http:/www.kumpulsoal.com
MATA PELAJARAN : Biologi
UNTUK: SMP Kelas 3
MATERI: 1.   Sistem Koordinasi dan Alat Indera Pada Manusia


Status keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!

SOAL PILIHAN GANDA

1.  

hormon yang mengatur pengeluaran air seni ialah

 
A.

vassopresin

B.

oksitosin

C.

prolaktin

D.

ACTH


2.  

selaput yang melindungi otak disebut dengan

 
A.

cerebrospinal

B.

cerebellum

C.

mesensefalon

D.

meninges


3.  

Lapisan tanduk terletak paling luar dan tersusun atas lapisan sel yang membentuk epidermis. Lapisan sel tersebut yaitu.....

 
A.

stratum korneum, stratum lusidum, dan stratum granulosum

B.

sel saraf sensorik, stratum lusidum, dan konektor

C.

stratum granulosum, dendrit, dan stratum lusidum

D.

stratum korneum, sel saraf sensorik, dan neurit


4.  

selubung myelin tersusun atas

 
A.

akson

B.

nodus ranvier

C.

sel schwann

D.

neurit


5.  

bagian mata yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ialah

 
A.

lensa

B.

iris

C.

retina

D.

pupil


6.  

kulit menerima rangsang mekanik, karena itu kulit disebut dengan

 
A.

termoreseptor

B.

mekanoreseptor

C.

arkoreseptor

D.

mesoreseptor


7.  

sitoplasma sel saraf terdapat di dalam

 
A.

badan sel

B.

dendrit

C.

akson

D.

sinapsis


8.  

terdapat banyak tonjolan kecil pada lidah untuk mengecap rasa, tonjolan ini disebut dengan

 
A.

pupil

B.

poriandrum

C.

papila

D.

pipa


9.  

Sistem saraf terdiri atas beberapa bagian. Bagian yang merupakan unit dasar dari sistem saraf adalah....

 
A.

Otak

B.

Sumsum tulang belakang

C.

neuron

D.

saraf kraniospinal


10.  

saraf yang menghubungkan satu saraf dengan saraf yang lainnya adalah

 
A.

saraf pusat

B.

saraf perantara adjustor

C.

saraf perantara konektor

D.

saraf permanen


11.  

penyakit katarak disebabkan oleh

 
A.

serangan virus pada pupil

B.

lensa mata yang tak berfungsi optimal

C.

iritasi pada kornea

D.

pengapuran lensa mata


12.  

hidung menerima rangsangan dalam bentuk kimia berupa gas atau uap, karena itu hidung disebut sebagai

 
A.

kemoreseptor

B.

mekanoreseptor

C.

termoreseptor

D.

arkoreseptor


13.  

ketika suhu udara dingin, bulu pada tangan dan kaki akan berdiri, tujuannya ialah untuk

 
A.

menjaga tekanan osmosis tubuh

B.

menjaga panas tubuh agar tidak keluar

C.

menjaga kelembapan kulit

D.

menjaga kehalusan kulit


14.  

saraf yang berfungsi meneruskan tanggapan dari saraf pusat ke organ tubuh ialah

 
A.

saraf tepi

B.

saraf sensoris

C.

saraf terusan

D.

saraf motoris


15.  

bagian otak yang terletak di antara pons vasoli dan diensefalon adalah....

 
A.

cerebrum

B.

cerebelum

C.

mesensefalon

D.

medula oblongata


16.  

di bawah ini hal-hal mengenai gerak refleks, kecuali

 
A.

bersifat tidak sadar

B.

refleks melibatkan otak

C.

refleks terjadi sangat cepat

D.

umumnya gerak refleks adalah gerak untuk melindungi tubuh


17.  

Bagian dari sel saraf yang berfungsi mengirim pesan ke neuron-neuron lain adalah ...

 
A.

dendrit

B.

neurit

C.

akson

D.

synapsis


18.  

fungsi cairan telinga (lilin telinga) yang dikeluarkan oleh gendang telinga ialah untuk

 
A.

melumasi saluran telinga

B.

mengeluarkan debu dan kototran yang masuk ke telinga

C.

media masuknya getaran bunyi ke dalam telinga

D.

menjaga suhu telinga


19.  

Berikut ini merupakan bagian mata yang berfungsi untuk membantu memfokuskan bayangan pada retina adalah

 
A.

iris

B.

lensa

C.

kornea

D.

pupil


20.  

kita tidak dapat melihat suatu benda bila bayangan jatuh pada

 
A.

retina

B.

bintik buta

C.

pupil

D.

lensa


21.  

ketika menderita flu, semua makanan terasa hambar, hal ini dikarenakan papila pengecap rasa di lidah

 
A.

tidak berfungsi

B.

tidak dapat mengecap rasa selama menderita flu

C.

tertutup lendir flu sehingga tidak mampu mengecap rasa

D.

beralih fungsi sebagai indra pembau


22.  

3 macam tulang pendengaran yang ada di dalam telinga adalah

 
A.

martil, landasan, sanggurdi

B.

koklea, membran timpani, martil

C.

landasan, koklea, martil

D.

membran timpani, sanggurdi, koklea


23.  

