http:/www.kumpulsoal.com
MATA PELAJARAN : IPA
UNTUK: SD Kelas 6
MATERI: 1.   Ciri khusus makhluk hidup (Tumbuhan)


Status keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!

SOAL PILIHAN GANDA

1.  

pohon benalu mengambil sari makanan dari inangnya.hubungan tersebut disebut simbiosis

 
A.

komensalisme

B.

mutualisme

C.

parasitisme

D.

radialisme


2.  

Tumbuhan yang memenuhi kebutuhan nitrogennya dengan menangkap serangga yang masuk, yaitu...

 
A.

eceng gondok

B.

kantung semar

C.

teratai

D.

kaktus


3.  

Tumbuhan yang memiliki daun tunggal dan berbentuk oval, pangkal tangkai daun menggelembung, permukaan daunnya licin dan berwarna hijau serta mengapung di air adalah

 
A.

eceng gondok

B.

teratai

C.

talas

D.

kaktus


4.  

berikut adalah ciri adaptasi kaktus di gurun, kecuali

 
A.

memiliki daun berbentuk duri

B.

memiliki akar yang panjang

C.

memuiliki batang berair

D.

berdaun lebat


5.  

Akar dari tumbuhan yang berkeping satu disebut ...

 
A.

Akar Tunggal

B.

Akar serabut

C.

Akar lateral

D.

Akar tunggang


6.  

tumbuhan kaktus memiliki ciri khusus untuk menyimpan cadangan air yaitu

 
A.

akar pendek

B.

daun berduri

C.

batang menggembung

D.

akar panjang


7.  

Akar kaktus sangat panjang berguna untuk ....

 
A.

mencari air di dalam tanah yang dalam

B.

mengokohkan batangnya agar tidak tumbang

C.

mengurangi tingkat penguapan

D.

meningkatkan tingkat penguapan


8.  

tanaman yang memiliki akar tunggang ialah

 
A.

rambutan dan padi

B.

jagung dan kacang tanah

C.

rambutan dan kacang tanah

D.

rumput dan mangga


9.  

bau busuk pada bunga rafflesia ialah bentu adaptasi

 
A.

morfologi

B.

fisiologi

C.

tingkah laku

D.

sosiologi


10.  

tipe tanaman padi yang toleran tanpa penggenangan seperti di sawah ialah

 
A.

padi rawa

B.

padi pasang surut

C.

padi gogo

D.

padi pegunungan


11.  Tumbuhan yang mempunyai ciri khusus dapat mengeluarkan bau busuk adalah tumbuhan:
 
A.Raflesia
B.Putri Malu
C.Eceng Gondok
D.Kaktus

12.  

tunbuhan berukut yang hidup di air adalah

 
A.

singkong

B.

pepaya

C.

apel

D.

teratai


13.  

Sebagai makhluk hidup, tumbuhan juga melakukan gerakan. Tumbuhan bergerak karena

 
A.

rangsangan dari dalam dan luar tubuhnya

B.

makanan yang dimakannya

C.

rangsangan dari dalam tubuhnya

D.

rangsangan dari luar tubuhnya


14.  

Bagian akar yang berguna untuk melindungi akar pada waktu menembus tanah ...

 
A.

Rambut akar

B.

Tudung akar

C.

Ujung akar

D.

Batang akar


15.  

Bunga matahari menghadap kea rah yang berubah-ubah. Perubahan itu dipengaruhi oleh

 
A.

cahaya matahari

B.

tekanan udara

C.

kelebaban udara

D.

arah angin


16.  

tanman jati beradaptasi di musim kemarau dengan

 
A.

tumbuh lebih besar

B.

menggugurkan daunnya

C.

daunnya layu

D.

batang tumbuh membesar


17.  

bau pada bunga bangkai berguna untuk

 
A.

menarik perhatian lebah

B.

menarik perhatian kupu-kupu

C.

menarik perhatian lalat

D.

menarik perhatian nyamuk


18.  

Tumbuhan yang hidup di air umumnya memiliki ciri khusus seperti berikut, Kecuali

 
A.

memiliki daun lebar dan tipis

B.

memiliki batang berongga

C.

