http:/www.kumpulsoal.com
MATA PELAJARAN : IPS
UNTUK: SD Kelas 5
MATERI: 1.   Kegiatan Ekonomi di Indonesia


Status keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!

SOAL PILIHAN GANDA

1.  

Berikut ini yang termasuk tanaman perkebunan tahunan adalah ...

 
A.

rosela

B.

tebu

C.

cengkeh

D.

tembakau


2.  

Budidaya udang dengan tambak/payau merupakan bagian usaha dalam bidang ....

 
A.

industri

B.

perikanan

C.

perdagangan

D.

peternakan


3.  

Berikut ini yang bukan cara untuk meningkatkan hasil perkebunan adalah ....

 
A.

pemeliharaan tanaman baru

B.

pembakaran hutan

C.

pemberian modal

D.

melaksanakan kegiatan penyuluhan


4.  

Berikut ini yang bukan merupakan kegiatan produksi adalah ....

 
A.

menanam jagung

B.

bepergian naik kapal

C.

membuat almari

D.

memelihara ikan


5.  

Salah satu jenis perkebunan yang dikelola rakyat disebut ....

 
A.

perkebunan tradisional

B.

perkebunan rakyat

C.

perkebunan lokal

D.

perkebunan besar


6.  

Orang atau badan usaha yang memproduksi barang disebut .......

 
A.

Produsen

B.

Konsumen

C.

Distributor

D.

Produksi


7.  

Daerah Garut dan Dieng merupakan penghasil ....

 
A.

karet

B.

teh

C.

tembakau

D.

kopi


8.  

Upaya untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa memperluas lahan pertanian disebut ....

 
A.

intensifikasi pertanian

B.

ekstensifikasi pertanian

C.

diversifikasi pertanian

D.

rehabilitasi pertanian


9.  

Semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut ....

 
A.

kegiatan ekonomi

B.

kegiatan produksi

C.

kegiatan industri

D.

perdagangan


10.  

Salah satu contoh bentuk usaha diversifikasi pertanian adalah ....

 
A.

panca usaha tani

B.

hidroponik

C.

tumpang sari

D.

trnasmigrasi


11.  

Caltex adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam pengolahan ....

 
A.

nikel

B.

batu bara

C.

minyak bumi

D.

timah


12.  

Jenis usaha perikanan yang diusahakan di sungai atau danau disebut ...

 
A.

perikanan sungai

B.

perikanan air tawar

C.

perikanan air payau

D.

perikanan tradisional


13.  

Berikut ini yang termasuk tanaman perkebunan adalah ....

 
A.

jagung, kacang, padi

B.

coklat, teh, padi

C.

tebu, singkong, ketela

D.

coklat, teh, cengkeh


14.  

Koperasi yang menyediakan sabun, minyak goreng, beras termasuk dalam koperasi ....

 
A.

koperasi serba usaha

B.

koperasi konsumsi

C.

koperasi produksi

D.

koperasi jasa


15.  

Perusahaan yang memiliki anggota pasif dan aktif adalah ....

 
A.

Firma

B.

CV

C.

PT

D.

Koperasi


16.  

Usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjdai barang jadi atau setengah jadi disebut ....

 
A.

industri

B.

kerajinan

C.

ekonomi

D.

produksi


17.  

Usaha meningkatkan ahsil pertanian dengan memperluas lahan pertanian disebut dengan ....

 
A.

intensifikasi pertanian

B.

ekstensifikasi pertanian

C.

diversifikasi pertanian

D.

rehabilitasi pertanian


18.  

Berikut ini yang bukan contoh tanaman perkebunan musiman adalah ...

 
A.

kelapa sawit

B.

rosela

C.

tebu

D.

tembakau


19.  

Modal usaha berbentuk PT berasal dari ....

 
A.

simpanan anggota

B.

setoran sekutu diam

C.

penjualan saham

D.

harta pemilik usaha


20.  

Simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu sesuai peraturan koperasi yang berlaku disebut ....

 
A.

simpanan pokok

B.

simpanan wajib

C.

simpanan sukarela

D.

simpanan bebas


21.  

Peternakan sapi banyak dijumpai di ....

 
A.

Madura

B.

Kalimantan

C.

Sumatra

D.

Sulawesi


22.  

Berikut ini termasuk BUMN, kecuali ....

 
A.

PT Telkom

B.

PT Pos Indonesia

C.

PT Indofood Sukses Makmur

D.

