http:/www.kumpulsoal.com
MATA PELAJARAN : Sejarah
UNTUK: SMP Kelas 1
MATERI: 1.   Pengertian dan pembagian zaman prasejarah di Indonesia


Status keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!

SOAL PILIHAN GANDA

1.  

Cara penentuan usia benda berdasarkan kandungan unsur-unsur kimia yang ada dalam benda tersebut adalah:

 
A.

Kimiawi

B.

Tipologi

C.

Stratigrafi

D.

Radiasi


2.  

Sumber sejarah ada 3 yaitu seperti yang tercantum di bawah ini, KECUALI:

 
A.

Sumber tertulis

B.

Sumber Lisan

C.

Sumber Benda

D.

Sumber Kode


3.  

Siapakah tokoh pahlawan yang memimpin perang geriliya ?

 
A.

Sutomo

B.

Sudirman

C.

Sugondo Joyopuspito

D.

Sukarno


4.  

_____________ adalah ilmu yang mempelajari tentang fosil.

 
A.

Fosilogi

B.

Paleontologi

C.

Paleoantropologi

D.

Geologi


5.  

Ilmu yang mempelajari tentang lingkungan alam zaman purba adalah:

 
A.

Sosiologi

B.

Ikonologi

C.

Palaeologi

D.

Paleontologi


SOAL ISIAN:

1

kepercayaan bahwa hewan tertentu dianggap suci dan dipuja
karena memiliki kekuatan supranatural disebut ....

2

Ilmu yang mempelajari tentang lapisan-lapisan / kulit bumi adalah ___________

3

Fosil manusia purba Homo soloensi ditemukan pada tahun ....

4

Bangunan berupa tiang atau tugu batu sebagai tanda peringatan dan
lambang arwah nenek moyang adalah....

5

Bangunan yang berfungsi sebagai peti jenazah di masa prasejarah adalah ....

6

Bangunan serupa candi yang terbuat dari susunan batu bertingkat disebut....

7

________________ adalah ilmu yang mempelajari atau meneliti tentang kehidupan manusia pada masa lampau

8

Fosil Manusia Purba yang ditemukan Ter Haar dan Ir. Oppenorth pada tahun 1931-1934 di Desa Ngandong adalah....

9

_______ adalah bagian dari biologi yang khusus mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan

10

Fosil manusia purba yang ditemukan pada tahun 1890 oleh Eugene Dubois
di daerah Trinil, Lembah Sungai Bengawan Solo adalah ....

11

 Pithecanthropus mojokertensis ditemukan di propinsi ....

12

Fosil manusia Pithecanthropus erectus ditemukan pada tahun ....

13

Fosil manusia purba Homo wajakensis ditemukan  pada tahun ....

14

Fosil manusia purba Homo soloensi ditemukan ditemukan di lembah sungai ....

15

Pithecanthropus erectus ditemukan di lembah sungai ....

16

Peti kubur batu, Menhir, Punden berundak dan Dolmen bangunan yang dibangun di masa....

17

Masa dimana manusia prasejarah membangun bangunan-bangunan dari batu sebagai tempat peribadatan disebut ....

18

Bangunan barupa meja batu tempat meletakkan sesaji dalam memuja roh
nenek moyang disebut dengan ....

19

Ilmu yang khusus mempelajari tentang mata uang atau koin kuno adalah __________

20

Fosil manusia purba yang ditemukan oleh Van Reitschoten pada tahun 1889 dan
oleh Eugene Dubois pada tahun 1890 di Desa Wajak adalah ....

21

Fosil manusia purba Homo wajakensis ditemukan ditemukan di desa ....

22

Pithecanthropus mojokertensis ditemukan pada tahun ....


SOAL ESSAY

1.

Apakah peti kubur batu itu?

2.

Jelaskan yang dimaksud dengan Masa Batu tua!

3.

Tuliskan 3 kepercayaan dari manusia prasejarah di indonesia !

4.

Jelaskan yang dimaksud dengan zaman Logam!

5.

Jelaskan yang dimaksud dengan Animisme ? 

6.

Bangunan-banguna apa sajakah yang telah dibangun oleh manusia prasejarah di masa kebudayaan megalithik?

7.

Sebutkanlah pembagian zaman pra sejarah !

8.

Sebutkan tiga pembagian zaman logam di eropa yanag mempengaruhi perkembangan zaman logam manusia pra sejarah di Indonesia!

9.

Jelaskan yang dimaksud dengan totemisme!

10.

Apakah yang dimaksud dengan kebudayaan Megalithik ?

Status keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!

KUNCI JAWABAN

KUNCI JAWABAN PILIHAN GANDA : 1

1. Jawaban:A  
2. Jawaban:D  
3. Jawaban:B  
4. Jawaban:B PENJELASAN:

Paleoontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fosil.


5. Jawaban:C PENJELASAN:

Palaeologi adalah Ilmu yang mempelajari tentang lingkungan alam zaman purbaKUNCI JAWABAN ISIAN:

1.

