

B.

Ksatria

C.

Sudra

D.

waisya


4.  

Raja Tarumanagara bernama....

 
A.

Punawarman

B.

Mulawarman

C.

AndiMalarangeng

D.

Ken Dedes


5.  

Raja yang terkenal dari Kerajaan Kutai adalah....

 
A.

Samaratungga

B.

Mulawarman

C.

Ken Arok

D.

Toh Joyo


6.  

Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat berdiri pada...

 
A.

400SM

B.

400M

C.

500M

D.

500SM


7.  

Prasasti peninggalan Kerajaan Kutai berbentuk....

 
A.

Keris

B.

Pakaian

C.

Yupa

D.

Peralatan Kerajaan


8.  

Raja yang terkenal dari kerajaan Tarumanegara adalah ....

 
A.

Kudungga

B.

Aswawarman

C.

Purnawarman

D.

Bameswara


9.  

Kerajaan Kutai berdiri pada tahun ... Masehi

 
A.

350

B.

450

C.

200

D.

400


10.  

Aliran kepercayaan terhadap roh-roh halus disebut ....

 
A.

Animisme

B.

Taoisme

C.

Dinamisme

D.

Ateisme


11.  

Dalam ajaran agama Hindu, para budak termasuk dalam kasta ....

 
A.

Brahmana

B.

Ksatria

C.

Waisya

D.

Sudra


12.  

Ratu Sima adalah ratu dari kerajaan....

 
A.

Kutai

B.

Kalingga

C.

Sriwijaya

D.

Demak


13.  

Kerajaan Kutai terdapat di...

 
A.

Sulawesi

B.

Kalimantan

C.

Jawa

D.

Sumatera


14.  

Sebelum masuknya agama Hindu, nenek moyang kita memepercayai benda-benda memiliki kekuatan gaib. Aliran kepercayaan seperti ini disebut ....

 
A.

Animisme

B.

Dinamisme

C.

Taoisme

D.

Ateisme


15.  

Raja yang sangat terkenal dari kerajaan Kutai adalah ....

 
A.

Aswawarman

B.

Mulawarman

C.

Kudungga

D.

Purnawarman


16.  

Kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah ....

 
A.

Kerajaan Kutai

B.

Kerajaan Majapahit

C.

Kerajaan Tarumanegara

D.

Kerajaan Samudra Pasai


17.  

raja Kutai yang pertama adalah...

 
A.

Kudungga

B.

Kuduga

C.

Mulawarman

D.

Purnawarman


18.  

Setiap prasasti menggunakan tulisan yang disebut....

 
A.

Latin

B.

Aksara

C.

Balok

D.

Pallawa


19.  

Kerajaan Kutai berdiri pada tahun....

 
A.

400M

B.

400SM

C.

450M

D.

450SM


20.  

pada tahun 1333 di Pariangan berdiri kerajaan..

 

 
A.

Kerajaan Pajajaran

B.

Kerajaan Mataram

C.

Kerajaan Demak

D.

Kerajaan Tarumanegara


21.  

Patih yang terkenal pada masa Majapahit adalah....

 
A.

Patih Omang

B.

Patih Aswarman

C.

Patih Hassanudin

D.

Patih Gajah Mada


22.  

Pendiri Candi Prambanan adalah

 
A.

Sri Maharaja Rakai Pikatan

B.

Raja Mulawarman

C.

Dinasti Syailendra

D.

Baladaputradewa


23.  

Kasta Waisya dalam ajaran Hindu meliputi golongan ....

 
A.

Raja

B.

Rakyat biasa

C.

Pedagang

D.

Ahli agama


24.  

Pendiri kerajaan Majapahit adalah....

 
A.

Raden Sanjaya

B.

Raden Balitung

C.

Raden Wijaya

D.

Raden Patah


25.  

Dalam ajaran agama Hindu, yang bertindak sebagai sang pencipta adalah ....

 
A.

Brahma

B.

Syiwa

C.

Wisnu

D.

Krisna


26.  

kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah ...

 
A.

Kutai

B.

kediri

C.

kahuripan

D.

singosari


27.  

Kerajaan Hindu tertua di Jawa adalah ....

 
A.

Singasari

B.

Kutai

C.

Tarumanegara

D.

Samudra Pasai


28.  

Raja yang terkenal pada Kerajaan Medang di Jawa Timur abad XI...

 
A.

Samaratungga

B.

Airlangga

C.

Empu Tantular

D.

Empu Sendok


29.  

Dalam ajaran Tri Murti, Dewa Syiwa dianggap sebagai ....

 
A.

Pencipta alam

B.

Pemelihara alam

C.

Perusak alam

D.

Pelindung manusia


30.  

Candi Prambanan merupakan peninggalan kerajaan yang bercorak agama?

 
A.

Islam

B.

Kristen

C.

Hindu

D.

Budha


31.  

Kerajaan Tarumanegara berdiri pada tahun ....

 
A.

300 M

B.

400 M

C.

350 M

D.

450 M


32.  

Sumpah yang diucapkan Gajah Mada dikenal dengan nama....