Bagian dari neuron yang berfungsi untuk menyampaikan impuls menuju badan sel yaitu....

 
A.

neurit

B.

dendrit

C.

neuroglia

D.

nodus ranvier


24.  

sel pada retina yang menanggapi bagian remang-remang ialah

 
A.

sela batang

B.

sel kerucut

C.

sel ujung

D.

sel kuning


25.  

pusat pengaturan pernafasan, denyut jantung, serta pelebaran dan penyempitan pembuluh darah dilakukan oleh

 
A.

otak

B.

sumsum tulang belakang

C.

saraf tepi

D.

saraf simpatik


26.  

bagian yang berwarna pada mata ialah

 
A.

pupil

B.

sklera

C.

kornea

D.

iris


27.  

ketidakmampuan mata untuk membedakan garis lurus dan garis datar secara bersamaan disebut dengan

 
A.

hipermetropi

B.

miopi

C.

presbiopi

D.

astigmatisme


28.  

membawa pesan dari otak ke saraf tubuh atau sebaliknya ialah tugas dari

 
A.

otak

B.

sistem saraf tepi

C.

sistem saraf pusat

D.

sumsum tulang belakang


29.  

Berikut ini yang bukan fungsi dari sumsum tulang belakang adalah.....

 
A.

Pusat perantara antara susunan saraf tepi dan otak

B.

Menghantarkan impuls menuju atau dari otak.

C.

pusat perkembangan ingatan dan kecerdasan

D.

Mengatur gerak refleks tubuh


30.  

cahaya pertama kali dibengkokkan oleh

 
A.

pupil

B.

kornea

C.

sklera

D.

iris


31.  

Sistem koordinasi dan regulasi manusia terdiri atas ... dan ....

 
A.

otak dan tulang belakang

B.

sistem saraf dan hormon

C.

sistem saraf dan hormon

D.

otak dan sistem saraf


32.  

indra yang berhubungan langsung dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya ialah

 
A.

penglihatan dan pendengaran

B.

perasa dan pembau

C.

pembau dan pengecap

D.

pendengaran dan pengecap


33.  

pembesaran yang membentuk rongga pada 3 saluran setengah lingkaran disebut dengan

 
A.

kupula

B.

ampula

C.

despula

D.

korpuskula


34.  

di bawah ini adalah fungsi dari rambut halus dalam hidung, kecuali

 
A.

mengatur suhu dalam hidung

B.

membunuh kuman penyakit

C.

menjaga kelembapan dalam hidung

D.

menyaring debu dan kotoran


35.  

suatu keadaan dimana permukaan lensa mata tidak sama sehingga fokus dan bayangan yang
terbentuk tidak sama dikenal dengan istilah.....

 
A.

miopi

B.

katarak

C.

Astigmatisme

D.

Presbiopi


36.  

Bagian dari sel saraf yang berfungsi menerima pesan disebut ....

 
A.

dendrit

B.

akson

C.

synapsis

D.

neurit


37.  

bagian ujung lidah mengecap rasa manis ialah

 
A.

tepi luar

B.

ujung

C.

tepi dalam

D.

pangkal


38.  

Bagian telinga yang berfungsi sebagai alat keseimbangan adalah....

 
A.

vestibulum

B.

kanalis semisirkularis

C.

saluran eustachius

D.

lingkap jorong


39.  

Berikut ini yang bukan merupakan tulang-tulang pendengar yaitu.....

 
A.

tulang martil

B.

tulang landasan

C.

tulang sakulus

D.

tulang sanggurdi


40.  

cacat mata miopi dapat diatasi dengan menggunakan kaca mata berlensa

 
A.

cekung

B.

cembung

C.

ganda

D.

cekung-cembung


41.  

sel retina yang menanggapi cahaya terang dan berwarna ialah

 
A.

sel batang

B.

sel kerucut

C.

sel kuning

D.

sel terusan


42.  

fungsi saluran eustachius ialah untuk

 
A.

memperkeras getaran bunyi

B.

menyaring kotoran yang masuk ke telinga

C.

menjaga suhu dalam telinga tetap seimbang

D.

menjaga keseimbangan tekanan udara telinga tengah dan luar


43.  

Pertemuan antara neurit dengan dendrit dalam neuron disebut...

 
A.

nodus ranvier

B.

selubung mielin

C.

sinapsis

D.

neurofibril


44.  

celah yang terdapat diantara sel schwann disebut dengan

 
A.

sinapsis

B.

nodus ranvier

C.

selubung mielin

D.

akson


45.  

saraf sensoris memiliki funngsi

 
A.

membawa impuls saraf dari otak ke kelenjar

 

 

B.

meneruskan impuls dari sel saraf yang satu ke sel saraf yang lain

C.

meneruskan rangsang dari reseptor

D.

membawa impuls saraf dari otak ke otot


46.  

Kemunduran memori/daya ingat, sulit melaksanakan kegiatan/pekerjaan sederhana dan salah meletakkan benda merupakan ciri-ciri penyakit.....