PT GIA


23.  

Usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbarui cara-cara pertanian yang ada dan mengganti tanamn yang tidak produktif disebut ....

 
A.

intensifikasi pertanian

B.

ekstensifikasi pertanian

C.

diversifikasi pertanian

D.

rehabilitasi pertanian


24.  

Kerajinan perak yang terkenal terdapat di kota ....

 
A.

Surabaya

B.

Yogyakarta

C.

Semarang

D.

Jakarta


25.  

Bahan yang perlu diolah dulu agar dapat memenuhi kebutuhan manusia disebut ....

 
A.

bahan mentah

B.

bahan baku

C.

bahan setengah jadi

D.

bahan jadi


26.  

Berikut ini adalah daerah penghasil teh, kecuali ....

 
A.

Dieng

B.

Pematang Siantar

C.

Garut

D.

Lampung


27.  

Berikut ini yang termasuk usaha jasa keterampilan adalah ....

 
A.

sopir

B.

dokter

C.

guru

D.

pengacara


28.  

Kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen disebut ....

 
A.

kegiatan ekonomi

B.

kegiatan produksi

C.

kegiatan konsumsi

D.

kegiatan distribusi


29.  

Berikut ini yang termasuk bahan baku adalah ....

 
A.

beras

B.

kapas

C.

gandum

D.

kayu


30.  

Koperasi Bank Pasar termasuk dalam jenis koperasi ....

 
A.

koperasi serba usaha

B.

koperasi produksi

C.

koperasi jasa

D.

koperasi simpan pinjam


31.  

Berikur ini adalah kebutuhan pokok bagi manusia, KECUALI .....

 
A.

Makanan

B.

Pakaian

C.

Rumah

D.

Mobil


32.  

Berikut ini adalah daerah penghasil timah putih, kecuali ....

 
A.

Pulai Bangka

B.

Pulau Singkep

C.

Pulau Belitung

D.

Pulau Roti


33.  

Salah satu contoh peternakan hewan besar adalah ....

 
A.

kambing

B.

sapi

C.

babi

D.

ayam


34.  

Sekutu dalam CV yang bertanggung jawab penuh terhadap usaha disebut ....

 
A.

pemegang saham

B.

dewan komisaris

C.

sekutu aktif

D.

sekutu pasif


35.  

Perkebunan cengkeh banyak dijumpai di daerah ....

 
A.

Ambon

B.

Nusa Tenggara

C.

Irian Jaya

D.

Kalimantan


36.  

Penanaman kembali lahan gundul karena penebangan hutan secara liar disebut ....

 
A.

reboisasi

B.

rehabilitasi

C.

urbanisasi

D.

irigasi


37.  

Berikut ini yang bukan termasuk panca usaha tani adalah ....

 
A.

penggunaan pupuk

B.

penggunaan bibit unggul

C.

irigasi

D.

perluasan lahan


38.  

Berikut ini adalah daerah penghasil karet, kecuali ....

 
A.

Sumatra

B.

Kalimantan

C.

Jawa

D.

Sulawesi


39.  

Kegiatan perdagangan yang menyediakan barang-barang kebutuhan untuk dibeli oleh pembeli yang akan menjualnya lagi kepada konsumen adalah ....

 
A.

perdagangan besar

B.

perdagangan grosir

C.

perdagangan eceran

D.

perdagangan kecil


40.  

Suatu organisasi di Bali yang khusus mengatur irigasi ke sawah-sawah disebut ....

 
A.

nagari

B.

subak

C.

ngaben

D.

irigasi


41.  

Pedagang yang berjualan dengan menjual barang dagangannya di persimpangan jalan disebut

 
A.

Pedagang asongan

B.

Pedagang kakilima

C.

Pedagang musiman

D.

Pedagang eceran


42.  

Di bawah ini termasuk usaha jasa yaitu ....

 
A.

pemandu wisata

B.

memungut rumput laut

C.

usaha kerajinan kayu

D.

usaha pembuatan kue


43.  

Tepung termasuk dalam bahan ....

 
A.

bahan mentah

B.

bahan jadi

C.

bahan setengah jadi

D.

bahan dasar


44.  

Simpanan yang tidak dapat diambil selama menjadi anggota koperasi disebut ....

 
A.

simpanan pokok

B.

simpanan wajib

C.

simpanan sukarela

D.

simpanan bebas


45.  

Daerah Temanggung merupakan daerah penghasil ....

 
A.

karet

B.

kopi

C.

tembakau

D.

lada


46.  