Memiliki batang tebal dan daun berbentuk duri

D.

memiliki akar yang pendek dan berbentuk serabut


19.  Pohon Jati mempunyai ciri khusus:
 
A.Dapat menggugurkan daunnya saat musim kemarau untuk mengurangi penguapan
B.Memiliki akar yang panjang di dalam tanah untuk menyerap air
C.Memiliki pangkal tangkai daun yang berongga, berfungsi untuk mengapung di air
D.Memiliki batang yang berongga, untuk menyimpan udara

20.  Tumbuhan Putri malu mempunyai ciri khusus:
 
A.Memiliki daun seperti duri untuk mengurangi penguapan
B.Daun dapat mengatup jika disentuh
C.Memiliki batang yang berongga, untuk menyimpan udara
D.Memiliki batang yang tebal untuk menyimpan air

21.  

anggrek hutan merambat di pohon yang tinggi dengan tujuan

 
A.

mencuri makanan dari pohon

B.

menarik perhatian serannga

C.

memudahkan anggrek untuk tumbuh

D.

memudahkan mendapat cahaya matahari


22.  

yang tidak termasuk bentuk adaptasi teratai yang hidup di air ialah

 
A.

berdaun lebar

B.

memiliki batang yang berisi cadangan air

C.

batang berongga-rongga

D.

akar menambat di dasar air


23.  

contoh tanaman yang memiliki ciir khusus tulang daun menjari ialah

 
A.

pepaya dan ketela pohon

B.

jeruk dan rambutan

C.

apel dan mangga

D.

manggis dan semangka


24.  Ciri ciri khusus berikut merupakan ciri khusus tumbuhan Teratai, KECUALI
 
A.Memiliki daun lebar dan tipis, berfungsi untuk mempercepat penguapan
B.Memiliki batang yang berongga, untuk menyimpan udara
C.Daun dapat mengatup jika disentuh
D.Tumbuh di atas permukaan air

25.  Tumbuhan Kantong Semar mempunyai ciri khusus:
 
A. Memiliki bagian tubuh menyerupai kantong di ujung daun yang berfungsi sebagai perangkap serangga
B.Memiliki akar yang panjang di dalam tanah untuk menyerap air
C.Memiliki akar yang lebat berfungsi untuk menjaga keseimbangan mengapung di air
D.Memiliki bagian tubuh menyerupai kantong di ujung daun yang berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan

26.  

rumput dan padi dapat dikelompokkan dalam satu jenis tanaman yang memiliki tulang daun

 
A.

sejajar

B.

melengkung

C.

menjari

D.

menyirip


27.  Ciri khusus tumbuhan Kaktus di antaranya, KECUALI:
 
A.Memiliki akar yang panjang di dalam tanah untuk menyerap air
B.Memiliki batang yang tebal untuk menyimpan air
C.Memiliki daun seperti duri untuk mengurangi penguapan
D.Dapat menggugurkan daunnya saat musim kemarau untuk mengurangi penguapan

28.  

Diberikan data sebagai berikut :

1. Lisosom

2. Plastida

3. Sentrosom

4. Dinding Sel

Dari data diatas yang tidak terdapat pada sel hewan adalah .....

 
A.

1 dan 2

B.

1 dan 4

C.

2 dan 4

D.

1,3 dan 4


29.  

contoh tanaman yang memangsa serangga adalah

 
A.

mawar

B.

kaktus

C.

kantong semar

D.

bunga bangkai


30.  

Bagian akar yang berguna untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah ...

 
A.

Rambut akar

B.

Ujung akar

C.

Tudung akar

D.

Batang akar


31.  

eceng gondok dapat terapung di air disebabkan oleh

 
A.

batangnya yang berongga-rongga

B.

bentuk daunnya lebar

C.

memiliki batang yang tebal

D.

memilik akar yang pendek


32.  

tanaman yang memiliki akar serabut ialah

 
A.

apel dan rumput

B.

mangga dan rambutan

C.

kacang dan padi

D.

padi dan jagung


33.  

bagian pohon karet yang dimanfaatkan manusia adalah

 
A.

batangnya

B.

daunnya

C.

getahnya

D.

akarnya


34.  

sebutkan 3 organ penting yang terdapat pada tumbuhan !

 
A.

daun, akar, bunga

B.

akar, batang, daun

C.

bunga, putik, benang sari

D.

buah, daun, benang sari


35.  

di alam daerah gurun, kaktus memiliki duri namun tak memiliki daun, tujuannya untuk..

 
A.

mengurangi penguapan air di siang hari

B.

melindungi diri dari gangguan hewan

C.

mengurangi dampak tiupan angin

D.

menambah kesempatan mendapatkan air


36.  

tanaman yang memiliki tulang daun menyirip contohnya

 
A.

rambutan, mangga, durian

B.

apel, padi, singkong

C.

rumput, kubis, jeruk

D.

ketela, timun, terong


37.  

kantong semar memangsa serangga untuk memenuhi kebutuhan akan zat

 
A.

protein

B.

lemak

C.

karbohidrat

D.

nitrogen


38.  

bagian dari pohon aren dapat digunakan dalam pembuatan

 
A.

minyak

B.

gula

C.

garam

D.

kertas


SOAL ISIAN:

1

Untuk mempermudah penyerapan oksigen, tanaman bakau mempunyai ____________

2

Tumbuhan kantung semar hidup di rawa-rawa yang kekurangan zat
. . .