Totemisme

  PENJELASAN:

Totemisme adalah kepercayaan bahwa hewan tertentu dianggap suci dan dipuja
karena memiliki kekuatan supranatural

2.

Ilmu yang mempelajari tentang lapisan-lapisan / kulit bumi adalah geologi

3.

1931-1934

  PENJELASAN:

Fosil manusia purba Homo soloensi ditemukan pada tahun 1931-1934

4.

Menhir

  PENJELASAN:

Menhir adalah bangunan berupa tiang atau tugu batu sebagai tanda peringatan dan
lambang arwah nenek moyang.

5.

Peti kubur batu

  PENJELASAN:

Peti kubur batu adalah bangunan yang berfungsi sebagai peti jenazah di masa prasejarah

Kunci jawaban isian berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6.

Punden berundak

  PENJELASAN:

Punden berundak adalah bangunan serupa candi yang terbuat dari susunan batu bertingkat

 

7.

Arekeologi adalah ilmu yang mempelajari atau meneliti tentang kehidupan manusia pada masa lampau

8.

Homo soloensis

  PENJELASAN:

Homo soloensi ditemukan oleh Ter Haar dan Ir. Oppenorth pada tahun
1931-1934 di Desa Ngandong, di Lembah Sungai Bengawan Solo

9.

Botani adalah bagian dari biologi yang khusus mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan

10.

Pithecanthropus erectus

  PENJELASAN:

Pithecanthropus erectus ditemukan pada tahun 1890 oleh Eugene Dubois
di daerah Trinil, Lembah Sungai Bengawan Solo

11.

Jawa Timur

  PENJELASAN:

Pithecanthropus mojokertensis ditemukan di propinsi Jawa Timur

12.

1890

  PENJELASAN:

Pithecanthropus erectus ditemukan pada tahun 1890

13.

1889

  PENJELASAN:

Fosil manusia purba Homo wajakensis ditemukan pada tahun 1889

14.

Bengawan Solo

  PENJELASAN:

Fosil manusia purba Homo soloensi ditemukan ditemukan di lembah sungai Bengawan solo

15.

Bengawan Solo

  PENJELASAN:

Pithecanthropus erectus ditemukan di lembah sungai Bengawan Solo

16.

kebudayaan megalithik

  PENJELASAN:

Bangunan-banguna yang telah dibangun oleh manusia prasejarah di masa kebudayaan megalithik adalah :

 • Peti kubur batu
 • Menhir
 • Punden berundak
 • Dolmen
17.

kebudayaan Megalithik

  PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan kebudayaan Megalithik adalah Masa dimana manusia prasejarah membangun bangunan-bangunan dari batu sebagai tempat perribadatan

18.

Dolmen

  PENJELASAN:

Dolmen adalah bangunan barupa meja batu tempat meletakkan sesaji dalam memuja roh
nenek moyang

19.

Ilmu yang khusus mempelajari tentang mata uang atau koin kuno adalah numismatik.

20.

Homo wajakensis

  PENJELASAN:

Homo wajakensis ditemukan oleh Van Reitschoten pada tahun 1889 dan
oleh Eugene Dubois pada tahun 1890 di Desa Wajak, Tulungagung, Jawa
Timur

21.

Wajak

  PENJELASAN:

Fosil manusia purba Homo wajakensis ditemukan ditemukan di desa Wajak

22.

1936

  PENJELASAN:

Pithecanthropus mojokertensis ditemukan pada tahun 1936


KUNCI JAWABAN ESSAY:

1.

Peti kubur batu adalah bangunan yang berfungsi sebagai peti jenazah di masa prasejarah

2.

Masa Batu tua adalah masa  di mana hasil buatan alat-alat dari batunya masih kasar dan belum diasah sehingga bentuknya masih sederhana

3.

3 kepercayaan dari manusia prasejarah di indonesia :

 1. Animisme
 2. Dinamisme
 3. otemisme
4.

zaman logam adalah zaman dimana manusia pada masa ini menggunakan alat-alat yang dominan terbuat dari logam.

5.

Animisme adalah kepercayaan terhadap roh yang mendiami semua benda

Kunci jawaban isian berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6.

Bangunan-banguna yang telah dibangun oleh manusia prasejarah di masa kebudayaan megalithik adalah :

 • Peti kubur batu
 • Menhir
 • Punden berundak
 • Dolmen
7.

 

pembagian zaman pra sejarah :

 1. Arkaeozoikum
 2. Palaeozoikum
 3. Mesozoikum
 4. Kaenozoikum
8.

Zaman logam di Eropa mengalami tiga pembagian zaman,yaitu zaman tembaga, zaman perunggu,
dan zaman besi

9.

Totemisme adalah kepercayaan bahwa hewan tertentu dianggap suci dan dipuja
karena memiliki kekuatan supranatural

10.

Yang dimaksud dengan kebudayaan Megalithik adalah Masa dimana manusia prasejarah membangun bangunan-bangunan dari batu sebagai tempat perribadatan.