http:/www.kumpulsoal.com
MATA PELAJARAN : IPS
UNTUK: SD Kelas 6
MATERI: 1.   Kenampakan Alam dan Keadaan Sosial Indonesia dan Negara Tetangga


Status keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!

SOAL PILIHAN GANDA

1.  

Negara di wilayah Asia Tengara yang memiliki luas terbesar adalah negara ?

 
A.

Malaysia

B.

Singapura

C.

Indonesia

D.

Thailand


2.  

Apa mata uang negara Flipina?

 
A.

Dollar

B.

Rupiah

C.

Peso

D.

Baht


3.  

Apa lagu kebangsaaan Brunei Darussalam?

 
A.

Phleng Chard Tai

B.

Allah Peliharalah Sultan

C.

Tien Quan Ca

D.

Gba Majay Mymar


4.  

Yang tidak termasuk anggota negara ASEAN pada gambar peta di sebelah kiri ini adalah ____

 
A.

A,B dan J

B.

B,F,J,K

C.

J dan F

D.

J dan K


5.  

Sungai Irrawadaddy terletak di negara?

 
A.

Myanmar

B.

Kamboja

C.

Vietnam

D.

Laos


6.  

Bentuk Pemerintahan Negara Kamboja?

 
A.

Republik

B.

Federasi

C.

Monarki Konstitusional

D.

Kerajaan


7.  

Di sebelah utara, Thailand berbatasan dengan?

 
A.

Malaysia

B.

Laos dan Myanmar

C.

Kamboja dan Vietnam

D.

Philipina


8.  

Mayoritas penduduk Kamboja beragama?

 
A.

Islam

B.

Kristen

C.

Buddha

D.

Hindu


9.  

Apa ibukota dari negara Papua Nugini?

 
A.

Dilli

B.

Perth

C.

Port Moresby

D.

Kuala Lumpur


10.  

Gambar patung di sebelah ini adalah landmark dari negara?

 
A.

Indonesia

B.

Singapura

C.

Malaysia

D.

Philipina


11.  

Kota di Australia yang memiliki gedung Opera House yang unik adalah:

 
A.

Sydney

B.

Perth

C.

Canberra

D.

Melbourne


12.  

Perhimpunan negara-negara ASIA TENGGARA bernama?

 
A.

BRISC

B.

APAC

C.

UN

D.

ASEAN


SOAL ISIAN:

1

Wilayah tengah Thailand berupa lembah datar Sungai Chao Phraya yang mengalir ke T....

2

Wilayah yang paling tinggi di Brunei adalah ....

3

Wilayah Thailand di sebelah timur berbatasan dengan ... dan ...

4

Pulau Mindanao adalah pulau yang terletak di selatan negara _______________ yang penduduknya yaitu suku ______________ banyak yang beragama Islam

5

Negara-negara Asia tenggara yang wilayahnya berbentuk kepulauan adalah . . . .

6

Di sebelah selatan Thailand berbatasan dengan .... dan ....

7

Mata uang Thailand adalah _______

8

Mata uang Papua Nugini adalah __________

9

Negara Indonesia berbatasan dengan negara _______________ di sebelah timur.

10

Ibu kota negara Filipina adalah . . . .

11

Hamparan Khorat Thailand berupa dataran tinggi kira-kira ....

12

Negara-negara ASIA TENGGARA yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing adalah negara ________

13

Julukan "Rumah Rakyat Merdeka" bagi negara Thailand berarti ____________________

14

Lagu kebangsaan Malaysia adalah ___________

15

Wilayah Indonsia terletak antara dua benua yaitu benua _____________ dan benua ___________

16

Di sebelah barat Thailand berbatasan dengan .... dan ....

17

Negara Brunei dikenal dengan sebutan negara ....

18

Pagoda Wat Po dan Wat Arun terletak di negara ____________

19

Malaysia dikenal dengan nama....

20

ibu kota Papua Nugini adalah ________

21

Di sebelah utara Thailand berbatasan dengan .... dan ....

22

ketinggian gunung kinabalu di Malaysia adalah....

23

Ibu kota negara Malaysia adalah ___________

24

Negara ___________ terkenal dengan sebutan "Negara Seribu Pagoda".

25

Pulau Luzon terletak di negara ....

26

Jeepney adalah kendaraan khas angkutan umum di negara _______

27

Menara Petronas, gedung kembar kebangaan negara _______

28

Ibu kota negara Malaysia adalah . . . .

29

Salah satu kenampakan alam di Kampuchea yang menarik berupa dataran ....

30

Ibu kota Laos adalah _________

31

Teluk Ha Long Bay terdapat di negara ___________

32

Mata uang negara Philipina adalah _________

33

Negara yang dahulu merupakan bahagian provinsi di Indonesia adalah . . . .

34

Yang merupakan negara yang terletak paling timur di Asia Tenggara adalah....