3

Serangga akan terpikat oleh tumbuhan kantung semar karena . . . .

4

Pohon mawar memiliki duri-duri di batangnya. Kegunaan duri tersebut untuk _______________

5

Agar dapat menyimpan cadangan air, tumbuhan kaktus memiliki ciri khusus,
yaitu ....

6

Bunga rafflesia berbau bangkai berfungsi untuk . . . .

7

Kaktus dapat mengurangi penguapan air dengan permukaan daun
yang . . . .

8

Daun yang berbentuk duri pada tanaman kaktus berfungsi untuk ____________

9

Daun kaktus bentuknya . . . untuk mengurangi penguapan

10

Eceng gondok dapat terapung di atas air karena  . . . .

11

Tumbuhan kantung semar memakan serangga karena . . . .

12

Bebek dapat meluncur di kolam karena . . . .

13

Untuk memikat serangga, dinding daun kantung semar akan mengeluarkan . . . .


SOAL ESSAY

1.

Jelaskan ciri khusus dari kaktus!

2.

Jelaskan fungsi akar teratai yang menghujam kedalam lumpur!

3.

Jelaskan ciri-ciri khusus dari teatai!

4.

Mengapa kandungan air yang terlalu banyak harus dibuang melalui penguapan daun?

5.

Jelaskan yang dimaksud tumbuhan xerofit!

6.

Jelaskan cara kantung semar menangkap mangsanya!

7.

Mengapa akar kaktus tumbuh memanjang?

8.

Darimanakah kantung semar memenuhi kebutuhan nitrogen?

9.

Teratai memiliki ciri khusus yaitu daun yang lebar, jelaskan fungsi ciri khus tersebut!

10.

Dimanakah habitat asli kantung semar?

Status keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!

KUNCI JAWABAN

KUNCI JAWABAN PILIHAN GANDA : 1

1. Jawaban:C PENJELASAN:

simbiosis parasitisme adalah hubungan antara 2 makhluk hidup dimana satu pihak untung dan pihak lain dirugikan


2. Jawaban:B PENJELASAN:

Kantung semar tumbuh di daerah yang tanahnya miskin kandungan nitrogen. Tumbuhan ini menangkap dan memakan serangga bertujuan untuk memenuhi kandungan nitrogen dengan menyerap nitrogen yang ada pada serangga tersebut


3. Jawaban:A PENJELASAN:

eceng gondok merupakan  tumbuhan yang hidup di air, dimana ciri utamanya adalah hidup di air. Batang yang menggelembung pada eceng gondok merupakan rongga udara yang
berfungsi untuk mengapung di air. Daunnya yang lebar dan licin berfungsi untuk
mempercepat penguapan dan daunnya tidak basah jika terkena air.


4. Jawaban:D  
5. Jawaban:B PENJELASAN:

Akar serabut membentuk kumpulan seperti serabut-serabut tipis. Pada akar serabut tidak terdapat akar pokok yang tumbuh memanjang. Selain itu, akar serabut juga tidak memiliki cabang-cabang akar. Pada akar serabut, tiap-tiap akar memiliki bentuk maupun panjang yang hampir sama. Akar-akar tersebut tumbuh dari pangkal akar. Tumbuhan yang mempunyai akar serabut, misalnya padi, jagung, dan rumput-rumputan.


Kunci jawaban pilihan ganda berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6. Jawaban:  
7. Jawaban:A PENJELASAN:

Kaktus adalah tumuhan yang hidup di daerah yang kering sehingga akar yang panjang berguna untuk mencari air di tanah yang dalam


8. Jawaban:C  
9. Jawaban:B  
10. Jawaban:C  
11. Jawaban:A  
12. Jawaban:D  
13. Jawaban:A PENJELASAN:

tumbuhan bergerak karena ada rangsangan dari dalam dan luar tubuhnya


14. Jawaban:B PENJELASAN:

Tudung akar berfungsi melindungi ujung akar agar tidak rusak saat menembus tanah.


15. Jawaban:A PENJELASAN:

Bunga matahari menghadap kea rah yang berubah-ubah. Perubahan itu dipengaruhi oleh cahaya matahari


16. Jawaban:B  
17. Jawaban:C  
18. Jawaban:C PENJELASAN:

Memiliki batang tebal dan daun berbentuk duri merupakan ciri khusus tumbuhan yang hidup di daerah kering seperti kaktus. Batang tebal digunakan untuk menyimpan cadangan air sedangkan daun berbentuk duri berfungsi untuk mengurangi penguapan


19. Jawaban:A  
20. Jawaban:B  
21. Jawaban:D  
22. Jawaban:B  
23. Jawaban:A  
24. Jawaban:C  
25. Jawaban:A  
26. Jawaban:A  
27. Jawaban:D  
28. Jawaban:C PENJELASAN:

Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan

Sel Hewan
1. tidak memiliki dinding sel
2. tidak memiliki plastida
3. memiliki lisosom
4. memiliki sentrosom
5. timbunan zat berupa lemak dan glikogen
6. bentuk tidak tetap
7. pada hewan tertentu memiliki vakuola, ukuran kecil, sedikit

Sel Tumbuhan
1. memiliki dinding sel dan membran sel
2. umumnya memiliki plastida
3. tidak memiliki lisosom
4. tidak memiliki sentrosom
5. timbunan zat berupa pati
6. bentuk tetap
7. memiliki vakuola ukuran besar, banyak


29. Jawaban:C  
30. Jawaban:A PENJELASAN:

Rambut akar berfungsi memperluas daerah penyerapan air.


31. Jawaban:A  
32. Jawaban:D  
33. Jawaban:C  
34. Jawaban:B PENJELASAN:

ada beberapa organ pada tumbuhan, namun yang paling utama adalah akar, batang, daun


35. Jawaban:A  
36. Jawaban:A  
37. Jawaban:D  
38. Jawaban:B PENJELASAN:

gula terbuat dari pohon arenKUNCI JAWABAN ISIAN:

1.

Untuk mempermudah penyerapan oksigen, tanaman bakau mempunyai akar napas

2.

nitrogen

  PENJELASAN:

Tumbuhan kantung semar hidup di rawa-rawa yang kekurangan zat nitrogen

3.

nektar

  PENJELASAN:

Serangga akan terpikat oleh tumbuhan kantung semar karena nektar

4.

Pohon mawar memiliki duri-duri di batangnya. Kegunaan duri tersebut untuk melindungi diri dari mangsanya.

5.

batang yang menggembung

  PENJELASAN:

Agar dapat menyimpan cadangan air, tumbuhan kaktus memiliki ciri khusus,
yaitu batang yang menggembung

Kunci jawaban isian berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6.

menarik lalat

  PENJELASAN:

Bunga rafflesia berbau bangkai berfungsi untuk menarik lalat

7.

berduri

  PENJELASAN:

Kaktus dapat mengurangi penguapan air dengan permukaan daun
yang berduri

8.

Daun yang berbentuk duri pada tanaman kaktus berfungsi untuk mengurangi penguapan

9.

berduri

  PENJELASAN:

Daun kaktus bentuknya berduri untuk mengurangi penguapan

10.

batang ada rongga-rongga udara

  PENJELASAN:

Eceng gondok dapat terapung di atas air karena  pada batang ada rongga-rongga udara

11.

hidup di rawa-rawa

  PENJELASAN:

Tumbuhan kantung semar memakan serangga karena hidup di rawa-rawa

12.

memiliki selaput renang pada kakinya

  PENJELASAN:

Bebek dapat meluncur di kolam karena memiliki selaput renang pada kakinya

13.

madu

  PENJELASAN:

Untuk memikat serangga, dinding daun kantung semar akan mengeluarkan  madu


KUNCI JAWABAN ESSAY:

1.

Kaktus memiliki daun yang berbentuk duri, batang yang menggembung menjadi cadangan air, dan akar yang panjang untuk mencari air

2.

akar ini menambatkan diri dengan kuat di dalam lumpur di dasar air karena Hal ini berguna untuk menahan teratai dari hempasan arus air.

3.

Teratai memiliki daun yang lebar dan tipis, batang berongga, serta akar yang kuat menambat di dalam lumpur.

4.

Kandungan air yang terlalu banyak dibuang melalui penguapan daun. Hal ini untuk mempertahankan teratai agar tidak busuk, walaupun hidup di air.

5.

tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering

Kunci jawaban isian berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6.

Bagian bunga kantung semar mengeluarkan madu untuk menarik perhatian serangga. Selain itu,
pada salah satu daun kantung semar, berubah menjadi berbentuk kantung dengan warna yang
mencolok perhatian serangga untuk hinggap. Pada bagian dalam kantung ini terdapat lapisan yang lengket. Jika ada serangga yang hinggap pada kantung ini maka akan terpeleset ke dalam kantung dan tidak dapat keluar lagi. Serangga tersebut dicerna oleh kantung semar untuk
memenuhi kebutuhan nitrogen. 

 

7.

Akar kaktus umumnya panjang karena akar seperti ini memungkinkan kaktus mencari air sebanyak mungkin.

8.

Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, kantung semar memperolehnya dari serangga.

9.

Ciri khusus ini digunakan untuk memperbesar proses penguapan air dari dalam tubuhnya.

10.

Di habitat aslinya, tumbuhan ini hidup di daerah rawa yang miskin akan kandungan mineral nitrogen