http:/www.kumpulsoal.com
MATA PELAJARAN : IPS
UNTUK: SD Kelas 6
MATERI: 1.   Kenampakan Alam dan Keadaan Sosial Indonesia dan Negara Tetangga


Status keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!

SOAL PILIHAN GANDA

1.  

Mayoritas penduduk Kamboja beragama?

 
A.

Islam

B.

Kristen

C.

Buddha

D.

Hindu


2.  

Di sebelah utara, Thailand berbatasan dengan?

 
A.

Malaysia

B.

Laos dan Myanmar

C.

Kamboja dan Vietnam

D.

Philipina


3.  

Gambar patung di sebelah ini adalah landmark dari negara?

 
A.

Indonesia

B.

Singapura

C.

Malaysia

D.

Philipina


4.  

Perhimpunan negara-negara ASIA TENGGARA bernama?

 
A.

BRISC

B.

APAC

C.

UN

D.

ASEAN


5.  

Sungai Irrawadaddy terletak di negara?

 
A.

Myanmar

B.

Kamboja

C.

Vietnam

D.

Laos


6.  

Kota di Australia yang memiliki gedung Opera House yang unik adalah:

 
A.

Sydney

B.

Perth

C.

Canberra

D.

Melbourne


7.  

Apa ibukota dari negara Papua Nugini?

 
A.

Dilli

B.

Perth

C.

Port Moresby

D.

Kuala Lumpur


8.  

Apa lagu kebangsaaan Brunei Darussalam?

 
A.

Phleng Chard Tai

B.

Allah Peliharalah Sultan

C.

Tien Quan Ca

D.

Gba Majay Mymar


9.  

Bentuk Pemerintahan Negara Kamboja?

 
A.

Republik

B.

Federasi

C.

Monarki Konstitusional

D.

Kerajaan


10.  

Apa mata uang negara Flipina?

 
A.

Dollar

B.

Rupiah

C.

Peso

D.

Baht


11.  

Yang tidak termasuk anggota negara ASEAN pada gambar peta di sebelah kiri ini adalah ____

 
A.

A,B dan J

B.

B,F,J,K

C.

J dan F

D.

J dan K


12.  

Negara di wilayah Asia Tengara yang memiliki luas terbesar adalah negara ?

 
A.

Malaysia

B.

Singapura

C.

Indonesia

D.

Thailand


SOAL ISIAN:

1

Wilayah yang paling tinggi di Brunei adalah ....

2

Wilayah tengah Thailand berupa lembah datar Sungai Chao Phraya yang mengalir ke T....

3

Negara yang dahulu merupakan bahagian provinsi di Indonesia adalah . . . .

4

ketinggian gunung kinabalu di Malaysia adalah....

5

Mata uang Thailand adalah _______

6

Wilayah timur Thailand berupa hamparan Khorat dibatasi ....

7

Yang merupakan negara yang terletak paling timur di Asia Tenggara adalah....

8

Wilayah Indonsia terletak antara dua benua yaitu benua _____________ dan benua ___________

9

Negara Brunei dikenal dengan sebutan negara ....

10

Pulau Luzon terletak di negara ....

11

Salah satu kenampakan alam di Kampuchea yang menarik berupa dataran ....

12

Ibu kota Laos adalah _________

13

Wilayah Thailand di sebelah timur berbatasan dengan ... dan ...

14

Sungai Batu Apol terletak di negara....

15

Mata uang Papua Nugini adalah __________

16

Ibu kota negara Malaysia adalah ___________

17

Ibu kota negara Malaysia adalah . . . .

18

Tanah berliku, dataran tinggi, hutan, pegunungan, dan bukit-bukit adalah kenampakan dari negara ....

19

ibu kota Papua Nugini adalah ________

20

Mata uang negara Philipina adalah _________

21

Indonesia termasuk negara _____________, karena sebagian besar penduduknya bermatapencahararian sebagai petani

22

Ibu kota negara Filipina adalah . . . .

23

Hamparan Khorat Thailand berupa dataran tinggi kira-kira ....

24

Teluk Ha Long Bay terdapat di negara ___________

25

Ibu kota Philipina adalah _________

26

Pulau Mindanao adalah pulau yang terletak di selatan negara _______________ yang penduduknya yaitu suku ______________ banyak yang beragama Islam

27

Di sebelah barat Thailand berbatasan dengan .... dan ....

28

Tanah geting kra terletak di negara....

29

Julukan "Rumah Rakyat Merdeka" bagi negara Thailand berarti ____________________

30

Bahasa nasional Philipina adalah bahasa __________

31

Pagoda Wat Po dan Wat Arun terletak di negara ____________

32

Negara-negara ASIA TENGGARA yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing adalah negara ________

33

Sekitar 23% wilayah Singapura berupa .... dan ....