35

Tanah berliku, dataran tinggi, hutan, pegunungan, dan bukit-bukit adalah kenampakan dari negara ....

36

Negara negara yang tergabung di dalam ASEAN berjumlah ____ negara.

37

wilayah Malaysia Timur terdiri atas .... dan....

38

Negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara, tetapi bukan merupakan anggota ASEAN yaitu:

39

Bahasa nasional Philipina adalah bahasa __________

40

Tanah geting kra terletak di negara....

41

Wilayah timur Thailand berupa hamparan Khorat dibatasi ....

42

Sungai besar yang mengalirdi Laos adalah Sungai .... dan ....

43

Ibu kota Philipina adalah _________

44

Sungai Batu Apol terletak di negara....

45

Sekitar 23% wilayah Singapura berupa .... dan ....

46

Delapan puluh persen wilayah Laos berupa .... dan dua puluh persen berupa ....

47

Indonesia termasuk negara _____________, karena sebagian besar penduduknya bermatapencahararian sebagai petani


SOAL ESSAY

1.

sebutkan 2 samudera yang mengapit negara Indonesia!

2.

Sebutkan Batas-batas wilayah negara Myanmar.

3.

Apakah yang menjadi penyebab kawasan hutan di Singapura digunakan untuk tempat tinggal?

4.

Apakah yang menjadi produk ekspor negara Brunei?

5.

Sebutkan gunung-gunung berapi yang masih aktif di Indonesia!

6.

Jelaskan batas-batas negara Thailand!

7.

Sebutkan sungai-sungai utama yang ada di Filipina!

8.

Sebutkan jenis-jenis kenampakan alam di Thailang!

9.

Sebutkan batas negara / selat / laut yang berbatasan dengan negara Malaysia dari arah timur, selatan, barat dan utara!

10.

Lihatlah pada gambar peta buta Asia Tenggara di sebelah kiri ini. Sebutkan masing-masing nama-nama negara yang ditunjukan pada alfabet beserta ibu kota

Status keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!

KUNCI JAWABAN

KUNCI JAWABAN PILIHAN GANDA : 1

1. Jawaban:C PENJELASAN:

Negara di wilayah Asia Tengara yang memiliki luas terbesar adalah negara Indonesia


2. Jawaban:C  
3. Jawaban:B  
4. Jawaban:D PENJELASAN:

Timor Leste (J) dan Papua Nugini(K) adalah negara yang terletak di Asia Tenggara dan bukan merupakan anggota ASEAN


5. Jawaban:A PENJELASAN:

Sungai Irrawadaddy terletak di negara Myanmar


Kunci jawaban pilihan ganda berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6. Jawaban:D  
7. Jawaban:B PENJELASAN:Di sebelah utara, Thailand berbatasan dengan Laos dan Myanmar


8. Jawaban:C PENJELASAN:

Mayoritas penduduk Kamboja memeluk agama Buddha


9. Jawaban:C  
10. Jawaban:B  
11. Jawaban:A  
12. Jawaban:D PENJELASAN:

ASEAN adalah Perhimpunan negara-negara ASIA TENGGARAKUNCI JAWABAN ISIAN:

1.

Teluk Thailand

  PENJELASAN:

Wilayah tengah Thailand berupa lembah datar Sungai Chao Phraya yang mengalir ke Teluk Thailand.

2.

bukit Pagon

  PENJELASAN:

Wilayah yang paling tinggi di Brunei adalah bukit Pagon

3.

Laos dan Kampuchea

  PENJELASAN:

Wilayah Thailand berbatasan dengan Laos dan Kampuchea di sebelah timur

4.

Pulau Mindanao adalah pulau yang terletak di selatan negara Philipina yang penduduknya yaitu suku Moro banyak yang beragama Islam

5.

Indonesia dan philipina

  PENJELASAN:

Negara-negara Asia tenggara yang wilayahnya berbentuk kepulauan adalah Indonesia dan philipina

Kunci jawaban isian berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6.

Malaysia dan Teluk Siam

  PENJELASAN:

Di sebelah selatan Thailand berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Siam

7.

Bath

8.

Kina

9.

Papua Nugini

10.

Manila

  PENJELASAN:

Ibu kota negara Filipina adalah Manila

11.

200 meter

  PENJELASAN:

Hamparan Khorat Thailand berupa dataran tinggi kira-kira 200 meter

12.

Negara-negara ASIA TENGGARA yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing adalah negara THAILAND

13.

Negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa barat

14.

Lagu kebangsaan Malaysia adalah Negaraku

15.

Asia dan Australia

  PENJELASAN:

Wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia

16.

Myanmar dan Laut Andaman

  PENJELASAN:

Di sebelah barat Thailand berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman

17.

 petrodollar

  PENJELASAN:

Negara Brunei dikenal dengan sebutan negara petrodollar

18.

