http:/www.kumpulsoal.com
MATA PELAJARAN : IPS
UNTUK: SD Kelas 6
MATERI: 1.   Kenampakan Alam dan Keadaan Sosial Indonesia dan Negara Tetangga


Status keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!

SOAL PILIHAN GANDA

1.  

Apa lagu kebangsaaan Brunei Darussalam?

 
A.

Phleng Chard Tai

B.

Allah Peliharalah Sultan

C.

Tien Quan Ca

D.

Gba Majay Mymar


2.  

Perhimpunan negara-negara ASIA TENGGARA bernama?

 
A.

BRISC

B.

APAC

C.

UN

D.

ASEAN


3.  

Mayoritas penduduk Kamboja beragama?

 
A.

Islam

B.

Kristen

C.

Buddha

D.

Hindu


4.  

Apa ibukota dari negara Papua Nugini?

 
A.

Dilli

B.

Perth

C.

Port Moresby

D.

Kuala Lumpur


5.  

Yang tidak termasuk anggota negara ASEAN pada gambar peta di sebelah kiri ini adalah ____

 
A.

A,B dan J

B.

B,F,J,K

C.

J dan F

D.

J dan K


6.  

Apa mata uang negara Flipina?

 
A.

Dollar

B.

Rupiah

C.

Peso

D.

Baht


7.  

Di sebelah utara, Thailand berbatasan dengan?

 
A.

Malaysia

B.

Laos dan Myanmar

C.

Kamboja dan Vietnam

D.

Philipina


8.  

Kota di Australia yang memiliki gedung Opera House yang unik adalah:

 
A.

Sydney

B.

Perth

C.

Canberra

D.

Melbourne


9.  

Sungai Irrawadaddy terletak di negara?

 
A.

Myanmar

B.

Kamboja

C.

Vietnam

D.

Laos


10.  

Gambar patung di sebelah ini adalah landmark dari negara?

 
A.

Indonesia

B.

Singapura

C.

Malaysia

D.

Philipina


11.  

Bentuk Pemerintahan Negara Kamboja?

 
A.

Republik

B.

Federasi

C.

Monarki Konstitusional

D.

Kerajaan


12.  

Negara di wilayah Asia Tengara yang memiliki luas terbesar adalah negara ?

 
A.

Malaysia

B.

Singapura

C.

Indonesia

D.

Thailand


SOAL ISIAN:

1

Mata uang Papua Nugini adalah __________

2

Indonesia termasuk negara _____________, karena sebagian besar penduduknya bermatapencahararian sebagai petani

3

Negara negara yang tergabung di dalam ASEAN berjumlah ____ negara.

4

Negara-negara Asia tenggara yang wilayahnya berbentuk kepulauan adalah . . . .

5

Di sebelah utara Thailand berbatasan dengan .... dan ....

6

Di sebelah selatan Thailand berbatasan dengan .... dan ....

7

Wilayah Thailand di sebelah timur berbatasan dengan ... dan ...

8

Pulau Mindanao adalah pulau yang terletak di selatan negara _______________ yang penduduknya yaitu suku ______________ banyak yang beragama Islam

9

Negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara, tetapi bukan merupakan anggota ASEAN yaitu:

10

Delapan puluh persen wilayah Laos berupa .... dan dua puluh persen berupa ....

11

Julukan "Rumah Rakyat Merdeka" bagi negara Thailand berarti ____________________

12

Mata uang Thailand adalah _______

13

Sungai Batu Apol terletak di negara....

14

Bahasa nasional Philipina adalah bahasa __________

15

Pulau Luzon terletak di negara ....

16

Di sebelah barat Thailand berbatasan dengan .... dan ....

17

wilayah Malaysia Timur terdiri atas .... dan....

18

Menara Petronas, gedung kembar kebangaan negara _______

19

Pagoda Wat Po dan Wat Arun terletak di negara ____________

20

Sungai besar yang mengalirdi Laos adalah Sungai .... dan ....

21

Tanah berliku, dataran tinggi, hutan, pegunungan, dan bukit-bukit adalah kenampakan dari negara ....

22

Negara ___________ terkenal dengan sebutan "Negara Seribu Pagoda".

23

Wilayah timur Thailand berupa hamparan Khorat dibatasi ....

24

Mata uang negara Philipina adalah _________

25

Lagu kebangsaan Malaysia adalah ___________

26

Yang merupakan negara yang terletak paling timur di Asia Tenggara adalah....

27

Salah satu kenampakan alam di Kampuchea yang menarik berupa dataran ....

