http:/www.kumpulsoal.com
MATA PELAJARAN : IPS
UNTUK: SD Kelas 6
MATERI: 1.   Kenampakan Alam dan Keadaan Sosial Indonesia dan Negara Tetangga


Status keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!

SOAL PILIHAN GANDA

1.  

Gambar patung di sebelah ini adalah landmark dari negara?

 
A.

Indonesia

B.

Singapura

C.

Malaysia

D.

Philipina


2.  

Negara di wilayah Asia Tengara yang memiliki luas terbesar adalah negara ?

 
A.

Malaysia

B.

Singapura

C.

Indonesia

D.

Thailand


3.  

Sungai Irrawadaddy terletak di negara?

 
A.

Myanmar

B.

Kamboja

C.

Vietnam

D.

Laos


4.  

Bentuk Pemerintahan Negara Kamboja?

 
A.

Republik

B.

Federasi

C.

Monarki Konstitusional

D.

Kerajaan


5.  

Mayoritas penduduk Kamboja beragama?

 
A.

Islam

B.

Kristen

C.

Buddha

D.

Hindu


6.  

Perhimpunan negara-negara ASIA TENGGARA bernama?

 
A.

BRISC

B.

APAC

C.

UN

D.

ASEAN


7.  

Apa ibukota dari negara Papua Nugini?

 
A.

Dilli

B.

Perth

C.

Port Moresby

D.

Kuala Lumpur


8.  

Di sebelah utara, Thailand berbatasan dengan?

 
A.

Malaysia

B.

Laos dan Myanmar

C.

Kamboja dan Vietnam

D.

Philipina


9.  

Apa lagu kebangsaaan Brunei Darussalam?

 
A.

Phleng Chard Tai

B.

Allah Peliharalah Sultan

C.

Tien Quan Ca

D.

Gba Majay Mymar


10.  

Kota di Australia yang memiliki gedung Opera House yang unik adalah:

 
A.

Sydney

B.

Perth

C.

Canberra

D.

Melbourne


11.  

Yang tidak termasuk anggota negara ASEAN pada gambar peta di sebelah kiri ini adalah ____

 
A.

A,B dan J

B.

B,F,J,K

C.

J dan F

D.

J dan K


12.  

Apa mata uang negara Flipina?

 
A.

Dollar

B.

Rupiah

C.

Peso

D.

Baht


SOAL ISIAN:

1

Negara Indonesia berbatasan dengan negara _______________ di sebelah timur.

2

Mata uang Papua Nugini adalah __________

3

Mata uang Thailand adalah _______

4

Julukan "Rumah Rakyat Merdeka" bagi negara Thailand berarti ____________________

5

Negara ___________ terkenal dengan sebutan "Negara Seribu Pagoda".

6

Teluk Ha Long Bay terdapat di negara ___________

7

wilayah Malaysia Timur terdiri atas .... dan....

8

Negara-negara ASIA TENGGARA yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing adalah negara ________

9

Sekitar 23% wilayah Singapura berupa .... dan ....

10

Malaysia dikenal dengan nama....

11

Ibu kota Laos adalah _________

12

Wilayah yang paling tinggi di Brunei adalah ....

13

Tanah geting kra terletak di negara....

14

Ibu kota negara Malaysia adalah ___________

15

Delapan puluh persen wilayah Laos berupa .... dan dua puluh persen berupa ....

16

Tanah berliku, dataran tinggi, hutan, pegunungan, dan bukit-bukit adalah kenampakan dari negara ....

17

Lagu kebangsaan Malaysia adalah ___________

18

Di sebelah barat Thailand berbatasan dengan .... dan ....

19

Hamparan Khorat Thailand berupa dataran tinggi kira-kira ....

20

Menara Petronas, gedung kembar kebangaan negara _______

21

Pulau Mindanao adalah pulau yang terletak di selatan negara _______________ yang penduduknya yaitu suku ______________ banyak yang beragama Islam

22

Negara-negara Asia tenggara yang wilayahnya berbentuk kepulauan adalah . . . .

23

Mata uang negara Philipina adalah _________

24

ibu kota Papua Nugini adalah ________

25

Ibu kota negara Filipina adalah . . . .

26

Negara negara yang tergabung di dalam ASEAN berjumlah ____ negara.

27

Wilayah Thailand di sebelah timur berbatasan dengan ... dan ...

28

Ibu kota negara Malaysia adalah . . . .

29

Di sebelah selatan Thailand berbatasan dengan .... dan ....

30

Wilayah Indonsia terletak antara dua benua yaitu benua _____________ dan benua ___________

31

Salah satu kenampakan alam di Kampuchea yang menarik berupa dataran ....

32

Sungai Batu Apol terletak di negara....