34

Di sebelah selatan Thailand berbatasan dengan .... dan ....

35

Delapan puluh persen wilayah Laos berupa .... dan dua puluh persen berupa ....

36

Di sebelah utara Thailand berbatasan dengan .... dan ....

37

Lagu kebangsaan Malaysia adalah ___________

38

Negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara, tetapi bukan merupakan anggota ASEAN yaitu:

39

Negara ___________ terkenal dengan sebutan "Negara Seribu Pagoda".

40

Negara-negara Asia tenggara yang wilayahnya berbentuk kepulauan adalah . . . .

41

Negara negara yang tergabung di dalam ASEAN berjumlah ____ negara.

42

Negara Indonesia berbatasan dengan negara _______________ di sebelah timur.

43

Malaysia dikenal dengan nama....

44

Jeepney adalah kendaraan khas angkutan umum di negara _______

45

Sungai besar yang mengalirdi Laos adalah Sungai .... dan ....

46

wilayah Malaysia Timur terdiri atas .... dan....

47

Menara Petronas, gedung kembar kebangaan negara _______


SOAL ESSAY

1.

Sebutkan gunung-gunung berapi yang masih aktif di Indonesia!

2.

Sebutkan batas negara / selat / laut yang berbatasan dengan negara Malaysia dari arah timur, selatan, barat dan utara!

3.

Sebutkan Danau-danau yang ada di Filipina!

4.

Apakah fungsi dari Tanah Genting Kra di Thailand?

5.

Jelaskan batas-batas negara Thailand!

6.

Jelaskan batas-batas negara Laos!

7.

Penduduk Malaysia berasal dari keturunan mana saja?

8.

Sebutkan sungai-sungai yang ada di Brunei!

9.

Sebutkan produk-produk impor negara Brunei!

10.

Sebutkan sungai-sungai utama yang ada di Filipina!

Status keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!

KUNCI JAWABAN

KUNCI JAWABAN PILIHAN GANDA : 1

1. Jawaban:C PENJELASAN:

Mayoritas penduduk Kamboja memeluk agama Buddha


2. Jawaban:B PENJELASAN:Di sebelah utara, Thailand berbatasan dengan Laos dan Myanmar


3. Jawaban:B  
4. Jawaban:D PENJELASAN:

ASEAN adalah Perhimpunan negara-negara ASIA TENGGARA


5. Jawaban:A PENJELASAN:

Sungai Irrawadaddy terletak di negara Myanmar


Kunci jawaban pilihan ganda berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6. Jawaban:A  
7. Jawaban:C  
8. Jawaban:B  
9. Jawaban:D  
10. Jawaban:C  
11. Jawaban:D PENJELASAN:

Timor Leste (J) dan Papua Nugini(K) adalah negara yang terletak di Asia Tenggara dan bukan merupakan anggota ASEAN


12. Jawaban:C PENJELASAN:

Negara di wilayah Asia Tengara yang memiliki luas terbesar adalah negara IndonesiaKUNCI JAWABAN ISIAN:

1.

bukit Pagon

  PENJELASAN:

Wilayah yang paling tinggi di Brunei adalah bukit Pagon

2.

Teluk Thailand

  PENJELASAN:

Wilayah tengah Thailand berupa lembah datar Sungai Chao Phraya yang mengalir ke Teluk Thailand.

3.

Timor Leste

  PENJELASAN:

Negara yang dahulu merupakan bahagian provinsi di Indonesia adalah Timor Leste

4.

4.101 m

  PENJELASAN:

Gunung Kinabalu dengan tinggi 4.101 meter

5.

Bath

Kunci jawaban isian berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6.

Sungai Mekong

  PENJELASAN:

Wilayah timur Thailand berupa hamparan Khorat dibatasi Sungai Mekong

7.

Vietnam

  PENJELASAN:

Vietnam merupakan negara yang terletak paling timur di Asia Tenggara

8.

Asia dan Australia

  PENJELASAN:

Wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia

9.

 petrodollar

  PENJELASAN:

Negara Brunei dikenal dengan sebutan negara petrodollar

10.

Filipina

  PENJELASAN:

Pulau Luzon terletak di negara Filipina

11.

lacustrine

  PENJELASAN:

Salah satu kenampakan alam di Kampuchea yang menarik berupa dataran lacustrine

12.

Vientiane

13.

Laos dan Kampuchea

  PENJELASAN:

Wilayah Thailand berbatasan dengan Laos dan Kampuchea di sebelah timur

14.