28

Negara Indonesia berbatasan dengan negara _______________ di sebelah timur.

29

Wilayah yang paling tinggi di Brunei adalah ....

30

Ibu kota negara Malaysia adalah . . . .

31

ketinggian gunung kinabalu di Malaysia adalah....

32

Ibu kota negara Filipina adalah . . . .

33

Jeepney adalah kendaraan khas angkutan umum di negara _______

34

Tanah geting kra terletak di negara....

35

Malaysia dikenal dengan nama....

36

Wilayah Indonsia terletak antara dua benua yaitu benua _____________ dan benua ___________

37

Ibu kota Laos adalah _________

38

Wilayah tengah Thailand berupa lembah datar Sungai Chao Phraya yang mengalir ke T....

39

Teluk Ha Long Bay terdapat di negara ___________

40

Ibu kota negara Malaysia adalah ___________

41

Negara Brunei dikenal dengan sebutan negara ....

42

Negara yang dahulu merupakan bahagian provinsi di Indonesia adalah . . . .

43

Sekitar 23% wilayah Singapura berupa .... dan ....

44

ibu kota Papua Nugini adalah ________

45

Hamparan Khorat Thailand berupa dataran tinggi kira-kira ....

46

Negara-negara ASIA TENGGARA yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing adalah negara ________

47

Ibu kota Philipina adalah _________


SOAL ESSAY

1.

Sebutkan Negara tetangga yang berdekatan dengan Indonesia !

2.

Sebutkan batas-batas negara Myanmar!

3.

Jelaskan batas-batas negara Laos!

4.

Sebutkan Danau-danau yang ada di Filipina!

5.

Sebutkan sungai-sungai utama yang ada di Filipina!

6.

Apakah yang menjadi perbatasan antara negara India dan Myanmar?

7.

Sebutkan dua pulau terbesar di Filipina!

8.

Sebutkan Batas-batas wilayah negara Vietnam!

9.

Apakah yang menjadi produk ekspor negara Brunei?

10.

Apasajakah yang menjadi hasil dari pertanian di negara Thailand?

Status keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!

KUNCI JAWABAN

KUNCI JAWABAN PILIHAN GANDA : 1

1. Jawaban:B  
2. Jawaban:D PENJELASAN:

ASEAN adalah Perhimpunan negara-negara ASIA TENGGARA


3. Jawaban:C PENJELASAN:

Mayoritas penduduk Kamboja memeluk agama Buddha


4. Jawaban:C  
5. Jawaban:D PENJELASAN:

Timor Leste (J) dan Papua Nugini(K) adalah negara yang terletak di Asia Tenggara dan bukan merupakan anggota ASEAN


Kunci jawaban pilihan ganda berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6. Jawaban:C  
7. Jawaban:B PENJELASAN:Di sebelah utara, Thailand berbatasan dengan Laos dan Myanmar


8. Jawaban:A  
9. Jawaban:A PENJELASAN:

Sungai Irrawadaddy terletak di negara Myanmar


10. Jawaban:B  
11. Jawaban:D  
12. Jawaban:C PENJELASAN:

Negara di wilayah Asia Tengara yang memiliki luas terbesar adalah negara IndonesiaKUNCI JAWABAN ISIAN:

1.

Kina

2.

Agraris

3.

10 negara

4.

Indonesia dan philipina

  PENJELASAN:

Negara-negara Asia tenggara yang wilayahnya berbentuk kepulauan adalah Indonesia dan philipina

5.

Myanmar dan Laos

  PENJELASAN:

Di sebelah utara Thailand berbatasan dengan Myanmar dan Laos

Kunci jawaban isian berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6.

Malaysia dan Teluk Siam

  PENJELASAN:

Di sebelah selatan Thailand berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Siam

7.

Laos dan Kampuchea

  PENJELASAN:

Wilayah Thailand berbatasan dengan Laos dan Kampuchea di sebelah timur

8.

Pulau Mindanao adalah pulau yang terletak di selatan negara Philipina yang penduduknya yaitu suku Moro banyak yang beragama Islam

9.

Timor Leste dan Papua Nugini

10.

daratan dan perairan

  PENJELASAN:

Delapan puluh persen wilayah Laos berupa daratan dan dua puluh persen berupa perairan.

11.

Negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa barat

12.

Bath

13.

Brunei

  PENJELASAN:

Sungai Batu Apol terletak di negara Brunei

14.

Tagalog

15.

Filipina

  PENJELASAN:

Pulau Luzon terletak di negara Filipina

16.