Pagoda Wat Po dan Wat Arun terletak di negara Thailand

19.

Negeri Jiran

  PENJELASAN:

Malaysia dikenal dengan nama Negeri Jiran

20.

Port Moresby

21.

Myanmar dan Laos

  PENJELASAN:

Di sebelah utara Thailand berbatasan dengan Myanmar dan Laos

22.

4.101 m

  PENJELASAN:

Gunung Kinabalu dengan tinggi 4.101 meter

23.

Kuala Lumpur

24.

Thailand

25.

Filipina

  PENJELASAN:

Pulau Luzon terletak di negara Filipina

26.

Jeepney adalah kendaraan khas angkutan umum di negara Philipina

27.

Menara Petronas, gedung kembar kebangaan negara Malaysia

28.

Kuala lumpur

  PENJELASAN:

Ibu kota negara Malaysia adalah Kuala lumpur

29.

lacustrine

  PENJELASAN:

Salah satu kenampakan alam di Kampuchea yang menarik berupa dataran lacustrine

30.

Vientiane

31.

Vietnam

32.

Mata uang negara Philipina adalah Peso

33.

Timor Leste

  PENJELASAN:

Negara yang dahulu merupakan bahagian provinsi di Indonesia adalah Timor Leste

34.

Vietnam

  PENJELASAN:

Vietnam merupakan negara yang terletak paling timur di Asia Tenggara

35.

Thailand

  PENJELASAN:

Kenampakan alam Thailand berupa tanah berliku, dataran tinggi, hutan, pegunungan, dan bukit-bukit

 

36.

10 negara

37.

Sabah dan Sarawak

  PENJELASAN:

wilayah Malaysia Timur terdiri atas Sabah dan Sarawak

38.

Timor Leste dan Papua Nugini

39.

Tagalog

40.

Thailand

  PENJELASAN:

Tanah geting kra terletak di negara Thailand

41.

Sungai Mekong

  PENJELASAN:

Wilayah timur Thailand berupa hamparan Khorat dibatasi Sungai Mekong

42.

Sungai Mekong dan Ngum

  PENJELASAN:

Sungai besar yang mengalirdi Laos adalah Sungai Mekong dan Ngum

43.

Ibu kota Philipina adalah Manila

44.

Brunei

  PENJELASAN:

Sungai Batu Apol terletak di negara Brunei

45.

hutan dan cagar alam

  PENJELASAN:

Sekitar 23% wilayah Singapura berupa hutan dan cagar alam

46.

daratan dan perairan

  PENJELASAN:

Delapan puluh persen wilayah Laos berupa daratan dan dua puluh persen berupa perairan.

47.

Agraris


KUNCI JAWABAN ESSAY:

1.

Indonesia  diapit dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik

2.

Wilayahnya Myanmar berbatasan dengan Cina di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kampuchea di sebelah barat daya, dan Laut Cina Selatan di sebelah timur.

3.

Kawasan hutan dipakai untuk tempat tinggal karena meningkatnya urbanisasi.

4.

Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak

5.

Gunung Krakatau, Gunung Merapi, Gunung Kelud, Gunung Gamalama, dan Gunung Papandayan

Kunci jawaban isian berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6.

Wilayah Thailand berbatasan dengan Laos dan Kampuchea di sebelah timur. Di sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Siam. Di sebelah barat berbatasan dengan Myanmar dan
Laut Andaman. Di sebelah utara berbatasan dengan Myanmar dan Laos.

7.

Filipina memiliki beberapa sungai utama di antaranya Sungai Cagayan, Pampanga, dan Agno yang terletak di Pulau Luzon, serta Sungai Agusan

8.

Kenampakan alam Thailand berupa tanah berliku, dataran tinggi, hutan, pegunungan, dan bukit-bukit

9.

Negara Malaysia berbatasan dengan:
Sebelah utara berbatasan dengan Thailand dan Laut Cina Selatan
Sebelah selatan berbatasan dengan Singapore dan Indonesia
Sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Indonesia
Sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka

10.

A adalah negara Myanmar (Birma) dengan ibu kota yang bernama Yangon
B adalah negara Laos dengan ibu kota yang bernama Vientiane
C adalah negara Thailand dengan ibu kota yang bernama Bangkok
D adalah negara Vietnam dengan ibu kota yang bernama Hanoi
E adalah negara Kamboja dengan ibu kota yang bernama Pnom Penh
F adalah negara Philipina dengan ibu kota yang bernama Manila
G adalah negara Malaysia dengan ibu kota yang bernama Kuala Lumpur
H adalah negara Singapura dengan ibu kota yang bernama Singapura
I adalah negara Indonesia dengan ibu kota yang bernama Jakarta
J adalah negara Timor Leste dengan ibu kota yang bernama Dilli
K adalah negara Papua Nugini dengan ibu kota yang bernama Port Moresby