Brunei

  PENJELASAN:

Sungai Batu Apol terletak di negara Brunei

15.

Kina

16.

Kuala Lumpur

17.

Kuala lumpur

  PENJELASAN:

Ibu kota negara Malaysia adalah Kuala lumpur

18.

Thailand

  PENJELASAN:

Kenampakan alam Thailand berupa tanah berliku, dataran tinggi, hutan, pegunungan, dan bukit-bukit

 

19.

Port Moresby

20.

Mata uang negara Philipina adalah Peso

21.

Agraris

22.

Manila

  PENJELASAN:

Ibu kota negara Filipina adalah Manila

23.

200 meter

  PENJELASAN:

Hamparan Khorat Thailand berupa dataran tinggi kira-kira 200 meter

24.

Vietnam

25.

Ibu kota Philipina adalah Manila

26.

Pulau Mindanao adalah pulau yang terletak di selatan negara Philipina yang penduduknya yaitu suku Moro banyak yang beragama Islam

27.

Myanmar dan Laut Andaman

  PENJELASAN:

Di sebelah barat Thailand berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman

28.

Thailand

  PENJELASAN:

Tanah geting kra terletak di negara Thailand

29.

Negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa barat

30.

Tagalog

31.

Pagoda Wat Po dan Wat Arun terletak di negara Thailand

32.

Negara-negara ASIA TENGGARA yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing adalah negara THAILAND

33.

hutan dan cagar alam

  PENJELASAN:

Sekitar 23% wilayah Singapura berupa hutan dan cagar alam

34.

Malaysia dan Teluk Siam

  PENJELASAN:

Di sebelah selatan Thailand berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Siam

35.

daratan dan perairan

  PENJELASAN:

Delapan puluh persen wilayah Laos berupa daratan dan dua puluh persen berupa perairan.

36.

Myanmar dan Laos

  PENJELASAN:

Di sebelah utara Thailand berbatasan dengan Myanmar dan Laos

37.

Lagu kebangsaan Malaysia adalah Negaraku

38.

Timor Leste dan Papua Nugini

39.

Thailand

40.

Indonesia dan philipina

  PENJELASAN:

Negara-negara Asia tenggara yang wilayahnya berbentuk kepulauan adalah Indonesia dan philipina

41.

10 negara

42.

Papua Nugini

43.

Negeri Jiran

  PENJELASAN:

Malaysia dikenal dengan nama Negeri Jiran

44.

Jeepney adalah kendaraan khas angkutan umum di negara Philipina

45.

Sungai Mekong dan Ngum

  PENJELASAN:

Sungai besar yang mengalirdi Laos adalah Sungai Mekong dan Ngum

46.

Sabah dan Sarawak

  PENJELASAN:

wilayah Malaysia Timur terdiri atas Sabah dan Sarawak

47.

Menara Petronas, gedung kembar kebangaan negara Malaysia


KUNCI JAWABAN ESSAY:

1.

Gunung Krakatau, Gunung Merapi, Gunung Kelud, Gunung Gamalama, dan Gunung Papandayan

2.

Negara Malaysia berbatasan dengan:
Sebelah utara berbatasan dengan Thailand dan Laut Cina Selatan
Sebelah selatan berbatasan dengan Singapore dan Indonesia
Sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Indonesia
Sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka

3.

Danau-danau di Filipina adalah Laguna de Bay,Danau Taal , Danau Lanao dan Mainit 

4.

Tanah Genting Kra  berfungsi sebagai batas dua bagian cordillera (rangkaian pegunungan) pusat dari Tibet dan Semenanjung Melayu

5.

Wilayah Thailand berbatasan dengan Laos dan Kampuchea di sebelah timur. Di sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Siam. Di sebelah barat berbatasan dengan Myanmar dan
Laut Andaman. Di sebelah utara berbatasan dengan Myanmar dan Laos.

Kunci jawaban isian berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6.

Wilayah negara Laos berbatasan dengan Myanmar dan Cina di barat laut, Vietnam di timur, Kampuchea di selatan, dan Thailand di barat

7.

Suku Melayu dan orang asli, Tionghoa, Tamil, dan lainnya.

8.

Brunei memiliki sungai-sungai besar di antaranya Sungai Batu Apol, Temburong, Belalong, Tutong, dan Damit

9.

Brunei Darussalam mengimpor produk-produk mesin, mobil, barang elektronik, beras, dan gula.

10.

Filipina memiliki beberapa sungai utama di antaranya Sungai Cagayan, Pampanga, dan Agno yang terletak di Pulau Luzon, serta Sungai Agusan