http:/www.kumpulsoal.com
MATA PELAJARAN : Kimia
UNTUK: SMA Kelas 2
MATERI: 1.   Teori Atom Mekanika Kuantum dan Bentuk Molekul


Status keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!
SOAL ISIAN:

1

Golongan dan periode dari unsur 16S adalah ....

2

Salah satu kelemahan teori model atom Bohr adalah tidak mampu menerangkan ....

3

Bilangan kuantum spin (s) menunjukkan ....

4

Jumlah elektron pada subkulit s adalah ....

5

Jumlah subkulit yang dimiliki kulit K adalah ....

6

Jumlah pasangan elektron bebas pada XeF4 adalah ....

7

Bilangan kuantum magnetik (m) menunjukkan ....

8

Konfigurasi elektron dari 20Ca adalah ....

9

Jumlah elektron dalam subkulit p adalah ....

10

Jumlah pasangan elektron bebas pada NH3 adalah ....

11

Orbital yang ditempati elektron secara maksimum disebut ....

12

Bilangan kuantum azimuth (l) menunjukkan ....

13

Jumlah pasangan elektron ikatan pada BeCl2 adalah ....

14

Penulisan konfigurasi dengan penggambaran kotak atau lingkaran disebut ....

15

Konfigurasi terluar dari atom golongan VIIIA periode 2 adalah ....

16

Jumlah pasangan elektron bebas pada XeF2 adalah ....

17

Jumlah subkulit yang dimiliki kulit L adalah ....

18

Jumlah pasangan elektron ikatan dari AlF3 adalah ....

19

Jumlah pasangan elektron ikatan dari PCl5 adalah ....

20

Jumlah subkulit yang dimiliki kulit M adalah ....

21

Bilangan kuantum utama (n) menunjukkan ....

22

Muatan dari senyawa kovalen polar yang terkutubkan disebut ....

23

Ruang dalam atom di mana elektron dapat ditemukan disebut ....


Status keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!

KUNCI JAWABAN


KUNCI JAWABAN ISIAN:

1.

VIA; 3

  PENJELASAN:

Unsur 16S memiliki konfigurasi elektron: 2 8 6

Sehingga termasuk golongan VIA dan periode 3.

2.

spektrum atom dan pengaruh medan magnet dalam atom.

  PENJELASAN:

Teori model atom Bohr tidak mampu menerangkan spektrum atom dan pengaruh medan magnet. Kemudian, para ahli berupaya mendapatkan teori yang lebih meyakinkan.

3.

arah rotasi

  PENJELASAN:

Bilangan kuantum spin (s) menunjukkan arah rotasi dari elektron. Arah rotasinya ada 2, yaitu searah jarum jam (+1/2) atau berlawanan jarum jam (-1/2)

4.

2

  PENJELASAN:

Subkulit s berarti l = 0.

l = 0 berarti m = 0 (ada 1 nilai m, yaitu 0)

maka s = +1/2 dan -1/2

Jadi, ada 2 elektron dalam subkulit s

5.

1

  PENJELASAN:

Jumlah subkulit yang dimiliki kulit K adalah 1, yaitu 1s.

Kunci jawaban isian berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6.

2

  PENJELASAN:

Jumlah pasangan elektron bebas pada XeF4 adalah 2. Bentuk molekulnya adalah segiempat planar.

7.

orbital-orbital

  PENJELASAN:

Bilangan kuantum magnetik (m) menunjukkan orbital-orbital yang ada dalam subkulit.

8.

2  8  8  2

  PENJELASAN:

Ca dengan nomor atom 20 mempunyai konfigurasi elektron: 2  8  8  2

9.

subkulit p berarti l = 1

l = 1 berarti m = -1,0,+1 (ada 3 nilai m)

maka ada 6 elektron dalam subkulit p

10.

1

  PENJELASAN:

NH3 dengan bentuk molekul piramida trigonal mempunyai 1 pasng elektron bebas.

11.

orbital penuh

  PENJELASAN:

Orbital penuh adalah orbital yang ditempati elektron secara maksimum.

12.

subkulit

  PENJELASAN:

Bilangan kuantum azimuth (l) menunjukkan subkulit yang ditempati elektron.

13.

2

  PENJELASAN:

BeCl2 mempunyai 2 pasang elektron ikatan

14.

diagram orbital

  PENJELASAN:

Diagram orbital adalah penulisan konfigurasi dengan penggambaran kotak atau lingkaran

15.

8

  PENJELASAN:

Konfigurasi elektron dari atom golongan VIIIA periode 2 adalah : 2 8

Sehingga konfigurasi terluar dari atom tersebut adalah 8.

16.

3

  PENJELASAN:

XeF2 memiliki 3 pasang elektron bebas dengan bentuk molekul linier.

17.

2

  PENJELASAN:

Jumlah subkulit yang dimiliki kulit L adalah 2, yaitu 2s dan 2p.

18.

3

  PENJELASAN:

Jumlah pasangan elektron ikatan dari AlF3 adalah 3 dengan bentuk molekul segitiga planar.

19.

5

  PENJELASAN:

Senyawa PCl5 dengan bentuk bipiramida trigonal mempunyai 5 pasang elektron ikatan.

20.

3

  PENJELASAN:

Jumlah subkulit yang dimiliki oleh kulit M adalah 3, yaitu 3s, 3p, dan 3d

21.

kulit atom

  PENJELASAN:

Bilangan kuantum utama (n) menunjukkan kulit atom yang ditempati elektron.

22.

dipol

  PENJELASAN:

dipol adalah muatan dari senyawa kovalen polar yang terkutubkan.

23.

orbital

  PENJELASAN:

Orbital adalah daerah di sekitar inti tempat peluang elektron banyak ditemukan.