 
A.

Sumpah Pramuka

B.

Sumpah Pemuda

C.

Sumpah Kerajaan

D.

Sumpah Palapa


33.  

Raja pertama kerajaan Kutai adalah ....

 
A.

Mulawarman

B.

Aswawarman

C.

Kudungga

D.

Purnawarman


34.  

Julukan bagi Sultan Hasanuddin adalah....

 
A.

Matahari terbit

B.

Ayam Jantan dari Timur

C.

Sinar Mentari

D.

Pahlawan Hindu


35.  

kerajaan kutai terletak di ....

 
A.

sumatra selatan

B.

jawa barat

C.

jakarta

D.

kalimantan timur


SOAL ISIAN:

1

Kerajaan Hindu tertua di Jawa adalah ...

2

Slah satu peninggalan kerajaan Kediri yang berupa prasasti adalah ....

3

Kerajaan Tarumanegara berdiri pada tahun ....

4

Dalam ajaran Tri Murti, Brahma dianggap sebagai ...

5

Kasta Waisya merupakan kasta bagi golongan ....

6

Pada masa pemerintahannya, Hayam Wuruk memperoleh gelar ....

7

Kitab suci agama Hindu adalah ....

8

Kehancuran kerajaan Majapahit lebih disebabkan oleh ....

9

Pendiri kerajaan Singasari adalah ....

10

Pendiri kerjaan Majapahit adalah ....

11

Pengganti raja Sanna adalah ....

12

YUPA merupakan prasasti peninggalan Kerajaan _________

13

Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh ...

14

Kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah ....

15

Kerajaan Hindu tertua di Nusantara adalah kerajaan _____________ yang terletak di ______________

16

Prasasti peninggalan kerajaan Mataram yaitu ....

17

Raja Bameswara dikenal juga sebagai ....

18

Penerus tahta Kerajaan Kutai setelah raja Kudungga adalah ....

19

Raja yang terkenal dari kerajan Tarumanegara adalah ....

20

Salah satu prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang terdapat tapak kaki raja Purnawarman adalah ...

21

Aliran kepercayaan yang menganggap benda-benda memiliki kekuatan gaib disebut ....

22

Huruf yang digunakan dalam prasasti Kutai adalah ....

23

Peninggalan sejarah kerajaan yang berupa "batu bersurat" di sebut juga dengan ___________

24

Kitab Negarakertagama merupakan karangan dari ....

25

Raja yang terkenal dari kerajaan Kutai adalah ....

26

Salah satu peninggalan kerajaan Singasari adalah ....

27

Pada saat memerintah Singasari, Ken Arok bergelar ....

28

Kitab Bharatayudha dikarang oleh ...

29

Kitab Kutara Manawa yang ditulis oleh Gajah Mada berisi ....

30

Dalam ajaran Hindu, golongan bangsawan dan raja termasuk dalam kasta ....

31

Masa pemerintahan Raja Bameswara adalah ....

32

Pengganti raja Kertarajasa Jayawardhana adalah ....

33

Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun ....

34

Kaum ahli agama dalam ajaran Hindu termasuk dalam kasta ....

35

Karya sastra Negarakertagama ditulis oleh _____________

36

Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan ....

37

Raden Wijaya wafat pada tahun ....

38

Menurut bukti sejarah, kerajaan Kediri terletak di ....

39

Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan ....

40

Dewa Wisnu dalam ajaran Tri Murti adalah ....

41

Raja pertama kerajaan Mataram Hindu adalah ....

42

Pujangga yang terkenal pada masa pemerintahan Jayabaya adalah ....

43

Pengiriman tentara kerajaan Singasari ke Melayu dalam rangka memperluas wilayah kekuasaan dikenal sebagai ....

44

Raja pertama kerajaan Kutai adalah ....

45

Kerajaan Singasari berdiri pada tahun ....

46

Kerajaan Kutai berdiri pada tahun ....

47

Kitab karangan empu Kanwa adalah ....

48

Yang termasuk dalam kasta sudra adalah golongan ....

49

Salah satu pemberontakan yang terjadi pada masa pemerintahan Jayanegara adalah ....

50

Kerajaan Kediri mengalami keruntuhan pada tahun ....


SOAL ESSAY

1.

Sebutkan 5 candi peninggalan kerajaan bercorak Hindu!

2.

sebutkan 5 kerajaan bercorak hindu di Indonesia !

3.

Sebutkan 4 prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara!

4.

Sebutkan 5 prasasti peninggalan kebudayaan Hindu!

5.

Sebutkan candi-candi peninggalan Kerajaan Singasari!

6.

Sebutkan pemberontakan-pemberontakan pada masa pemerintahan Raja Jayanegara!

7.

Sebutkan raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Singasari!

8.

Sebutkan peninggalan kerajaan Majapahit berupa karya sastra!

9.

Sebutkan 5 patung peninggala kebudayaan Hindu di Indonesia!

10.

Sebutkan raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Kutai!

Status keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!