Myanmar dan Laut Andaman

  PENJELASAN:

Di sebelah barat Thailand berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman

17.

Sabah dan Sarawak

  PENJELASAN:

wilayah Malaysia Timur terdiri atas Sabah dan Sarawak

18.

Menara Petronas, gedung kembar kebangaan negara Malaysia

19.

Pagoda Wat Po dan Wat Arun terletak di negara Thailand

20.

Sungai Mekong dan Ngum

  PENJELASAN:

Sungai besar yang mengalirdi Laos adalah Sungai Mekong dan Ngum

21.

Thailand

  PENJELASAN:

Kenampakan alam Thailand berupa tanah berliku, dataran tinggi, hutan, pegunungan, dan bukit-bukit

 

22.

Thailand

23.

Sungai Mekong

  PENJELASAN:

Wilayah timur Thailand berupa hamparan Khorat dibatasi Sungai Mekong

24.

Mata uang negara Philipina adalah Peso

25.

Lagu kebangsaan Malaysia adalah Negaraku

26.

Vietnam

  PENJELASAN:

Vietnam merupakan negara yang terletak paling timur di Asia Tenggara

27.

lacustrine

  PENJELASAN:

Salah satu kenampakan alam di Kampuchea yang menarik berupa dataran lacustrine

28.

Papua Nugini

29.

bukit Pagon

  PENJELASAN:

Wilayah yang paling tinggi di Brunei adalah bukit Pagon

30.

Kuala lumpur

  PENJELASAN:

Ibu kota negara Malaysia adalah Kuala lumpur

31.

4.101 m

  PENJELASAN:

Gunung Kinabalu dengan tinggi 4.101 meter

32.

Manila

  PENJELASAN:

Ibu kota negara Filipina adalah Manila

33.

Jeepney adalah kendaraan khas angkutan umum di negara Philipina

34.

Thailand

  PENJELASAN:

Tanah geting kra terletak di negara Thailand

35.

Negeri Jiran

  PENJELASAN:

Malaysia dikenal dengan nama Negeri Jiran

36.

Asia dan Australia

  PENJELASAN:

Wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia

37.

Vientiane

38.

Teluk Thailand

  PENJELASAN:

Wilayah tengah Thailand berupa lembah datar Sungai Chao Phraya yang mengalir ke Teluk Thailand.

39.

Vietnam

40.

Kuala Lumpur

41.

 petrodollar

  PENJELASAN:

Negara Brunei dikenal dengan sebutan negara petrodollar

42.

Timor Leste

  PENJELASAN:

Negara yang dahulu merupakan bahagian provinsi di Indonesia adalah Timor Leste

43.

hutan dan cagar alam

  PENJELASAN:

Sekitar 23% wilayah Singapura berupa hutan dan cagar alam

44.

Port Moresby

45.

200 meter

  PENJELASAN:

Hamparan Khorat Thailand berupa dataran tinggi kira-kira 200 meter

46.

Negara-negara ASIA TENGGARA yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing adalah negara THAILAND

47.

Ibu kota Philipina adalah Manila


KUNCI JAWABAN ESSAY:

1.

Negara tetangga yang berdekatan dengan Indonesia adalah Singapura, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam.

2.

Myanmar berbatasan dengan India dan Bangladesh di sebelah barat serta Cina, Laos, dan Thailand di sebelah timur. Myanmar berbatasan dengan India dan Cina di sebelah utara

3.

Wilayah negara Laos berbatasan dengan Myanmar dan Cina di barat laut, Vietnam di timur, Kampuchea di selatan, dan Thailand di barat

4.

Danau-danau di Filipina adalah Laguna de Bay,Danau Taal , Danau Lanao dan Mainit 

5.

Filipina memiliki beberapa sungai utama di antaranya Sungai Cagayan, Pampanga, dan Agno yang terletak di Pulau Luzon, serta Sungai Agusan

Kunci jawaban isian berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6.

Pegunungan yang dikenal dengan Naga, Chin, dan bukit Lushai merupakan perbatasan India dan Myanmar

7.

Pulau terbesar di filipina adalah Pulau Luzon di sebelah utara dan Pulau Mindanau di sebelah selatan

8.

Wilayahnya Vietnam berbatasan dengan Cina di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kampuchea di sebelah barat daya, dan Laut Cina Selatan di sebelah timur.

9.

Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak

10.

Pertanian negara Thailand menghasilkan padi, jagung, ubi kayu, petai, karet, lada, teh, tembakau, dan kapas