Di bawah ini termasuk usaha jasa kecuali ....

 
A.

salon kecantikan

B.

tambal ban

C.

tehnisi elektro

D.

pabrik tempe


47.  

Berikut ini yang termasuk bahan tambang bukan logam adalah .....

 
A.

marmer

B.

timah

C.

batu bara

D.

nikel


48.  

Kegiatan usaha di bidang Jasa yaitu ....

 
A.

perikanan

B.

perbengkelan

C.

perindustrian

D.

pertanian


49.  

Pedagang yang berdagang berkeliling dan tidak menetap disebut ....

 
A.

pedagang kaki lima

B.

pedagang musiman

C.

pedagang asongan

D.

pedagang pasar


50.  

Suatu jenis perkebunan yang dikelola oleh peemrintah atau perusahaan perkebunan disebut ....

 
A.

perkebunan tradisional

B.

perkebunan modern

C.

perkebunan nasional

D.

perkebunan besar


SOAL ISIAN:

1

Hasil dari perikanan air tawar misalnya.....

2

BUMN adalah singkatan dari....

3

Usaha yang dikelola secara kelompok dalam ilmu ekonomi dikenal sebagai....

4

Usaha perikanan sering dibedakan menjadi....

5

Badan Usaha Swasta adalah....

6

Barang jadi adalah....

7

Badan usaha perhimpunan dapat dibedakan menjadi....


SOAL ESSAY

1.

Dilihat dari berbagai usahanya, terdapat berbagai jenis koperasi, sebutkan dan jelaskan apa saja....

2.

Sebutkan usaha-usaha untuk meningkatkan hasil perkebunan!

3.

Sebutkan jenis-jenis koperasi yang kamu ketahui!

4.

Sebutkan hasil-hasil pertanian yang berumur panjang!

5.

Sebutkan 2 contoh perusahaan perseorangan yang kamu ketahui!

 

6.

Sebutkan 5 hasil usaha perekonomian dibidang pertanian!

7.

Apa yang kamu ketahui tentang Perusahaan Perseroan (Persero).....

8.

Ciri-ciri BUMD adalah....

9.

Sebutkan 5 hasil usaha peternakan!

 

10.

Pada umumnya, yayasan adalah....

Status keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!

KUNCI JAWABAN

KUNCI JAWABAN PILIHAN GANDA : 1

1. Jawaban:C  
2. Jawaban:B  
3. Jawaban:B  
4. Jawaban:B  
5. Jawaban:B  
Kunci jawaban pilihan ganda berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6. Jawaban:A  
7. Jawaban:B  
8. Jawaban:A  
9. Jawaban:A  
10. Jawaban:C  
11. Jawaban:C  
12. Jawaban:B  
13. Jawaban:D  
14. Jawaban:B  
15. Jawaban:B  
16. Jawaban:A  
17. Jawaban:B  
18. Jawaban:A  
19. Jawaban:C  
20. Jawaban:B  
21. Jawaban:A  
22. Jawaban:C  
23. Jawaban:D  
24. Jawaban:B  
25. Jawaban:A  
26. Jawaban:D  
27. Jawaban:A  
28. Jawaban:D  
29. Jawaban:A  
30. Jawaban:D  
31. Jawaban:D  
32. Jawaban:D  
33. Jawaban:B  
34. Jawaban:C  
35. Jawaban:A  
36. Jawaban:A  
37. Jawaban:D  
38. Jawaban:D  
39. Jawaban:B  
40. Jawaban:B  
41. Jawaban:A  
42. Jawaban:A  
43. Jawaban:C  
44. Jawaban:A  
45. Jawaban:C  
46. Jawaban:D  
47. Jawaban:A  
48. Jawaban:B  
49. Jawaban:C  
50. Jawaban:D  

KUNCI JAWABAN ISIAN:

1.

ikan kerapu, ikan hias, juga kerang dan mutiara.

  PENJELASAN:

Hasil dari perikanan air tawar misalnya ikan kerapu, ikan hias, juga kerang dan mutiara.

2.

Badan Usaha Milik Negara.

  PENJELASAN:

BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara.

3.

badan usaha perhimpunan atau persekutuan.

  PENJELASAN:

Usaha yang dikelola secara kelompok dalam ilmu ekonomi dikenal sebagai badan usaha perhimpunan atau persekutuan.

4.

perikanan air tawar dan perikanan air laut.