 
A.

Dermatitis Atopik

B.

alzhemier

C.

Anosmia

D.

Meningitis


47.  

diameter bola mata ialah sekitar

 
A.

2,5 cm

B.

2 cm

C.

3 cm

D.

3,5 cm


48.  

Berdasarkan struktur dan fungsinya, terdapat tiga macam sel saraf. Sel saraf yang berfungsi untuk menghantar impuls dari sistem saraf pusat ke kelenjar yaitu.....

 
A.

neuron sensorik

B.

neuron motorik

C.

neuron konektor

D.

dendrit


49.  

setelah di perkeras oleh 3 tulang pendengaran, getaran bunyi diteruskan ke

 
A.

koklea

B.

tingkap jorong

C.

membran timpani

D.

daun telinga


50.  

Berikut ini yang merupakan alat indera pada manusia yaitu.....

 
A.

mata, hidung, telinga,otak dan lidah

B.

mata, telinga, hidung, lidah dan kulit

C.

mata, otak, jantung, lidah dan kulit

D.

mata, telinga, jantung, lidah dan kulitStatus keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!

KUNCI JAWABAN

KUNCI JAWABAN PILIHAN GANDA : 1

1. Jawaban:A  
2. Jawaban:D  
3. Jawaban:A PENJELASAN:

Lapisan tanduk (lapisan epidermal) terletak paling luar dan tersusun atas tiga lapisan sel yang membentuk epidermis, yaitu stratum korneum, stratum lusidum, dan stratum granulosum


4. Jawaban:C  
5. Jawaban:D  
Kunci jawaban pilihan ganda berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6. Jawaban:B  
7. Jawaban:A  
8. Jawaban:C  
9. Jawaban:C PENJELASAN:

Sistem saraf  terdiri atas otak, sumsum tulang belakang, dan saraf (neuron). Sel saraf atau neuron merupakan unit dasar dari sistem saraf


10. Jawaban:C  
11. Jawaban:D  
12. Jawaban:A  
13. Jawaban:B  
14. Jawaban:D  
15. Jawaban:C PENJELASAN:

Otak tengah (mesensefalon) merupakan bagian otak yang terletak di antara pons vasoli dan diensefalon. Otak tengah berhubungan dengan sistem penglihatan dan pendengaran.


16. Jawaban:B  
17. Jawaban:C  
18. Jawaban:B  
19. Jawaban:C PENJELASAN:

Kornea merupakan bagian depan mata yang transparan dan tembus cahaya. Kornea berfungsi membantu memfokuskan bayangan pada retina


20. Jawaban:B  
21. Jawaban:C  
22. Jawaban:A  
23. Jawaban:B PENJELASAN:

Dendrit berfungsi untuk menyampaikan impuls (rangsangan) menuju badan sel


24. Jawaban:A  
25. Jawaban:B  
26. Jawaban:D  
27. Jawaban:D  
28. Jawaban:D  
29. Jawaban:C PENJELASAN:

pusat perkembangan ingatan dan kecerdasan merupakan fungsi dari cerebrum


30. Jawaban:B  
31. Jawaban:B  
32. Jawaban:C  
33. Jawaban:B  
34. Jawaban:B  
35. Jawaban:C PENJELASAN:

Astigmatisme adalah suatu keadaan dimana permukaan lensa mata tidak sama sehingga fokus dan bayangan yang terbentuk tidak sama. Kelainan ini dapat ditolong dengan lensa silindris


36. Jawaban:A  
37. Jawaban:B  
38. Jawaban:C PENJELASAN:

saluran eustachius  berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan udara antara udara luar dengan udara di dalam telinga tengah


39. Jawaban:C PENJELASAN:

Tulang sakulus bukan merupakan tulang pendengaran. Di dalam rongga telinga tengah terdapat tiga tulang, yaitu tulang martil yang melekat pada gendang telinga, tulang landasan, dan tulang sanggurdi yang berhubungan dengan jendela oval pada telinga dalam


40. Jawaban:A  
41. Jawaban:B  
42. Jawaban:D  
43. Jawaban:C PENJELASAN:

Pertemuan antara neurit dengan dendrit disebut sinapsis.


44. Jawaban:B  
45. Jawaban:C  
46. Jawaban:B PENJELASAN:

Kemunduran memori/daya ingat, sulit melaksanakan kegiatan/pekerjaan sederhana dan salah meletakkan benda merupakan ciri-ciri penyakit Alzheimer yang merupakan jenis kepikunan yang mengerikan karena dapat melumpuhkan pikiran dan kecerdasan seseorang


47. Jawaban:A  
48. Jawaban:B PENJELASAN:

Neuron motoris (neuron eferen) berfungsi untuk menghantar impuls dari sistem saraf pusat ke kelenjar atau otot


49. Jawaban:B  
50. Jawaban:B PENJELASAN:

mata (indera penglihatan), telinga (indera pendengaran), hidung (indera penciuman), lidah (indera perasa) dan kulit (indera peraba) merupakan alat indera pada manusia.