KUNCI JAWABAN

KUNCI JAWABAN PILIHAN GANDA : 1

1. Jawaban:C  
2. Jawaban:D  
3. Jawaban:B  
4. Jawaban:A  
5. Jawaban:B  
Kunci jawaban pilihan ganda berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6. Jawaban:C  
7. Jawaban:C  
8. Jawaban:C  
9. Jawaban:D  
10. Jawaban:A  
11. Jawaban:D  
12. Jawaban:B  
13. Jawaban:B  
14. Jawaban:B  
15. Jawaban:B  
16. Jawaban:A  
17. Jawaban:A  
18. Jawaban:D  
19. Jawaban:A  
20. Jawaban:A  
21. Jawaban:D  
22. Jawaban:A PENJELASAN:

Pendiri Candi Prambanan adalah Sri Maharaja Rakai Pikatan


23. Jawaban:C  
24. Jawaban:C  
25. Jawaban:A  
26. Jawaban:A  
27. Jawaban:C  
28. Jawaban:D  
29. Jawaban:C  
30. Jawaban:C PENJELASAN:

Candi Prambanan merupakan peninggalan kerajaan yang bercorak agama Hindu


31. Jawaban:D  
32. Jawaban:D  
33. Jawaban:C  
34. Jawaban:B  
35. Jawaban:D  

KUNCI JAWABAN ISIAN:

1.

Kerajaan Tarumanegara

2.

Prasasti Pandeglang

3.

450 Masehi

4.

pencipta alam

5.

pedagang

Kunci jawaban isian berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6.

Rajasanegara

7.

Weda

8.

Perang saudara / paregreg

9.

Ken Arok

10.

Raden Wijaya

11.

Sanjaya

12.

Kutai

13.

para pedagang dari India

14.

Kerajaan Kutai

15.

Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur

16.

Prasasti Canggal

17.

Panji Asmarabangun

18.

Raja Aswawarman

19.

Raja Purnawarman

20.

Prasasti Ciaruteun

21.

Dinamisme

22.

Huruf Pallawa

23.

Prasasti

24.

Mpu Prapanca

25.

Mulawarman

26.

Candi Singasari

27.

Sri Rajasa Sang Amurwahbumi

28.

Empu Panuluh

29.

Tata Pemerintahan dan Perang

30.

Ksatria

31.

Tahun 1115 - 1130 Masehi

32.

Jayanegara

33.

1294

34.

Brahmana

35.

Mpu Prapanca

  PENJELASAN:

Karya sastra Negarakertagama ditulis oleh Mpu Prapanca

36.

Hayam Wuruk

37.

1309 Masehi

38.

tepi sungai Brantas, Jawa Timur

39.

Jayabaya

40.

pemelihara alam

41.

Raja Sanna

42.

Empu Sedah dan Empu Panuluh

43.

ekspedisi pamalayu

44.

Kudungga

45.

1222 Masehi

46.

400 Masehi

47.

Kitab Arjunawiwaha

48.

rakyat biasa dan budak

49.

Pemberontakan Ranggalawe

50.

1222 masehi


KUNCI JAWABAN ESSAY:

1.

Candi-candi peinggalan kerajaan bercorak Hindu :

 1. Candi Prambanan
 2. Candi Dieng
 3. Candi Gedong Sanga
 4. Candi Penataran
 5. Candi Sukuh
2.

kerajan kutai,kerajaan singosari,kerajaan majapahit,kerajaan mataram hindu,kerajaan tarumanegara, kerajaan kediri

3.

Prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara :

 1. Prasasti Ciaruteun
 2. Prasasti Kebon Kopi
 3. Prasasti Jambu
 4. Prasasti Tugu
4.

Beberapa prasasti peninggalan kebudayaan Hindu di Indonesia :

 1. Prasasti Kutai
 2. Prasasti Ciaruteun
 3. Prasasti Kebon Kopi
 4. Prasasti Canggal
 5. Prasasti Kedu

 

5.

Candi-candi peninggalan kerajaan Singasari adalah :

 1. Candi Singasari
 2. Candi Kidal
 3. Candi Jago
 4. Candi Jago
Kunci jawaban isian berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6.

Pemberontakan pada masa pemerintahan Jayanegara :

 1. Pemberontakan Ranggalawe
 2. Pemberontakan Sora
 3. Pemberontakan Nambi
 4. Pemberontakan Kuti
7.

Raja-raja Kerajaan Singasari :

 1. Ken Arok
 2. Anusapati
 3. Tohjaya
 4. Ranggawuni
 5. Kertanegara

 

8.

Peninggalan Majapahit berupa karya sastra :

 1. Kitab Negarakertagama
 2. Kitab Arjunawiwaha
 3. Kitab Sutasuma

 

9.

Beberapa patung peninggalan kebudayaan Hindu di Indonesia :

 1. Patung Trimurti
 2. Patung Dwarapala
 3. Patung Wisnucibuaya
 4. Patung Airlangga
 5. Patung Kendedes
10.

Raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Kutai :

 1. Raja Kudungga
 2. Raja Aswawarman
 3. Raja Mulawarman