33

Ibu kota Philipina adalah _________

34

Sungai besar yang mengalirdi Laos adalah Sungai .... dan ....

35

Pagoda Wat Po dan Wat Arun terletak di negara ____________

36

Jeepney adalah kendaraan khas angkutan umum di negara _______

37

ketinggian gunung kinabalu di Malaysia adalah....

38

Pulau Luzon terletak di negara ....

39

Negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara, tetapi bukan merupakan anggota ASEAN yaitu:

40

Wilayah tengah Thailand berupa lembah datar Sungai Chao Phraya yang mengalir ke T....

41

Bahasa nasional Philipina adalah bahasa __________

42

Indonesia termasuk negara _____________, karena sebagian besar penduduknya bermatapencahararian sebagai petani

43

Wilayah timur Thailand berupa hamparan Khorat dibatasi ....

44

Negara yang dahulu merupakan bahagian provinsi di Indonesia adalah . . . .

45

Yang merupakan negara yang terletak paling timur di Asia Tenggara adalah....

46

Di sebelah utara Thailand berbatasan dengan .... dan ....

47

Negara Brunei dikenal dengan sebutan negara ....


SOAL ESSAY

1.

sebutkan 2 benua yang mengapit negara Indonesia!

2.

Sebutkan Negara tetangga yang berdekatan dengan Indonesia !

3.

Apakah yang menjadi produk ekspor negara Brunei?

4.

Sebutkan Batas-batas wilayah negara Myanmar.

5.

Jelaskan batas-batas negara Thailand!

6.

Apakah yang menjadi penyebab kawasan hutan di Singapura digunakan untuk tempat tinggal?

7.

Sebutkan sungai-sungai utama yang ada di Filipina!

8.

Apakah yang menjadi hasil pertanian negara Malaysia?

9.

Jelaskan batas-batas negara Laos!

10.

Lihatlah pada gambar peta buta Asia Tenggara di sebelah kiri ini. Sebutkan masing-masing nama-nama negara yang ditunjukan pada alfabet beserta ibu kota

Status keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!

KUNCI JAWABAN

KUNCI JAWABAN PILIHAN GANDA : 1

1. Jawaban:B  
2. Jawaban:C PENJELASAN:

Negara di wilayah Asia Tengara yang memiliki luas terbesar adalah negara Indonesia


3. Jawaban:A PENJELASAN:

Sungai Irrawadaddy terletak di negara Myanmar


4. Jawaban:D  
5. Jawaban:C PENJELASAN:

Mayoritas penduduk Kamboja memeluk agama Buddha


Kunci jawaban pilihan ganda berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6. Jawaban:D PENJELASAN:

ASEAN adalah Perhimpunan negara-negara ASIA TENGGARA


7. Jawaban:C  
8. Jawaban:B PENJELASAN:Di sebelah utara, Thailand berbatasan dengan Laos dan Myanmar


9. Jawaban:B  
10. Jawaban:A  
11. Jawaban:D PENJELASAN:

Timor Leste (J) dan Papua Nugini(K) adalah negara yang terletak di Asia Tenggara dan bukan merupakan anggota ASEAN


12. Jawaban:C  

KUNCI JAWABAN ISIAN:

1.

Papua Nugini

2.

Kina

3.

Bath

4.

Negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa barat

5.

Thailand

Kunci jawaban isian berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6.

Vietnam

7.

Sabah dan Sarawak

  PENJELASAN:

wilayah Malaysia Timur terdiri atas Sabah dan Sarawak

8.

Negara-negara ASIA TENGGARA yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing adalah negara THAILAND

9.

hutan dan cagar alam

  PENJELASAN:

Sekitar 23% wilayah Singapura berupa hutan dan cagar alam

10.

Negeri Jiran

  PENJELASAN:

Malaysia dikenal dengan nama Negeri Jiran

11.

Vientiane

12.

bukit Pagon

  PENJELASAN:

Wilayah yang paling tinggi di Brunei adalah bukit Pagon

13.

Thailand

  PENJELASAN:

Tanah geting kra terletak di negara Thailand

14.

Kuala Lumpur

15.

daratan dan perairan

  PENJELASAN:

Delapan puluh persen wilayah Laos berupa daratan dan dua puluh persen berupa perairan.

16.

Thailand

  PENJELASAN:

Kenampakan alam Thailand berupa tanah berliku, dataran tinggi, hutan, pegunungan, dan bukit-bukit

 

17.

Lagu kebangsaan Malaysia adalah Negaraku

18.

Myanmar dan Laut Andaman

  PENJELASAN:

Di sebelah barat Thailand berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman

19.

200 meter

  PENJELASAN:

Hamparan Khorat Thailand berupa dataran tinggi kira-kira 200 meter

20.

Menara Petronas, gedung kembar kebangaan negara Malaysia

21.