  PENJELASAN:

Usaha perikanan sering dibedakan menjadi perikanan air tawar dan perikanan air laut.

5.

badan usaha yang modalnya dimiliki pihak swasta ( bukan pemerintah ).

  PENJELASAN:

Badan Usaha Swasta adalah badan usaha yang modalnya dimiliki pihak swasta ( bukan pemerintah ).

Kunci jawaban isian berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6.

barang-barang yang dapat langsung digunakan.

  PENJELASAN:

Barang jadi adalah barang-barang yang dapat langsung digunakan.

7.

usaha swasta dan BUMN. 

  PENJELASAN:

Badan usaha perhimpunan dapat dibedakan menjadi badan usaha swasta dan BUMN. 


KUNCI JAWABAN ESSAY:

1.

(a) Dilihat dari jenis kegiatan usaha: koperasi tunggal, yaitu: koperasi yang hanya mempunyai satu jenis kegiatan, meliputi jenis koperasi konsumsi, produksi, dan simpan pinjam. Koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang melakukan berbagai kegiatan usaha, misalnya KUD (Koperasi Unit Desa).
(b) Dilihat dari jenis barang yang dihasilkan: koperasi angkutan, koperasi susu, koperasi tahu-tempe, koperasi batik, dan lain-lain.
(c) Dilihat dari lingkungannya: koperasi fungsional, yaitu koperasi yang didirikan di lingkungan tempat kerja, misalnya koperasi karyawan, guru, pensiunan, dan sopir taksi. Koperasi Unit Desa, yaitu koperasi yang didirikan di lingkungan pedesaan yang melakukan kegiatan koperasi serba usaha.
Koperasi sekolah, yaitu koperasi yang didirikan di lingkungan sekolah dengan anggotanya yang terdiri atas guru, murid, karyawan, dan warga sekolah lainnya.

2.

Usaha untuk meningkatkan hasil perkebunan:

 1. pembukaan perkebuanan baru
 2. pemeliharaan tanaman perkebunan
 3. pemberian modal
 4. kegiatan penyuluhan lapangan
 5. mengembangkan perkebunan inti rakyat
3.

jenis-jenis koperasi :

 1. koperasi konsumsi
 2. koperasi simpan pinjam
 3. koperasi produksi
 4. koperasi jasa
 5. koperasi serba usaha
4.

Hasil pertanian yang berumur panjang :

 1. kelapa sawit
 2. teh
 3. cokelat
 4. kopi
5.

contoh perusahaan perseorangan antara lain :

 1. perusahaan sepatu Cibaduyut
 2. perusahaan batik Solo

 

Kunci jawaban isian berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6.

Hasil usaha bidang pertanian :

 1. padi
 2. jagung
 3. kacang
 4. buah-buahan
 5. sayur-sayuran
7.

Badan usaha ini sama dengan Perseroan Terbatas (PT) milik swasta. Modal persero berasal dari saham-saham yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah bertindak sebagai pemegang saham. Sebagai badan usaha, persero milik pemerintah ini harus mendapatkan keuntungan. Pegawai atau karyawan pada persero berstatus seperti pegawai swasta. Sementara pegawai atau karyawan pada perusahaan umum adalah pegawai negeri. Contoh persero adalah PT. Telkom, PT Pos Indonesia, PT Perkebunan Nusantara, PT Kereta Api Indonesia, dan PT PLN.

8.

Ciri-ciri BUMD adalah sebagai berikut:
-Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha
-Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan
-Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan
-Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang
-Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan
-Sebagai stabillisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat
-Sebagai sumber pemasukan Negara
-Seluruh atau sebagian besar modalnya milik Negara
-Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public
-Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun nonbank
-Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN, dan mewakili BUMN di pengadilan

9.

hasil usaha peternakan :

 1. susu
 2. daging
 3. telur
 4. kulit
 5. bulu
10.

badan usaha yang merupakan badan usaha perhimpunan. Akan tetapi, yayasan tidak bertujuan mendapatkan keuntungan. Yayasan lebih bersifat sosial dan bergerak di bidang kemasyarakatan. Banyak
yayasan yang kita kenal, misalnya yayasan pendidikan, keagamaan, yatim piatu, dan penyandang cacat. Bahkan karena kegiatannya, yayasan itu mendapatkan sumbangan dari para dermawan dan juga pemerintah. Yayasan didirikan melalui akta notaris yang berisi para pendiri yayasan, maksud, dan tujuan yayasan serta kegiatan yang dilakukan.