Pulau Mindanao adalah pulau yang terletak di selatan negara Philipina yang penduduknya yaitu suku Moro banyak yang beragama Islam

22.

Indonesia dan philipina

  PENJELASAN:

Negara-negara Asia tenggara yang wilayahnya berbentuk kepulauan adalah Indonesia dan philipina

23.

Mata uang negara Philipina adalah Peso

24.

Port Moresby

25.

Manila

  PENJELASAN:

Ibu kota negara Filipina adalah Manila

26.

10 negara

27.

Laos dan Kampuchea

  PENJELASAN:

Wilayah Thailand berbatasan dengan Laos dan Kampuchea di sebelah timur

28.

Kuala lumpur

  PENJELASAN:

Ibu kota negara Malaysia adalah Kuala lumpur

29.

Malaysia dan Teluk Siam

  PENJELASAN:

Di sebelah selatan Thailand berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Siam

30.

Asia dan Australia

  PENJELASAN:

Wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia

31.

lacustrine

  PENJELASAN:

Salah satu kenampakan alam di Kampuchea yang menarik berupa dataran lacustrine

32.

Brunei

  PENJELASAN:

Sungai Batu Apol terletak di negara Brunei

33.

Ibu kota Philipina adalah Manila

34.

Sungai Mekong dan Ngum

  PENJELASAN:

Sungai besar yang mengalirdi Laos adalah Sungai Mekong dan Ngum

35.

Pagoda Wat Po dan Wat Arun terletak di negara Thailand

36.

Jeepney adalah kendaraan khas angkutan umum di negara Philipina

37.

4.101 m

  PENJELASAN:

Gunung Kinabalu dengan tinggi 4.101 meter

38.

Filipina

  PENJELASAN:

Pulau Luzon terletak di negara Filipina

39.

Timor Leste dan Papua Nugini

40.

Teluk Thailand

  PENJELASAN:

Wilayah tengah Thailand berupa lembah datar Sungai Chao Phraya yang mengalir ke Teluk Thailand.

41.

Tagalog

42.

Agraris

43.

Sungai Mekong

  PENJELASAN:

Wilayah timur Thailand berupa hamparan Khorat dibatasi Sungai Mekong

44.

Timor Leste

  PENJELASAN:

Negara yang dahulu merupakan bahagian provinsi di Indonesia adalah Timor Leste

45.

Vietnam

  PENJELASAN:

Vietnam merupakan negara yang terletak paling timur di Asia Tenggara

46.

Myanmar dan Laos

  PENJELASAN:

Di sebelah utara Thailand berbatasan dengan Myanmar dan Laos

47.

 petrodollar

  PENJELASAN:

Negara Brunei dikenal dengan sebutan negara petrodollar


KUNCI JAWABAN ESSAY:

1.

Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Australia

2.

Negara tetangga yang berdekatan dengan Indonesia adalah Singapura, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam.

3.

Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak

4.

Wilayahnya Myanmar berbatasan dengan Cina di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kampuchea di sebelah barat daya, dan Laut Cina Selatan di sebelah timur.

5.

Wilayah Thailand berbatasan dengan Laos dan Kampuchea di sebelah timur. Di sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Siam. Di sebelah barat berbatasan dengan Myanmar dan
Laut Andaman. Di sebelah utara berbatasan dengan Myanmar dan Laos.

Kunci jawaban isian berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6.

Kawasan hutan dipakai untuk tempat tinggal karena meningkatnya urbanisasi.

7.

Filipina memiliki beberapa sungai utama di antaranya Sungai Cagayan, Pampanga, dan Agno yang terletak di Pulau Luzon, serta Sungai Agusan

8.

Pertanian negara Malaysia menghasilkan karet, minyak sawit, kopra, teh, cokelat, lada, dan padi.

9.

Wilayah negara Laos berbatasan dengan Myanmar dan Cina di barat laut, Vietnam di timur, Kampuchea di selatan, dan Thailand di barat

10.

A adalah negara Myanmar (Birma) dengan ibu kota yang bernama Yangon
B adalah negara Laos dengan ibu kota yang bernama Vientiane
C adalah negara Thailand dengan ibu kota yang bernama Bangkok
D adalah negara Vietnam dengan ibu kota yang bernama Hanoi
E adalah negara Kamboja dengan ibu kota yang bernama Pnom Penh
F adalah negara Philipina dengan ibu kota yang bernama Manila
G adalah negara Malaysia dengan ibu kota yang bernama Kuala Lumpur
H adalah negara Singapura dengan ibu kota yang bernama Singapura
I adalah negara Indonesia dengan ibu kota yang bernama Jakarta
J adalah negara Timor Leste dengan ibu kota yang bernama Dilli
K adalah negara Papua Nugini dengan ibu kota yang bernama Port Moresby